Меню

HD-2-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за жилища в лошо състояние

Ако смятате, че наетото от Вас жилище е в лошо състояние, е възможно Вашият наемодател да не спазва задължението си да го поддържа и да трябва да организира ремонт на имота. Първо се опитайте да разрешите проблема в дух на разбирателство, но ако това се окаже невъзможно, може да имате право да поискате обезщетение за жилище в лошо състояние.

Нашите опитни специалисти по имотно право работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятно за Вас решение на спора. Те предоставят експертни правни консултации на различни езици в помощ на клиенти с най-разнообразни правни въпроси.

 

Какво точно означава жилище в лошо състояние?

При наемане на имот от собственик се предполага наличие на една определена степен на безопасност и сигурност. Освен това имотът трябва да е годен за обитаване при нормални условия, без никакъв риск за Вашето здраве.

Ето някои примери за неприемлива степен на неизправност:

 • Влага или мухъл в имота
 • Опасни газови, водни или електрически инсталации
 • Проблеми с водопроводната инсталация, включително водоснабдяване, тоалетни и мивки
 • Вредители или насекоми
 • Неефективни отходни канали и улуци
 • Течащи покриви

Това са примери само за някои от по-често срещаните случаи. Ако сте имали проблем с някое от горните или с нещо друго, което прави дома Ви опасен за живеене в дългосрочен план, би било добре да повдигнете въпроса пред Вашия наемодател и да го документирате.

Ако вече сте го направили, но проблемът е останал нерешен, горещо Ви препоръчваме да потърсите правен съвет относно лошото състояние на жилището.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението зависи от естеството на неизправността, договора за наем, проведените до момента разговори с наемодателя и редица други фактори. Един кратък разговор с нас обаче обикновено е достатъчен, за да Ви дадем становище дали можете да търсите обезщетение и да определим ориентировъчен размер на обезщетението, което може да получите.

Дори ако нямате право на обезщетение или искът Ви в крайна сметка се окаже неуспешен, самият факт, че сте потърсили правен съвет може да се окаже достатъчен да убеди Вашия наемодател, че се отнасяте сериозно към проблема и да го принуди да предприеме действия за подобряване на състоянието на имота.

 

Как да предявя иск за обезщетение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата по Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Напомняме Ви, че работим на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска. Ще Ви информираме предварително за размера на нашия хонорар и ще го приспаднем от окончателната сума на обезщетението, ако успеем да Ви го осигурим.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Разглеждане на официални жалби от служители

Жалбите от Вашите служители трябва да се обработват внимателно и по подходящ начин на всички етапи, за да не се позволява ескалирането на проблема. Независимо дали имате нужда от помощ при изготвянето на процедура за разглеждане на официални жалби или сте получили жалба и се нуждаете от правен съвет преди да вземете решение по нея, нашите адвокати могат да Ви предоставят знанията и помощта, от които се нуждаете.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво точно представлява официалната жалба?

Официалната жалба е оплакване, проблем или въпрос, с който служител запознава друго лице от фирмата. Обикновено това друго лице е прекият ръководител на служителя, освен ако жалбата касае именно този пряк ръководител.

 

Как следва да обработвам жалбите?

Служителят може да не е запознат с Вашата процедура за разглеждане на официални жалби и дори може да не използва думата „официална жалба“ в кореспонденцията си. Въпреки това е особено важно да третирате всяка подобна комуникация като подаване на официална жалба и да я разглеждате по съответния начин.

Вашата фирма следва да е приела писмена политика за разглеждане на официални жалби и да я е включила в наръчника на персонала или в трудовия договор. Ако имате нужда от помощ при изготвянето на такава политика или желаете настоящата Ви политика да бъде прегледана, можем да обсъдим Вашия бизнес и да предложим най-целесъобразната писмена политика за Вашите нужди.

Ако пропуснете да разгледате по надлежния начин или не вземете предвид жалбата, това може да доведе до по-сериозни проблеми, като завеждане на иск в Трудов съд, което може да струва време и средства на фирмата. Трябва да отговорите незабавно и изчерпателно по всички повдигнати въпроси и да го направите писмено, като обясните какви мерки ще предприемете или защо според Вас жалбата е неоснователна.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Следваната от Вас процедура за разглеждане на жалби трябва да бъде част от Вашите по-общи Трудови процедури. Ние можем да Ви дадем съвет и относно много други поддържащи дейности като изготвяне на Трудови договори, Ограничителни договорки, Споразумения за поверителност, Договори за спогодба и други.

Можем да Ви помогнем и с много други области на Бизнес правото, включително Търговски имоти, Решаване на спорове, Търговски договори и други.

 

Как да получа съвет относно разглеждането на жалби срещу моята фирма?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие и ще Ви обясним какви действия следва да предприемете и по какъв начин можем да Ви окажем помощ. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Защита срещу искове в Трудов съд

Ако бивш служител е предявил иск срещу Вас в Трудов съд, е особено важно да се защитите срещу него по най-добрия начин. Решенията по делата в съдилищата често са достъпни за обществеността, така че ако изходът на делото не е благоприятен за Вас, това може да се отрази на репутацията Ви като работодател. Ако обаче получите точен, специализиран съвет, ще можете да се защитите срещу иска и да сте сигурни, че спазвате правилата и процедурите.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представляват трудовите съдилища?

Ако сте уволнили служител след две или повече години стаж при Вас, той може да се опита да предяви иск срещу Вас в Трудов съд. Служителят може да пристъпи към такова действие ако смята, че има реални основания за иск поради Неправомерно или Несправедливо уволнение, или пък поради Принудително напускане.

Служителят разполага с три месеца (без един ден), считано от датата на уволнението си, за предявяване на иска. След това Вие трябва да дадете отговор в рамките на 28 дни с Вашата версия на събитията, с цел искът да бъде отхвърлен от съда. В зависимост от твърденията на всяка от страните, делото може да премине към разглеждане в заседание на съда, като всяка от страните представи доказателства – например свидетелски показания, преди провеждането на заседанието на трудовия съд.

По много от делата се постига споразумение преди да стигнат до окончателно решаване. Ние можем да Ви дадем становище на всеки етап дали според нас следва да продължите със защитата срещу иска, или сключването на споразумение би било по-добър вариант. Дори един сравнително зле обоснован иск може да отнеме време, средства и усилия за защита и в крайна сметка пак да се окаже успешен, което би засегнало репутацията Ви като фирма.

Защитата срещу иска включва претегляне на риска от неуспех спрямо репутацията и ресурсите на Вашия бизнес.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Най-добрата форма на защита срещу процеси в трудовите съдилища несъмнено е предотвратяването им чрез ясни и справедливи трудови процедури. Ние можем да Ви консултираме по всички основни въпроси на Трудовото право, включително Изготвяне на трудови договори, Ограничителни договорки, Договори за спогодба, Споразумения за поверителност и др.

Можем освен това да Ви дадем съвет и по други аспекти на Търговското право, като например Търговски имоти, Решаване на спорове и Търговски договори.

 

Как да получа съвет относно защитата на искове в трудови съдилища?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на иска, предявен в трудовия съд. Първоначалният разговор е безплатен и ако преценим, че ще можем да Ви помогнем, ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Правни консултации относно стачни действия

Ако Вашият бизнес е бил засегнат от стачни действия, е изключително важно да получите специализиран, професионален правен съвет, който да помогне за решаването на спора и за връщането на бизнеса Ви към нормалното му състояние.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представляват стачните действия?

Стачни действия могат да възникнат, когато служителите и техните синдикати не могат да постигнат споразумение с работодателя по пътя на преговорите. Те се считат за крайна мярка и могат да включват стачки, забрани за извънреден труд или „италианска“ стачка (забавяне на работните процеси).

Законът за синдикатите от 2016 г. направи по-трудно провеждането на стачни действия, като постави изисквания за по-висока избирателна активност и по-голям брой гласували в полза на стачните действия, отколкото се изискваше преди. Този законодателен акт беше доста спорен, но предназначението му беше да не се позволява произволно спиране на важни услуги, като например обществения транспорт.

Въпреки че сега вече е по-трудно да се организират стачни действия, такива все пак могат да възникнат. Друг ефект от закона е по-голямата склонност на синдикатите да са по-настоятелни в преговорите с работодателите и да събират повече подкрепа от своите членове. Следователно продължава да е важно работодателите да поддържат добри отношения както със синдикатите, така и със служителите.

 

Какво мога да направя, ако служителите ми предприемат стачни действия?

Вашите служители трябва да се уверят, че предприетите от тях стачни действия са законни. Тъй като членуват в синдикат, те вероятно са добре осведомени по този въпрос. Така че още преди да е взето решението за стачни действия, те вероятно вече ще знаят, че същите ще бъдат законни.

Уволняването на служители за предприемане на законни стачни действия ще съставлява автоматично несправедливо уволнение, което може да причини по-големи проблеми в дългосрочен план. Това, което обикновено се случва в резултат на стачни действия обаче, е следното:

 • Служителите не получават заплата за времетраенето на стачните действия
 • Обикновено не се счита, че служителите са нарушили договора си (в противен случай може да се стигне до уволнение)
 • Не се счита, че служителите са прекъснали стажа си. Техният стаж обаче може да бъде намален с периода на стачните действия (което може да има отражение върху пенсията им или обезщетението им в случай на уволнение в бъдеще).

Ако Вашите служители предприемат някаква форма на стачни действия, e жизненоважно да имате на Ваша страна нужната правна подкрепа и специализирани познания, които да Ви помогнат да преминете през тези процеси и да запазите добри отношения с Вашите служители и техните синдикати.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Както при всеки бизнес, който е силно зависим от своята работна сила, ние препоръчваме съветите ни относно синдикатите и стачните действия да са част от по-широка инициатива, за можем да гарантираме, че Вашите трудови процедури ще са целесъобразни в дългосрочен план. Ние можем да Ви съдействаме с широка гама от услуги в областта на Трудовото право, включително изготвяне на трудови договори, консултации при съкращения, консултации относно защитата на наетите лица при смяна на работодателя (TUPE), осигуряване на защита по дела в трудови съдилища и други.

Можем също така да Ви консултираме относно Търговски имоти, Решаване на спорове и по много други въпроси на Бизнес правото.

 

Как да получа съвет относно стачните действия и синдикатите?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим Вашите нужди. Първоначалният разговор е безплатен и ако преценим, че можем да Ви помогнем, ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие и ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за работодатели при съкращения

Ако се налага да направите съкращения във фирмата, това може да бъде сложно и рисково начинание. От решаващо значение е да се подходи по правилния начин, защото на всеки етап от процедурата по уволнение поради съкращаване на щата могат да възникнат проблеми, които е възможно да станат сериозни, ако не се третират правилно.

Нашият опитен екип предоставя професионални правни консултации на различни езици по широк кръг от правни въпроси, включително въпроси на трудовото право и съкращенията.

 

Какво трябва да взема предвид, когато се наложи да се направят съкращения?

Вероятно не сте взели лесно решението да направите съкращения. Преди да стигнете до това решение, сигурно вече сте проучили всички алтернативи за спестяване на средства или преразпределяне на персонала, за да избегнете съкращенията.

На този етап ще трябва да обмислите процедурите за следните мерки:

 • Справедлив подбор на служителите за съкращаване, който може да включва търсене на служители, които са готови да приемат доброволно съкращаването.
 • Индивидуални или групови консултации със служители, на които да им бъде обяснен процесът и да се поиска мнението им.
 • Процедура за кандидатстване за нови длъжности, която може да включва интервюта и оценки.
 • Документация и процедури за извършване на съкращения, включително сроковете на предизвестията.
 • Разглеждане на жалби или спорове, производства в трудови съдилища или сключване на договори за спогодба.

Важно е да се въведат ясни и справедливи процедури, за да задържите подходящите служители и да предложите поне справедливо третиране на такива, които в крайна сметка ще напуснат фирмата. Недоволните служители може да откажат съдействие на поемащите работата им или да започнат да разпространяват негативни коментари за фирмата, а в някои крайни случаи дори и да предявят срещу фирмата претенция за неправомерно уволнение, която може да стигне до трудовите съдилища.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Като фирма, вероятно ще се нуждаете от правна помощ и по други специфични случаи или на текуща база. Ние предлагаме широка гама от други услуги по Трудово право и можем да Ви съветваме и по въпроси на Бизнес правото, включително Решаване на спорове, Търговски имоти и др.

 

Как да получа съвет относно съкращенията в моята фирма?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие за извършване на желаните промени в персонала. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за работодатели при смяна на работодателя на наетите лица

Ако планирате да придобиете или да се слеете с друга фирма, ще трябва да вземете предвид разпоредбите относно Прехвърляне на предприятия (Защита на заетостта), известни като „TUPE“, които уреждат задълженията Ви към новите служители, които ще поемете. Разпоредбите TUPE са сложна материя и затова професионалните правни съвети, съобразени с конкретните обстоятелства на сделката, ще бъдат от голяма полза за Вашия бизнес.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси, свързани с трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите с тях обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво е TUPE?

TUPE означава Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 – Наредбата относно Прехвърляне на предприятия (Защита на заетостта) от 2006 г. Накратко, тази наредба е приета за защита на правата на служителите, чийто работодател е бил придобит или се е слял с друга фирма. Наредбата гарантира, че служителите:

 • Ще продължат да работят при същите условия, както при предишния работодател
 • Ще запазят стажа си за целите на евентуални съкращения

Обичайно е едновременно със сливането или придобиването (или скоро след това) да се извърши преструктуриране, за да може новообразуваното дружество да постигне ефективност. Това може да доведе до съкращения, така че наредбата TUPE има важна роля за защитата на правата на новите служители.

 

Прилага ли се TUPE за моята фирма?

Ако придобивате или се сливате с фирма е много вероятно наредбата TUPE да е приложима и да Ви се наложи да я спазвате. Ако обаче просто купувате акции в друга фирма, без да я придобивате изцяло, тогава TUPE може да не се прилага, но все пак е добре да потърсите първоначален правен съвет, преди да финализирате каквато и да е сделка, за да се определи приложимостта на TUPE.

Наредбата TUPE може да се прилага и в случай на отдаване под наем или наемане на работна ръка за определена дейност. Например дадена фирма може да реши да предостави своите ИТ дейности на външна фирма и тогава целият ѝ ИТ персонал ще се прехвърли към външната фирма като служители на последната и ще продължи да извършва същата работа. В този случай наредбата TUPE по правило намира приложение.

 

Как да получа съвет относно TUPE за моята фирма?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Ако придобивате или се сливате с друга фирма или имате друга причина да търсите съвет относно TUPE, ние ще обсъдим обстоятелствата и ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за работодатели относно неправомерно уволнение

Ако някой от служителите Ви твърди, че сте го уволнили неправомерно, незабавното получаване на точен съвет може да Ви помогне да се защитите срещу претенциите му. Възможно е освен това да се намери лесен способ за намаляване на вероятността от подобни обвинения в бъдеще.

Уволненият служител няма какво повече да губи, а също така разполага с време за организиране на иска срещу Вас. За Вас обаче нещата не стоят толкова просто – защитата срещу иска може да бъде скъпо и времеемко начинание, дори и да нямате вина. Ние можем да Ви помогнем да решите проблема възможно най-бързо и с минимални разходи.

Нашият екип от специалисти по трудово право предлага консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително неправомерни уволнения.

 

Какво точно представлява неправомерното уволнение?

Ако някой служител не изпълнява задоволително служебните си задължения, може да се приложат някои мерки за отстраняване на недостатъците в работата му. Ако тези мерки не дадат резултат, в крайна сметка може да го уволните на основание недостатъчна производителност на труда или липса на умения. Това може да отнеме време, но при спазване на правилните процедури уволнението ще може да се извърши по надлежния начин.

В някои случаи обаче служителят може да твърди, че уволнението му е било неправомерно. В Обединеното кралство служителите трябва да имат две години непрекъснат стаж при работодателя (без една седмица), за да получат правото да претендират неправомерно уволнение.

Ако уволните служител, който има право да претендира, че е уволнен неправомерно, е важно да можете да докажете, че сте го уволнили основателно. Искове за неправомерно уволнение се предявяват основно ако работодателят не е следвал правилните процедури, като например дисциплинарни производства или процедури за повишаване на квалификацията, или не ги е документирал правилно.

В някои случаи уволнението може да бъде счетено за „автоматично неправомерно уволнение“, срещу което не може да се търси смислена защита, освен предприемането на мерки за избягване на подобни искове в бъдеще.

 

Какво представлява автоматичното неправомерно уволнение?

Ако се установи, че уволнението нарушава основни законоустановени права на служителя, то се счита за „автоматично неправомерно“, независимо какви процедурите са били следвани. Изискването за две години стаж във фирмата не важи за автоматичното неправомерно уволнение, така че всеки служител може да предяви иск, ако има основание за това.

Автоматично неправомерно уволнение може да е налице, ако служителят е уволнен въз основа на:

 • Дискриминация по смисъла на Закона за равенството от 2010 г.
 • Променени работни условия или искания
 • Права по Правилника за работното време
 • Отстояване на законоустановени права, като минимална заплата или безопасни условия на труд
 • Вземане на отпуск поради смърт или животозастрашаващо заболяване на близък
 • Подаване на сигнал или публично оповестяване на информация за нарушения (Whistleblowing)

Ако обмисляте да уволните някой служител, от решаващо значение е да вземете предвид горните фактори, за да сте сигурни, че не рискувате иск за неправомерно или автоматично неправомерно уволнение.

 

От какви други правни услуги може да се нуждая?

Нашият екип предлага широк спектър от услуги по Бизнес право и Трудово право. Ако сте били обвинени в неправомерно уволнение, това е сериозен проблем, който изисква специфичен правен съвет. Най-добрият начин за управление на този риск обаче е превенцията – чрез изготвяне на Трудови договори и Трудови процедури, които гарантират, че Вие ​​и Вашите служители сте наясно какво се очаква от тях от самото начало.

 

Как мога да получа съвет за фирмата ми относно неправомерни уволнения?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ще обсъдим изискванията Ви. След това ще Ви предложим трудовоправната помощ, от която смятаме, че ще имате нужда. Първоначалният разговор е безплатен и ще бъдете информирани за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Изготвяне на трудови процедури

Вероятността от възникване на проблеми от трудовоправен характер често зависи от качеството на Вашите политики и процедури. Важно е нещата да бъдат максимално прецизирани, за да не рискувате поява на проблеми, чието решаване може да бъде скъпоструващо, стресиращо и времеемко. Ние можем да Ви помогнем да застанете на правилната страна на закона и да гарантираме, че Вашите процедурите ще бъдат ясни, последователни и лесно управляеми.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид при изготвянето на трудови процедури?

Трябва да вземете предвид редица фактори, включително:

 • Нивото на експертиза в областта на човешките ресурси във фирмата
 • Естеството на работата и достъпът на служителите до данни и поверителна информация
 • Процедури за здравословни и безопасни условия на труд във фирмата

Това са само няколко примера за фактори, които могат да повлияят на Вашите процедури за човешките ресурси, а несъмнено ще има и други такива, в зависимост от спецификата на фирмата. Ние можем да обсъдим Вашия бизнес и да прегледаме настоящите Ви процедури, ако имате такива, за да определим съветите и подкрепата, от които може да се нуждаете.

 

От какви трудови процедури мога да имам нужда?

Това също зависи от естеството на Вашия бизнес, но вероятно сред тях ще бъдат:

 • Трудови договори и Наръчници на персонала
 • Споразумения за поверителност
 • Ограничителни договорки
 • Съкращения
 • Дисциплинарни производства и Производства по разглеждане на официални жалби

Ако имате нужда от съвет по някой от горните или по друг трудовоправен въпрос, свържете се с нас още днес, за да обсъдим Вашите изисквания и по какъв начин бихме могли да Ви съдействаме.

 

Как да получа съвет относно трудовите процедури?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие, за да сте сигурни, че разполагате с ясни и последователни процедури за ефективно управление на отношенията с Вашите служители. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Изготвяне на трудови договори

Като работодател, Вашите трудови договори формират правната основа на отношенията Ви със служители на всички нива на фирмата. Важно е тези договори да са изготвени правилно и да се актуализират в синхрон с текущите промени в бизнеса Ви и в трудовото законодателство.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид при изготвянето на трудов договор?

Нуждата от правен съвет относно трудовите договори възниква най-често във връзка със следните обстоятелства:

 • При назначаване на служители за първи път
 • При назначаване на служители на по-високи длъжности, които може да се нуждаят от по-специфични условия на договора
 • Когато съществуващите договори са сключени отдавна и може да се нуждаят от преразглеждане
 • При значителна промяна в начина, по който фирмата извършва своята дейност

Ако някое от гореизброените важи за Вашия бизнес или е налице друга причина, поради която смятате, че имате нужда от професионален правен съвет, свържете се с нас, за да обсъдим конкретните обстоятелства.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Трудовите договори са само една част от управлението на човешките ресурси и може освен тях да се наложи да вземете предвид и:

 • Изготвяне на трудови процедури
 • Споразумения за поверителност
 • Ограничителни договорки
 • Съкращения
 • Защита на наетите лица при смяна на работодателя (TUPE)
 • Защита в трудовите съдилища

Ако имате нужда от съвет по някой от горните или по друг трудовоправен въпрос, свържете се с нас още днес, за да обсъдим Вашите изисквания и по какъв начин бихме могли да Ви съдействаме.

 

Как да получа съвет относно трудовите договори?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Ние ще Ви препоръчаме най-добрия подход за привеждане на договорите в съответствие с нуждите на фирмата Ви. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Тръстове за обезщетения за телесни наранявания

Ако Вие, Ваш близък или член на семейството сте получили обезщетение за телесно нараняване, може да е целесъобразно да прехвърлите тези средства в тръст. Това може да помогне за внимателно управление на парите във времето и да гарантира, че правото да се получават обезщетения от общественото осигуряване няма да бъде засегнато от получаването на такова еднократно обезщетение в голям размер.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво е тръст?

Тръстът е правно образувание за управление на пари и активи в дългосрочен план. Той се управлява от доверителни собственици, назначени от учредителя (лицето, чиито парични средства са вложени в тръста). Доверителните собственици управляват и разпределят средствата във времето в съответствие с разпорежданията на учредителя.

Ако Вие сте пострадалото лице и все още имате умствената способност да вземате решения, можете сами да действате като доверителен собственик и да назначите и други лица (като членове на семейството, близки или адвокати), които да Ви помагат с управлението на тръста.

Тръстовете спомагат за поетапно разпределяне на пари и активи въз основа на бъдещи събития и последици. Това ги прави много подходящи за управление на обезщетение за телесно нараняване, при което е трудно да се предвидят бъдещите нужди на пострадалото лице от парични средства и медицински грижи.

 

Каква е ползата от тръст за обезщетение за телесно нараняване?

Ако пострадалото лице не е в състояние да работи след нараняването, то може да има право на обезщетения от общественото осигуряване. Ако обаче тези обезщетения зависят от имущественото му състояние, получаването на еднократно обезщетение в голям размер може да попречи на пострадалото лице да получава нужните му парични помощи.

Като се има предвид, че плащането на обезщетението е предназначено да покрива потребностите на пострадалото лице до края на живота му и може да е необходимо за скъпоструващо лечение и социални грижи, би било в същината си несправедливо да му бъдат отказани обезщетенията от общественото осигуряване.

Внасяйки еднократното обезщетение в тръст, тo ще може да се управлява внимателно във времето с помощта на назначените доверителни собственици. Тръстът се счита за независимо правно образувание, така че средствата в него не се вземат предвид при оценката на имущественото състояние на пострадалото лице за целите на отпускане на обезщетения от общественото осигуряване.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Ако пострадалото лице няма необходимата умствена способност, може да получите правото да вземате определени решения от негово име. Нашите специалисти по дела в Съда за настойничество и попечителство могат да Ви предоставят съответните консултации.

Можем също да Ви дадем съвети относно завещания, дългосрочни пълномощни и планиране на данъка върху наследството, тъй като при смърт на бенефициера всички неизползвани средства в тръста, учреден в негова полза, обикновено стават част от наследственото имущество. Най-добре би било предварително да планирате как ще бъдат разпределени активите след смъртта му.

 

Как мога да получа правен съвет относно Тръстове за лични наранявания?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Спорове относно тръстове

Ако сте бенефициер или доверителен собственик на тръст, ние можем да Ви помогнем в случай на спор между някои от лицата, участващи в управлението на тръста. Това може да бъде сложна и емоционално заредена правна област, така че ще е необходимо да имате на Ваша страна подходящите правни познания.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как могат да възникнат спорове относно тръст?

Когато назначава доверителни собственици, учредителят (лицето, което създава тръста) обикновено ги подбира много внимателно, като взема предвид нивото на правомощията, които доверителният собственик може да има за разпореждане с паричните средства и другите активи, държани в тръста. Обичайно е доверителните собственици да са роднини или близки на учредителя, което може да направи споровете още по-сложни и разстройващи.

Ето някои примери за начините, по които могат да възникнат спорове относно тръстове:

 • Бенефициерите може да смятат, че им се отказват пари, които според тях следва да им бъдат изплатени от тръста
 • Вие може да сте на мнение, че някой от доверителните собственици е действал против интересите на бенефициерите или че друг доверителен собственик не е обърнал внимание на действията на първия
 • Учредителят може да е учредил тръста под принуда от друго лице
 • Може да се е установило, че учредителят или някой от доверителните собственици не е имал необходимите умствени способности за изпълняване на функциите си
 • Тръстът може да е бил използван за прикриване на собственост върху определени активи

Това са само няколко примера измежду многото причини, поради които може да възникне спор относно тръстове. Ако имате някакви опасения относно начина, по който се управлява тръстът, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет.

 

Как да разбера дали трябва да предприема действия за решаване на спор относно тръст?

Качеството на доверителен собственик изисква много високо ниво на лична и професионална почтеност. Това трябва да се има предвид, когато преценявате дали дадено действие или бездействие от страна на доверителния собственик е достатъчно сериозно, за да оправдае предприемането на правни действия. Ние можем да обсъдим с Вас обстоятелствата около евентуалното нарушение на задълженията и да Ви посъветваме дали е целесъобразно да предприемете по-нататъшни стъпки.

 

Как се решават споровете относно тръстове?

Разпоредбите на учредителния акт на тръста може да предвиждат възможност за отстраняване на доверителния собственик, ако спорът се отнася единствено до неговото поведение. Ако случаят не такъв, може да се наложи спорът да се реши чрез медиация като алтернатива на сложните и скъпоструващи процедури при отнасянето му до съда.

Ако и така не бъде постигнато решение, спорът може да бъде решен от съда като последно средство, но такова развитие често може да бъде избегнато. Без да сме разговаряли с Вас, за да установим всички факти на спора, ние не можем да дадем по-конкретни съвети, затова Ви препоръчваме да се свържете с нас незабавно, за да обсъдим обстоятелствата на случая.

 

Как мога да получа правен съвет за спорове относно тръстове?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Тръстове

Учредяването на тръст може да бъде лесен и ефективен начин за разпределяне на пари и активи на Вашите бенефициери след смъртта Ви. Освен това Ви позволява да отложите плащанията към тях до по-късна дата, например когато достигнат определена възраст, вместо да получат средствата веднага. Също така може да помогне за по-целесъобразно от данъчна гледна точка разпределение на Вашите активи.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво точно представлява тръстът?

Тръстът е доверителен фонд извън наследственото имущество, от който могат да се изплащат пари на бенефициерите. Може да бъде учреден докато сте все още живи или можете в завещанието си да разпоредите учредяване на тръст след смъртта Ви. Така или иначе ще трябва да решите на кои доверителни собственици да поверите управлението на тръста. Това трябва да са лица, на които имате много голямо доверие.

Едно от предимствата на тръста е, че можете да разсрочите плащанията към бенефициерите, вместо да получат еднократна сума при приемането на наследството. Много хора са привлечени от тръстовете, защото ги смятат за ефективно средство за намаляване на данъка върху наследството. Тръстът действително може да бъде изгоден от данъчна гледна точка, ако се управлява правилно, но понякога не толкова, колкото е очаквал учредителят му.

При учредяването на тръст обикновено се плаща данък, което има за цел да обезсърчи използването му само за намаляване на данъчните задължения. Ако учредявате тръст с единственото намерение да намалите данъка върху наследството, това може да не е толкова ефективно, колкото сте си мислили. Има обаче и други начини, поради които тръстовете могат да бъдат от полза за Вас и Вашите бенефициери.

 

Каква е ползата за мен от учредяването на тръст?

Някои части от Вашето имущество могат да бъдат завещани пряко и изцяло на бенефициера. Има обаче някои ситуации, при които може да пожелаете да отложите прехвърлянето на актив на бенефициера. Ето някои примери за такива ситуации:

 • Наследяване на активи от деца, които нямат навършени 18 години – По закон такива бенефициери не могат да наследяват, докато не навършат 18 години, така че активите ще останат в доверителна собственост на тръста, докато бенефициерите достигнат тази възраст. Може освен това да желаете да разпоредите поетапно отпускане на суми през целия им живот – например следващото плащане да стане при навършването им на 21-годишна възраст, вместо да получат цялата сума наведнъж.
 • Плащане на такси за образование след смъртта Ви – Ако имате деца или внуци, които ходят на платено училище или е вероятно да продължат образованието си в университет, можете да разпоредите дължимите такси да бъдат плащани в съответния момент чрез тръста.
 • Плащане на таксите за грижи за близките Ви – Ако отговаряте за плащането на таксите за грижи за Вашия съпруг, партньор или друг човек, тръстът може да продължи да плаща тези такси до неговата смърт.
 • Осигуряване на резервен доход – Ако Вашият съпруг или партньор разчита на Вашите доходи, можете да му осигурите доход от тръста, който да бъде изплащан от настъпването на смъртта Ви до края на неговия живот.
 • Облагодетелстване на несобственици – Може да желаете да оставите имота си на децата си, но да сключите следващ брак или да започнете съжителство с нов партньор. В този случай бихте могли да прехвърлите имота си на тръста и да уредите Вашият партньор да остане да живее в имота до края на живота си, след което доверителните собственици ще продадат имота и ще прехвърлят приходите на Вашите деца.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Когато става въпрос за планиране на имуществото Ви и разпределяне на активите Ви на Вашите близки, е най-добре да възприемете холистичен подход и да премислите всичките си желания за преди и след смъртта Ви и да предвидите всички възможни ситуации.

Ние препоръчваме учредяването на тръст да върви заедно със съставяне на завещание, за да се осигури последователност между двата акта. Ако имате някакви активи или бенефициери в други държави, може също да се наложи да помислите за съставяне на международно завещание, за да ги включите и тях.

Освен това е добре да предвидите, че е възможно да загубите умствените си способности в по-късните си години. В такива случаи би било добре да сте издали дългосрочно пълномощно, с което упълномощавате доверени лица, които да вземат решения от Ваше име, ако в бъдеще се случи да загубите умствените си способности за вземане на гореспоменатите решения.

 

Как мога да получа правен съвет относно тръстовете?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Договори за дарение на имот

С договор за дарение можете да дарите свой имот на близък човек или член на семейството, например на децата Ви. Когато е съставен по подходящ начин и при правилните обстоятелства, този договор може да бъде ефективно от данъчна гледна точка средство за прехвърляне на имот на Вашите деца, тъй като може да намали задълженията им за данък върху наследството след смъртта Ви.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид, когато изготвям договор за дарение на мой имот?

Даряването на Ваш имот на друго лице изисква изключително високо ниво на доверие. Може да се чувствате много уверени, че няма да има никакви проблеми, но е важно да съзнавате потенциалната сериозност на евентуални семейни спорове, които може да възникнат след дарението. На практика може да се окаже, че живеете в техния имот, след като сте им го дарили.

Трябва също така да помислите какво ще стане с къщата Ви, ако едно или повече от децата Ви неочаквано починат преди Вас. Къщата (или техният дял от нея) на практика би съставлявала част от наследственото имущество, така че техните наследници може да имат право да я наследят, вместо да се върне във Ваша собственост.

 

Какви са ползите от даряването на имот чрез договор за дарение?

Много хора даряват имот на децата си на по-късен етап от живота, след като вече са изплатили ипотеката и притежават имота изцяло. Често причината, поради която хората избират да направят дарение, е избягването на данъка върху наследството и освен това по този начин може да се спести време и документална работа след смъртта Ви, тъй като процедурата на Администриране на завещание и наследство може да бъде много продължителна.

Важно е договорите за дарение да се изготвят внимателно и затова правните консултации могат да Ви дадат сигурност, че няма да обезсмислите основанията за даряване на имота. Например:

 • Можете да помогнете за намаляване на данъка върху наследството, който Вашите бенефициери ще платят след смъртта Ви. Дарението трябва обаче да е направено поне 7 години преди смъртта Ви. Ако желаете да продължите да живеете в имота и след дарението, може да се наложи да плащате наем на децата си по пазарни цени. При неспазване на тези правила задължението на Вашите деца за плащане на данък върху наследството може да не отпадне.
 • Ако освен това искате да намалите активите си, за да подобрите шансовете си за получаване на финансова помощ за таксите за дом за възрастни в бъдеще, това също е свързано с рискове. Трябва да сте наясно, че местните власти понякога проверяват за наличие на договор за дарение и могат да наложат тежести върху имота (да си осигурят право на процент от приходите от бъдеща продажба).

Както показват горните съображения, договорът за дарение може да бъде ефективно средство, но съдържа и елемент на риск. Трябва да го планирате внимателно, за да обхванете широк спектър от възможни ситуации и да сте наясно с потенциалните капани, ако събитията не се развият според очакванията Ви. Ето защо специализираните правни съвети могат да бъдат много полезни в случая.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Ако обмисляте да направите договор за дарение, може да е целесъобразно да помислите и за съставяне на завещание (ако все още не сте оставили завещание) или дългосрочно пълномощно, за да може семейството Ви да взема решения от Ваше име, ако в бъдеще загубите умствената способност да вземате такива решения за себе си.

Вашите деца или бенефициери може освен това да се нуждаят от правна помощ за администриране на завещанието и наследството след смъртта Ви или за прехвърляне на жилищни имоти, ако решат да продадат имота в бъдеще.

 

Как мога да получа правен съвет относно договор за дарение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за планиране на данъка върху наследството

Ако имате голямо имущество, което Вашите близки и членове на семейството ще наследят в бъдеще, си струва да планирате наследяването предварително и да се възползвате максимално от наличните данъчни облекчения. По този начин бенефициерите Ви ще запазят по-голяма част от парите и активите, които сте натрупали с усилен труд през живота си.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как мога да бъда сигурен, че завещанието ми е целесъобразно по отношение на данъка върху наследството?

За много от наследниците по завещание данъкът върху наследството не се прилага, защото наследеното имущество е под установения праг. При по-големи имущества обаче данъкът върху наследството може значително да намали сумата, която остава на Вашите бенефициери.

Както при всяка форма на данъчно облагане, има определени неща, които нямате право да правите с цел намаляване на данъчните си задължения и освен това съществуват правила за предотвратяване на измами. Въпреки това има много начини, по които законосъобразно да намалите размера на данъка, който Вашите бенефициери ще платят, като например:

 • Планиране на наследственото имущество
 • Тръстове
 • Прехвърляне на данъчно облекчение към съпруг или партньор на съпружески начала
 • Съставяне на завещание
 • Дарения на лица и благотворителни организации

Всяко имущество има своите особености, така че ние ще обсъдим в детайли какво наследство най-вероятно ще оставите и ще Ви помогнем да планирате разпределението на активите по възможно най-ефективният от данъчна гледна точка начин. Тъй като законодателството и данъчните облекчения се променят с времето, ние можем редовно да преглеждаме Вашите планове, за да гарантираме, че винаги отговарят на желанията Ви и са съобразени с актуалните данъчни правила.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Ако притежавате бизнес, ние можем да Ви консултираме и относно конкретни Завещания за собственици на бизнес. Може освен това да притежавате активи в чужбина, например ваканционни жилища или бизнеси. В този случай може да е целесъобразно съставянето на Международно завещание или на завещание по правото на държавата, в която се намират тези активи.

 

Как мога да получа правен съвет относно планирането на данъка върху наследството?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за дела в Съда за настойничество и попечителство

Ако някой Ваш близък или член на семейството няма умствените способности да взема сложни правни решения, можете да действате от негово име, за да сте сигурни, че интересите му ще бъдат защитени. Нашите специалисти по дела в Съда за настойничество и попечителство могат да Ви помогнат с това и да Ви обяснят стъпките, които следва да предприемете за вземане на решения от негово име.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представлява Съдът за настойничество и попечителство?

Съдът за настойничество и попечителство е със седалище в Лондон и действа за защита на интересите на лицата в Обединеното кралство, на които им липсват умствени способности. Той е създаден през 2007 г. в изпълнение на Закона за умствените способности от 2005 г. Наред с други неща, съдът постановява решения относно:

 • Дали дадено лице има умствените способности да вземе конкретно решение за себе си
 • Назначаване на подходящи настойници/попечители, които да вземат решения от името на лицата, на които им липсват умствени способности
 • Даване на еднократно разрешение на определени лица и специалисти да вземат конкретни решения

Тъй като съдът съществува едва от 2007 г., тази правна област все още не е утвърдена като много други. Поради това е важно да получите точния правен съвет от опитен специалист по дела в Съда за настойничество и попечителство.

 

Какво друго трябва да имам предвид, когато става дума за вземане на решения от лице без умствени способности?

Липсата на умствени способности може да е временна. Например може да бъде причинена от нараняване, от което лицето по-късно се възстановява в достатъчна степен и може да взема самостоятелни решения. В такива случаи пак може да имате нужда от съвет относно важни правни решения, които трябва да бъдат взети докато лицето още не се е възстановило.

В други случаи лицето може да е загубило умствените си способности необратимо и освен това да е получило обезщетение, ако недееспособността му е резултат от сериозно нараняване. Ако в полза на Ваш близък или член на семейството е учреден доверителен фонд (тръст) за обезщетението за нараняването (който служи за подпомагане на управлението на средствата от обезщетението за посрещане на текущите нужди на пострадалия), ние можем да предоставим необходимите съвети за най-ефективното му оползотворяване.

 

Как мога да получа правен съвет относно умствените способности и Съда за настойничество и попечителство?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Декларации за доверително управление

Ако отговаряте за имот, който държите под доверително управление (тръст), съставянето на декларация за доверително управление може да помогне за изясняване на правните задължения и правата на всички страни, имащи отношение към имота. Това може да опрости нещата в бъдеще, ако имотът трябва да бъде продаден или прехвърлен на други лица, или ако е необходимо да се осигури поддръжката му.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представлява декларацията за доверително управление?

Когато даден имот се държи като част от Тръст, той може да бъде съсобственост на произволен брой лица. Собствеността и поддръжката на имота могат да се усложнят с времето, но декларацията за доверително управление дава яснота относно правата и отговорностите на различните страни.

Например може една или повече от страните не само да са съсобственици, но и да обитават недвижим имот, който е част от тръста, и тогава трябва да бъдат взети под внимание някои въпроси като поддръжката и ремонтите, застраховката и какъв дял от стойността притежава всяка страна.

За да се издаде декларация за доверително управление, всички страни трябва да договорят и съгласуват помежду си необходимите разпоредби на декларацията с помощта на адвокат, който е специалист по материята.

 

Кой има нужда от декларация за доверително управление по отношение на имот?

Всеки, който има определено право върху имот под доверително управление, може да има полза от яснотата, която предоставя декларацията за доверително управление. Това право може да е право на собственост върху част от имота или право на обитаване.

 

Кога се издава декларация за доверително управление?

Обикновено се издава в момента на включването на имота в тръста. Това може стане като част от администрирането на завещание или да се направи по причини, свързани с планирането на данъка върху наследството.

 

Как мога да получа правен съвет относно декларациите за доверително управление?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Дългосрочни пълномощни

Ако смятате, че в някой бъдещ момент може да загубите (или Ваш близък да загуби) умствените способности за вземане на важни решения, издаването на дългосрочно пълномощно (a Lasting Power of Attorney – “LPA“) улеснява посочения пълномощник да взема решения от Ваше име. Тъй като заболявания като деменция и болестта на Алцхаймер стават все по-чести, е важно да разполагате с предварителен план.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представлява дългосрочното пълномощно?

Дългосрочното пълномощно е документ с правна сила, който упълномощава определени лица (като близки роднини или любим човек) да вземат решения от Ваше име, ако Ви липсват умствените способности да вземате правилните решения за себе си.

Има два вида LPA:

 • За финансови и бизнес дела – позволява на пълномощниците да вземат от Ваше име решения относно Вашите финанси или дори Вашия бизнес.
 • За медицински и социални грижи – позволява на пълномощниците да вземат решения относно медицинските грижи, които получавате, или относно дома за възрастни, в който сте настанени.

Може също така да се издадат и двата вида LPA, ако желаете упълномощените от Вас лица да могат да вземат всички важни решения от Ваше име, когато се наложи.

 

Кой може да издаде дългосрочно пълномощно?

За да издадете LPA, трябва да докажете, че имате умствените способности да разбирате свойството и значението на този акт. Ако сте в добро здраве, без признаци на деменция, и няма причина умствените Ви способности да бъдат поставяни под съмнение, издаването на LPA става съвсем просто.

Ако Ви е поставена диагноза за деменция или болест на Алцхаймер, това може да усложни процедурата, макар и да не възпрепятства непременно издаването на пълномощно. Законовото изискване за издаване на LPA е просто да имате умствени способности, без да се посочват някакви специфични условия.

Нашият съвет е да действате бързо, ако смятате, че има вероятност деменцията или някое друго състояние, което може да засегне умствените Ви способности, да породи проблем. Деменцията е прогресивно заболяване, с чието напредване става все по-трудно доказването на наличието на умствени способности.

Дългосрочното пълномощно е полезно не само за по-късния етап на живота. Вероятност за загубване на умствените способности в резултат на Телесно нараняване, причинено например от Пътнотранспортно произшествие, има на всеки етап от живота. Ако има хора, чието благоденствие зависи от Вас, и обмисляте да направите завещание в тяхна полза, си струва да помислите и за издаване на LPA, тъй като никога не знаете какво може да крие бъдещето.

 

Какво друго трябва да имам предвид относно дългосрочните пълномощни?

Трябва също да определите по какъв начин желаете да действат пълномощниците Ви, когато става въпрос за вземане на решения вместо Вас. Например може да искате просто да упълномощите едно лице (например някое от децата Ви) или може да имате няколко деца и да искате всички те да вземат решенията съвместно.

Ако изберете да упълномощите няколко лица, които да Ви представляват заедно, е добре да предвидите и какво да се прави, ако някое от тях почине или загуби умствените си способности, или ако има разногласия помежду им относно някое решение. Ние можем да Ви дадем съвет и по този въпрос и да Ви помогнем да планиратe всички възможни ситуации.

 

От какъв друг съвет мога да имам нужда?

Добре е дългосрочното пълномощно да е съпроводено от завещание, за да се гарантира, че всички Ваши желания за по-късен етап от живота и за след смъртта Ви са отразени възможно най-прецизно. Ако все още нямате завещание, нашите специалисти по съставяне на завещание могат да Ви помогнат с това, а също и с учредяването на Тръстове, които могат да Ви помогнат да разпределите активите си по ефективен от данъчна гледна точка начин чрез Вашето завещание.

 

Как мога да получа правен съвет относно дългосрочни пълномощни?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за администриране на завещания и наследства

Ако отговаряте за администрирането на завещанието на роднина или близък човек, получаването на правна консултация относно Администриране на завещания и наследства може да Ви даде сигурност, че изпълнявате правилно своите законови и данъчни задължения. Действайки заедно с опитен специалист, Вие ще имате сигурността, че завещанието е изпълнено правилно и че няма да възникнат проблеми в бъдеще, след приемането на наследството.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво точно представлява администрирането на завещание?

Така обикновено се обозначава процедурата за доказване, че завещанието е действително и за управление на активите на наследодателя. Активите могат да включват парични средства, недвижими имоти, движимо имущество и други финансови активи, например акции. Разпореждането с тези активи може да има правни и данъчни последици. Активите могат да бъдат продадени на трети лица или прехвърлени на бенефициери, съобразно завещателните разпореждания. Всички неизплатени дългове се погасяват със средства от наследственото имущество.

Като част от тази процедура вероятно ще Ви се наложи да заявите издаване на Удостоверение за изпълнители на завещание (или на сходен документ, наречен Разрешение за администриране на наследство, ако починалият не е оставил завещание). Всеки от тези два документа може да се използва за предоставяне на достъп на посочените представители (като например изпълнителите на завещанието) до банковите сметки и финансовите активи на починалия.

 

Колко време отнема администрирането на завещанието и наследството?

На този въпрос няма лесен отговор – необходимото време може да варира в широк диапазон в зависимост от стойността и правния статут на наследственото имущество. Въпросите около едно просто по състав наследствено имущество, което не включва недвижими имоти, могат да се уредят само за 3 месеца. Ако се касае обаче за недвижими имоти, това може да отнеме 6-12 месеца и не е необичайно администрирането на големи, сложни имоти да отнема години.

 

Имам ли нужда от адвокат за администриране на завещание и наследство?

Строго погледнато, нямате нужда от адвокат, а ако става дума за малко наследство, състоящо се от малка сума в брой, без недвижими имоти, вероятно ще можете да уредите адекватно наследяването без външна помощ.

Съдействието на адвокат би Ви дало обаче спокойствието, че след разпределянето на наследството ще бъде значително по-малко вероятно да възникнат проблеми като неочаквани данъчни задължения или оспорване на завещанието. Нашите юристи имат задълбочени практически познания за съответните правни процедури и данъчни режими, така че волята на починалия да бъде изпълнена според изискванията и по съответните правила.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Ако възникнат проблеми с някои извършени от Вас действия по завещанието, ние можем да Ви консултираме и относно Оспорване на завещание. Ако наскоро сте действали като изпълнител на завещание или самите Вие сте наследили пари, може да сте решили, че е добра идея да напишете свое завещание.

 

Как мога да получа правен съвет относно администриране на завещание и наследство?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви обясним процедурата и по какъв начин можем да Ви помогнем. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Оспорванe на завещания

Ако сте загубили близък човек или член на семейството и смятате, че завещанието или начинът, по който се изпълнява противоречи на желанията на починалия, може да имате възможност да оспорите завещанието. Трябва да установите основанията за оспорване и да можете да представите доказателства. Ние можем да Ви съдействаме за преценката дали имате шанс за успешно оспорване на завещанието.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как да пристъпя към оспорване на завещание?

За да можете успешно да оспорите завещание, трябва да намерите подходящи основания и след това да представите доказателства в подкрепа на твърденията си. Всяко от долупосочените е годно основание за оспорване на завещание:

 • Липса на умствена способност за съставяне и подписване на завещание
 • Подписване на завещание под принуда
 • Липса на знания и одобрение за цялостно разбиране на завещанието
 • Неяснота на съдържанието на завещанието
 • Неизпълнени формалности при съставянето и подписването на завещанието (например липса на свидетели)
 • Измама или подправяне на завещанието

Всяко от горните би било достатъчно основание, но трудността при оспорването на завещание е събирането на доказателства. Всички тези обстоятелства са възникнали към момента на изготвяне на завещанието, което ги прави трудно доказуеми. Завещателят е знаел най-добре каква е била процедурата и дали завещанието е било съставено правилно или не. Въпреки тези предизвикателства обаче, има достатъчно примери за успешно оспорени завещания, а и няма да загубите нищо, ако потърсите първоначален съвет относно Вашия случай.

 

Кога трябва да оспоря завещанието?

Най-важното е да действате бързо, ако смятате, че завещанието не отразява волята на починалия. Ако не потърсите своевременно правен съвет, съществува риск да бъде издадено разрешение за изпълнение на завещанието, преди да сте го оспорили.

Въпреки че това не Ви възпрепятства да оспорите завещанието, то може да направи нещата по-сложни. Ако все пак решите да оспорите завещанието, в някои случаи е възможно да спрете процедурата по изпълнението му, докато искът Ви бъде решен.

 

Как мога да получа правен съвет относно оспорването на завещание?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви обясним процедурата и по какъв начин можем да Ви помогнем. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Завещания за собственици на фирми

Ако притежавате собствен бизнес или акции в друго дружество, трябва внимателно да обмислите как ще е най-целесъобразно да се разпоредите относно начина на наследяване на бизнес активите Ви във Вашето завещание. Трябва да вземете предвид данъка върху наследството и същевременно да отчетете желанията на членовете на семейството Ви и на други лица, участващи в бизнеса, като например акционерите. Получавайки подходящ съвет, Вие ще можете да балансирате всички тези нужди и да съставите завещание, което да е подходящо за Вас, за бенефициерите Ви и за бизнеса Ви.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как да разпределя бизнес активите си в завещанието си?

Това зависи от редица фактори, включително желанията Ви относно бизнеса, другите хора, участващи в бизнеса, стойността на бизнеса (или на Вашия дял от него) и данъка върху наследството.

Може би ще бъдете най-доволни да оставите бизнеса си (ако го притежавате изцяло) на семейството си, за да бъде продължен като семеен бизнес. При такова наследяване ще се дължи данък върху наследството и ние можем да Ви препоръчаме най-ефективния от данъчна гледна точка начин за наследяване на бизнеса Ви.

Ако има външни акционери в бизнеса Ви, можете да предвидите в завещанието си съществуващите акционери да имат предпочтително право на изкупуване на Вашите акции. Много фирми сключват застраховка, така че в случай на смърт на акционер, останалите акционери да получат еднократна сума, с която да изкупят акциите.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Ако желаете да съставите завещание с наша помощ, Ви препоръчваме да помислите и за следните услуги, наред с написването на самото завещание:

 • Издаване на Дългосрочно пълномощно, което да позволи на упълномощените лица да вземат решения от Ваше име в бъдеще, ако поради заболяване или нараняване загубите умствените си способности за лични действия.
 • Учредяване на Тръст, който да помогне за разпределяне на активите по ефективен от данъчна гледна точка начин или за оставяне на пари на деца под 18 години.
 • Предаване за пазене и вземане обратно на завещание, за да се улеснят бенефициерите Ви при установяването на местонахождението на Вашето завещание
 • Администриране на завещания и наследства, за да се даде възможност на изпълнителите на завещанието Ви да изпълняват Вашата последна воля
 • Прехвърляне на жилищни имоти, ако имуществото Ви съдържа недвижими имоти. Изпълнителите на завещанието Ви може да се нуждаят от правна помощ за продажба или друго прехвърляне на собствеността върху имота.

 

Как мога да получа съвет относно завещанието ми като собственик на бизнес?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Ще организираме среща за по-задълбочен разговор, за да можем да Ви препоръчаме най-подходящото завещание за Вашите потребности. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Международни завещания, тръстове и наследства

Ако имате активи в други държави или искате да оставите пари или активи на Ваши бенефициери в други държави, получаването на професионален правен съвет може да помогне за съставяне на завещание по най-подходящия начин. Международното завещание улеснява значително процеса на разпределяне на Вашето имущество.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как действат международните завещания?

Начинът, по който ще бъде съставено Вашето международно завещание, ще зависи до голяма степен от обстоятелствата, предпоставени от Вашето гражданство, от съдържанието на Вашето имущество и от държавите, в които имате активи или бенефициери. Всяка държава има различна уредба на наследствените въпроси и в някои случаи може да е по-целесъобразно съставянето на няколко завещания.

Ако например имате активи на голяма стойност, като недвижим имот или бизнес, в конкретна държава, тогава може да е по-подходящо оставянето на завещание по правото на тази държава. Ние можем да Ви дадем съвет кое ще е най-удачното завещание (или комбинация от завещания) въз основа на обстоятелствата на Вашия случай.

Ако разпределяте активи на бенефициери в друга държава, освен съставянето на отделно завещание за тази държава, може да има възможност и за учредяване на тръстове там. Данъчните режими също са различни в отделните държави, така че е важно да получите професионален съвет, съобразен с всичките Ви международни активи.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Ако притежавате имот в Обединеното кралство и възникне необходимост от прехвърляне на собствеността или продажба на имота, нашият отдел по Прехвърляне на жилищни имоти може да помогне със съответните правни процедури.

 

Как мога да получа съвет относно международни завещания, тръстове и наследства?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще организираме среща за по-задълбочено обсъждане на нуждите Ви и за запознаване с активите и бенефициерите, които имате в различни държави. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Предаване за пазене и вземане обратно на завещание

Независимо дали вече имате завещание или бихте искали да тепърва да съставите такова, ние можем да Ви предложим сигурно пазене на Вашето завещание в нашия архив. По този начин Вашите наследници ще знаят къде се пази завещанието, ако се случи най-лошото. Освен това ще можете да го вземете обратно, ако и когато това стане необходимо в бъдеще, например ако желаете да направите някакви промени в него.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как да уредя пазенето на завещанието ми?

На първо място трябва вече да сте написали подходящо завещание. Ако все още нямате такова, можете да обсъдите с нас нашата услуга за съставяне на завещания. В зависимост от активите на Вашето имущество и от бъдещите Ви бенефициери може също така да е целесъобразно издаването на Дългосрочно пълномощно или учредяването на Наследствени тръстове.

За да предадете за пазене Вашето завещание, просто се свържете с нас и ние ще Ви обясним процедурата, както и евентуалните разноски. Имате възможност да запазите копие от завещанието, което да предадете на избраните от Вас изпълнители на завещанието и освен това можем да регистрираме завещанието Ви в Националния регистър на завещанията, което ще улесни значително намирането му на по-късен етап.

Не трябва да оставяте завещанието си в банков сейф, защото след настъпването на смъртта Ви сейфът не може бъде отворен преди приключване на процедурата по наследяването.

 

Как ще знае семейството ми къде се пази завещанието ми?

Най-лесно би било да дадете на изпълнителите на завещанието или на членовете на семейството Ви информация за адвокатската кантора, която пази завещанието Ви. Така те ще могат да съхранят тази информация на сигурно място заедно с други важни документи. Вписването на завещанието в Националния регистър на завещанията е достъпен начин за добавяне на допълнителна гаранция, че завещанието ще може да бъде намерено лесно.

 

Защо може да се наложи да взема обратно завещанието си?

Винаги препоръчваме преразглеждане на завещанието, ако обстоятелствата се променят значително. Ако например сте изплатили дълг по кредитна карта, вероятно няма да си струва да променяте завещанието си само заради това обстоятелство. Ако обаче се разведете, промените избраните бенефициери или отчуждите актив с голяма стойност, например недвижим имот, това следва да бъде отразено в преработеното завещание.

Ако желаете да измените завещанието си, което е било съставено с наша помощ, ще Ви информираме дали ще дължите такси за тази услуга. Изменението на съществуващо завещание обикновено става много по-лесно от написването на изцяло ново, така че таксите за изменения обикновено са много по-ниски, освен когато желаните изменения са съществени.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

При съставянето на завещание ние винаги препоръчваме да се издадат Дългосрочни пълномощни (LPA), тъй като никога не се знае дали умствените Ви способности няма да бъдат засегнати от някакво заболяване и затова е препоръчително издаването на LPA, докато умствените Ви способности са все още незасегнати.

В зависимост от обстоятелствата може да е целесъобразно да се учредят Тръстове, а освен това ние можем да извършим работата по Администриране на завещанието и наследството от името на Вашите наследници след смъртта Ви.

Ако наследственото имущество съдържа и недвижим имот, посочените от Вас изпълнители на завещанието може да се нуждаят от правна помощ за продажбата му или за друго прехвърляне на собствеността. Нашият отдел по Прехвърляне на жилищни имоти може да им помогне с това.

 

Как мога да получа съвет относно предаване за пазене и вземане обратно на завещание?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни. Ще обсъдим къде държите завещанието си и ще Ви обясним как и къде да го предадете за пазене и как да уведомите за това семейството или близките си. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за съставяне на завещания

Мнозина от клиентите ни знаят колко е важно да се остави завещание, но така и не се захващат с тази задача. Ако същото се отнася и за Вас, ние можем да Ви помогнем с първите стъпки за съставянето на завещание и да направим целия процес по-лесен за Вас. Важно е да имате спокойствието, че ако с Вас се случи най-лошото, за близките Ви ще бъде по-лесно да изпълнят желанията Ви за след смъртта Ви.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид, когато става въпрос за съставяне на завещание?

Ние ще обсъдим ситуацията Ви в детайли и ще Ви помогнем да формирате желанието си за разпределяне на имуществото Ви, ако се случи неочакваното. Ще Ви преведем през целия процес на установяване на фактите, така че всичките Ви активи да бъдат идентифицирани, което ще улесни изпълнителите на завещанието Ви.

Писането на завещание не се отнася само до финансовите Ви активи – то може да отразява всички аспекти от живота Ви. Можете да включите разпореждания за това кой да се грижи за децата Ви и как да бъде организирано погребението Ви, да разкриете пароли за достъп до потребителски профили и дигитални активи (например профилите Ви в социалните медии), и дори да посочите каква желаете да е съдбата на Вашите домашни любимци.

Ние се стремим да опростим максимално процедурата, като същевременно гарантираме, че завещанието ще отразява в максимална степен всяко Ваше желание.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

При съставянето на завещание все повече хора сключват и дългосрочно пълномощно (известно като LPA). Това вероятно е повлияно от повишената осведоменост за състояния като деменция и болестта на Алцхаймер. При наличието на LPA, упълномощеното лице (например близък роднина) може да взема решения от Ваше име в бъдеще, ако се случи да загубите умствените си способности да ги вземате лично. Пълномощното LPA може да дава права за вземане на финансови решения или решения относно здравето и грижите, или и за двете.

Ако оставяте в наследство големи суми пари на Вашите бенефициери или искате да оставите пари директно на деца под 18 години, можете да учредите тръст. Това може да бъде целесъобразен от данъчна гледна точка начин за оставяне на пари, а и освен това позволява поетапно – в продължение на няколко години – отпускане на сумите, които някои Ваши бенефициери наследяват от Вас.

Ако имуществото Ви съдържа недвижим имот, нашият екип по Прехвърляне на жилищни имоти може да Ви окаже юридическото съдействие, от което се нуждаете за продажба или друго прехвърляне на собствеността върху имота.

 

Как мога да получа съвет относно съставянето на завещание?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай и да организираме среща за по-задълбочен разговор относно Вашите желания, бенефициери и активи. След това ще препоръчаме съветите и помощта, от които според нас имате нужда и ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате. Първоначалният разговор е безплатен.

slider-conveyancing-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за продажба на жилища

Ако планирате да продадете къщата си, ние можем да предоставим необходимата Ви професионална правна консултация за бързо и гладко реализиране на покупката. Нашите специалисти по прехвърляне на имоти вече са помогнали на много клиенти и могат да Ви обяснят стъпките, които трябва да предприемете, за да се осъществи продажбата възможно най-безпроблемно.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици екип по широк кръг от правни въпроси, включително прехвърляне на жилищни имоти. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид, когато става въпрос за прехвърляне на собствеността при продажбата на къщата ми?

След като вече сте взели голямото решение да продадете имота си, Вие вероятно ще искате продажбата да се случи възможно най-бързо. Важно е да започнете правната процедура възможно най-скоро и да сте наясно с ключовите ѝ етапи, като например:

 • Преддоговорна размяна на документи – на този етап ние ще работим с Вас и с купувача на имота, за да изготвим договора. Ако сте учредили ипотека върху имота, ние можем да Ви посъветваме също и за необходимите действия за погасяването ѝ.
 • Размяна на договори – след постигане на съгласие от всички страни, ние ще разменим договори с другата страна. Това е решаващ етап от процеса, тъй като в този момент се задължавате формално да завършите продажбата на имота си.
 • Финализиране – на този етап сделката е завършена и смяната на собствеността на имота влиза в сила. При някои сделки размяната на договори и финализирането стават едновременно. В много случаи обаче може да изминат около две седмици между размяната и финализирането, за да се даде възможност на всички страни да организират практическите въпроси, например отстраняване на Вашите вещи и засичане на показанията на електромерите.
 • След финализирането – след финализирането остава още работа за вършене, включително подаване на съответната документация в имотния регистър.

Посоченото по-горе представлява опростен преглед на процедурата, но ние ще Ви я обясним по-подробно, преди да решите дали да ни ангажирате. След това ще посочим какво ни е нужно от Ваша страна на всеки етап от продажбата.

Ако същевременно купувате имот, ние можем да Ви консултираме и относно покупката, като открием сметка както за продажбата, така и за покупката и Ви фактурираме и за двете, когато смяната на жилището се осъществи.

 

Колко ще ми струват услугите по прехвърляне във връзка с продажбата на жилище?

Правните разходи, свързани със смяната на жилище, включват:

 • Външни плащания – Това са външни разходи за търсения и други дейности, които трябва да извършим от Ваше име. Разплащането става директно със съответните доставчици и след това прехвърляме тези разходи към Вас. Ако само продавате имот (без да купувате друг), ще има по-малко плащания, но все пак ще трябва да платите за някои услуги. Ние ще Ви обясним предварително за какво са всички тези разходи, преди да решите дали да ни ангажирате, и ще ги включим във фактурата. Обърнете внимание, че тези разходи не подлежат на възстановяване, ако сделката Ви не се осъществи.
 • Нашите хонорари – Нашите хонорари отразяват времето, което отделяме за работа по Вашата сделка. Наясно сме обаче, че за всяка сделка с имот е предвиден определен бюджет, така че обикновено предлагаме предварително фиксирана такса, а в някои случаи дори работим на принципа „няма сделка, няма хонорар“ (като и в този случай обаче може да се дължат външните плащания).

Ако планирате да продадете имота си и вече сте намерили купувач, свържете се с нас още днес и ние ще Ви изготвим ясна и подробна оферта, така че да можете да включите правните разходи в бюджета си от самото начало.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

След като продадете къщата си, може да Ви се стори, че това е подходящ момент за съставяне на завещание. Много хора в Обединеното кралство осъзнават важността на завещанието, но така и не стигат до него. Можем да Ви помогнем и с най-различни други правни услуги, включително относно телесни наранявания, решаване на спорове, събиране на дългове и други.

 

Как да получа съвет относно прехвърлянето във връзка с продажбата на къщата ми?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Можем веднага да Ви дадем оферта, за да можете да я предвидите в бюджета си. След това ще Ви обясним всички действия, които трябва да предприемете, както и какви ще бъдат разходите за тях, преди да решите дали да продължите със сделката.

slider-conveyancing-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за рефинансиране на ипотечен кредит

Ако сте решили да рефинансирате ипотечния кредит за къщата си, ние можем да предоставим специализираните правни съвети, от които се нуждаете за безпроблемно уреждане на рефинансирането. Независимо дали прибягвате до рефинансиране чрез нова ипотека, за да заемете повече средства, за да получите по-изгодно лихвено предложение, за да отстраните дадено лице от старата ипотека или по някаква друга причина, ние можем да Ви окажем необходимото съдействие. Имаме опит в предоставянето на консултации на наемодатели и на обитатели на собствени жилища относно правните аспекти на рефинансирането на ипотечния кредит за имотите им.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси, включително рефинансиране на имоти. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Колко време отнема прехвърлянето за целите на рефинансиране?

Отговорът на този въпрос зависи от конкретните обстоятелства и от условията на стария и новия ипотечен кредитор. Ако обаче сделката е само за рефинансиране без продажба или покупка на друг имот, тя би трябвало да е значително по-опростена от смяната на жилище.

Поради това сроковете би трябвало да са много по-кратки и ние ще Ви дадем реалистична насока за тях от самото начало.

 

Колко ще ми струват услугите по прехвърляне за целите на рефинансиране?

Правните разходи, свързани с рефинансирането на ипотечен кредит, включват:

 • Външни плащания – Това са външни разходи за търсения и други дейности, които трябва да извършим от Ваше име. Разплащането става директно със съответните доставчици и след това прехвърляме тези разходи към Вас. Ние ще Ви обясним предварително за какво са всички тези разходи, преди да решите дали да ни ангажирате, и ще ги включим във фактурата. Обърнете внимание, че тези разходи не подлежат на възстановяване, ако сделката Ви не се осъществи.
 • Нашите хонорари – Нашите хонорари отразяват времето, което отделяме за работа по Вашата сделка. Наясно сме обаче, че за всяка сделка с имот е предвиден определен бюджет, така че обикновено предлагаме предварително фиксирана такса.

Ако сте сигурни, че желаете да рефинансирате ипотечния кредит за имота си, свържете се с нас още днес за оферта за необходимата работа по прехвърлянето. Ще Ви обясним процедурата и всички приложими такси предварително, така че да можете да вземете информирано решение дали искате да работите с нас.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

След като рефинансирането е вече уредено, може да Ви се стори, че това е подходящ момент за съставяне на завещание. Много хора в Обединеното кралство осъзнават важността на завещанието, но така и не стигат до него. Можем да Ви помогнем и с най-различни други правни услуги, включително относно телесни наранявания, решаване на спорове, събиране на дългове и други.

 

Как да получа съвет относно прехвърлянето за целите на рефинансиране?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това можем веднага да Ви дадем оферта, за да Ви помогнем да планирате от най-ранен етап. Накрая ще Ви обясним всички действия, които трябва да предприемете, преди да решите дали да продължите със сделката.

slider-conveyancing-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за закупуване на жилища

Ако планирате да закупите къща, ние можем да предоставим необходимата Ви професионална правна консултация за бързо и гладко реализиране на покупката. Нашите специалисти по прехвърляне на имоти вече са помогнали на много клиенти и могат да Ви обяснят стъпките, които трябва да предприемете, за да се осъществи покупката Ви възможно най-безпроблемно.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици екип по широк кръг от правни въпроси, включително прехвърляне на жилищни имоти. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид, когато става въпрос за прехвърляне на собствеността при покупката на къща?

След като вече сте взели голямото решение за смяна на жилището, Вие вероятно ще искате преместването да се случи възможно най-бързо. Важно е да започнете правната процедура колкото може по-скоро и да сте наясно с ключовите ѝ етапи, като например:

 • Преддоговорна размяна на документи – на този етап ние ще работим с Вас, с кредитиращата банка и с продавача на имота, за да подготвим договора и да сме сигурни, че банката разполага с всичко необходимо, което обикновено включва и доклад за оценка.
 • Размяна на договори – след постигане на съгласие от всички страни, ние ще разменим договори с другата страна. Това е решаващ етап от процеса, тъй като в този момент се задължавате формално да завършите сделката.
 • Финализиране – на този етап сделката е завършена и смяната на собствеността на имота влиза в сила. При някои сделки размяната на договори и финализирането стават едновременно. В много случаи обаче може да изминат около две седмици между размяната и финализирането, за да се даде възможност на всички страни да организират практическите въпроси, например наемане на фирма за преместване.
 • След финализирането – след финализирането остава още работа за вършене, включително плащане на гербовия налог от Ваше име и подаване на съответната документация в имотния регистър.

Тази процедура има леки вариации в зависимост от това дали купувате имота с право на собственост или с право на дългосрочен наем и ние ще Ви ги обясним подробно, когато Ви подготвим оферта. Посоченото по-горе представлява опростен преглед на процедурата, но както сами виждате, трябва да се свършват много неща, така че при смяната на жилище си струва да работите с опитни професионалисти.

Ако желаете да продадете Ваш имот и така да си помогнете за покупката на нов, ние можем да Ви консултираме относно продажбата на Вашия имот. За тази цел ще взаимодействаме с адвокатите на купувачите на Вашия имот и ще уговорим приемливи дати за всички страни за размяната на договори и финализирането на сделката.

 

Колко ще ми струват услугите по прехвърляне във връзка с покупката на жилище?

Правните разходи, свързани със смяната на жилище, включват:

 • Външни плащания – Това са външни разходи за търсения и други дейности, които трябва да извършим от Ваше име. Разплащането става директно със съответните доставчици и след това прехвърляме тези разходи към Вас. Ние ще Ви обясним предварително за какво са всички тези разходи, преди да решите дали да ни ангажирате, и ще ги включим във фактурата. Обърнете внимание, че тези разходи не подлежат на възстановяване, ако сделката Ви не се осъществи.
 • Нашите хонорари – Нашите хонорари отразяват времето, което отделяме за работа по Вашата сделка. Наясно сме обаче, че за всяка сделка с имот е предвиден определен бюджет, така че обикновено предлагаме предварително фиксирана такса, а в някои случаи дори работим на принципа „няма сделка, няма хонорар“ (като и в този случай обаче може да се дължат външните плащания).

Ако планирате да се преместите в ново жилище и разполагате с всички необходими данни за имота, свържете се с нас още днес и ние ще Ви изготвим ясна и подробна оферта, така че да можете да включите правните разходи в бюджета си от самото начало.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Преместването в ново жилище е сериозна стъпка и след приключването ѝ може да Ви се стори, че това е подходящ момент за съставяне на завещание. Много хора в Обединеното кралство осъзнават важността на завещанието, но така и не стигат до него.

Можем да Ви помогнем и с най-различни други правни услуги, включително относно телесни наранявания, решаване на спорове, събиране на дългове и други.

 

Как да получа съвет относно прехвърлянето във връзка с покупката на жилище?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Можем веднага да Ви дадем оферта, за да Ви помогнем да планирате покупката на жилище от най-ранен етап. След това ще Ви обясним всички действия, които трябва да предприемете, както и какви ще бъдат разходите за тях, преди да решите дали да продължите със сделката.

Litigation-Judge-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за събиране на просрочени наеми

Ако Вашите наематели закъсняват с плащането на наема за имота, който са наели от Вас, трябва да се уверите, че сте предприели правилните действия за събиране на дължимите Ви суми. Вашите наематели може все още да ползват имота или вече да са го напуснали, но без да Ви платят. Ние можем и в двата случая да Ви помогнем да определите с какви възможности разполагате.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на Имотното право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как да подходя към събирането на наем, който мой наемател ми дължи?

На първо място се опитайте да преговаряте директно с наемателя и да решите проблема по взаимно съгласие. Както повечето наши клиенти, Вие вероятно вече ще сте изпробвали този подход, преди да се свържете с нас. Ако случаят е такъв, тогава можем да Ви дадем съвет за точната процедура, която да следвате.

Ако наемателят вече е напуснал имота Ви, процедурата би била значително по-лесна, ако разполагате с новия му адрес. Ако не, може да се опитате да го намерите, което е логична първа стъпка в процеса. Ако не може да бъде открит, шансовете за събиране на дълга стават пренебрежими и в такива случаи често препоръчваме да не правите повече разходи и просто да отпишете дълга.

Ако обаче бившият наемател може да бъде открит, ние можем да Ви консултираме относно следващите действия по събиране на дълга. Ако имате текущ спор с наемател относно просрочени наеми, Ви препоръчваме да се свържете с нас незабавно, за да получите специализиран правен съвет.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Ако все още не сте отстранили Вашите наематели, ние можем да Ви дадем съвет и относно Отстраняване на наематели. Ако желаете договорите и процедурите Ви да бъдат преработени, за да се избегнат подобни спорове в бъдеще, можем също така да прегледаме Вашите Договори за наем.

 

Как мога да получа съвет относно събиране на просрочен наем от наемателите ми?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще препоръчаме най-добрия начин на действие и ще Ви обясним по какъв начин можем да Ви помогнем. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Litigation-Judge-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за отстраняване на наематели

Ако имате неразрешим спор с наемател на Ваш имот, може да се наложи да прибегнете до отстраняването му. Понякога отстраняването може да бъде единственото решение и затова е важно да стоите от правилната страна на закона и да управлявате внимателно процеса, за да избегнете допълнителни усложнения.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на имотното право, включително спорове с наематели и принудителното им отстраняване. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как да подходя към отстраняването на наемателите ми?

Като при всяка правна процедура, най-добре е първо да се опитате да решите спора по взаимно съгласие с наемателя. Щом се налага да го отстраните принудително, той вероятно е нанесъл щети по имота или закъснява с плащането на наема. Важно е да му напомните за задълженията му по сключения помежду Ви договор за наем. Така ще му отнемете възможността да твърди на по-късен етап, че не е бил наясно с причините за отстраняването му.

Ако не успеете да решите спора по този начин, можем да издадем покана по чл. 8 или по чл. 21 от Закона за жилищата. Това е официална покана, издавана на наематели и подлежаща на принудително изпълнение от съдилищата. Поканата по чл. 21 се издава, когато договорът за наем просто е изтекъл, без да е бил нарушен (например неплащането на наем, нанасянето на щети по имота или антисоциалното поведение би съставлявало нарушение).

Поканата по чл. 8 е по-подходяща при наличие на нарушение, тъй като можете да получите обезщетение за изгубен доход от наем. Освен това позволява предприемането на по-бързи действия, особено ако се касае за антисоциално поведение.

Ние можем да Ви посъветваме за най-добрия начин на действие въз основа на обстоятелствата на Вашия случай. Принудителното изпълнение е най-крайният вариант, ако наемателят все още отказва да освободи имота. На практика обаче се стига рядко до такова развитие, тъй като повечето спорове се решават на по-ранен етап. Много зависи какво е отношението на наемателя към времето и начина на извършване на отстраняването.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Нашите специалисти по Имотно право могат да помогнат с най-разнообразни други въпроси, включително Договори за наем. Прегледът и актуализирането на Вашите договори може да помогне за намаляване на риска от спорове с наематели в бъдеще.

 

Как да получа съвет относно отстраняването на наематели?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие и ще Ви обясним по какъв начин можем да Ви помогнем. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Rent-Deposit-scaled-aspect-ratio-1270-420

Тръстове за обезщетения за телесни наранявания

Ако Вие, Ваш близък или член на семейството сте получили обезщетение за телесно нараняване, може да е целесъобразно да прехвърлите тези средства в тръст. Това може да помогне за внимателно управление на парите във времето и да гарантира, че правото да се получават обезщетения от общественото осигуряване няма да бъде засегнато от получаването на такова еднократно обезщетение в голям размер.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво е тръст?

Тръстът е правно образувание за управление на пари и активи в дългосрочен план. Той се управлява от доверителни собственици, назначени от учредителя (лицето, чиито парични средства са вложени в тръста). Доверителните собственици управляват и разпределят средствата във времето в съответствие с разпорежданията на учредителя.

Ако Вие сте пострадалото лице и все още имате умствената способност да вземате решения, можете сами да действате като доверителен собственик и да назначите и други лица (като членове на семейството, близки или адвокати), които да Ви помагат с управлението на тръста.

Тръстовете спомагат за поетапно разпределяне на пари и активи въз основа на бъдещи събития и последици. Това ги прави много подходящи за управление на обезщетение за телесно нараняване, при което е трудно да се предвидят бъдещите нужди на пострадалото лице от парични средства и медицински грижи.

 

Каква е ползата от тръст за обезщетение за телесно нараняване?

Ако пострадалото лице не е в състояние да работи след нараняването, то може да има право на обезщетения от общественото осигуряване. Ако обаче тези обезщетения зависят от имущественото му състояние, получаването на еднократно обезщетение в голям размер може да попречи на пострадалото лице да получава нужните му парични помощи.

Като се има предвид, че плащането на обезщетението е предназначено да покрива потребностите на пострадалото лице до края на живота му и може да е необходимо за скъпоструващо лечение и социални грижи, би било в същината си несправедливо да му бъдат отказани обезщетенията от общественото осигуряване.

Внасяйки еднократното обезщетение в тръст, тo ще може да се управлява внимателно във времето с помощта на назначените доверителни собственици. Тръстът се счита за независимо правно образувание, така че средствата в него не се вземат предвид при оценката на имущественото състояние на пострадалото лице за целите на отпускане на обезщетения от общественото осигуряване.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Ако пострадалото лице няма необходимата умствена способност, може да получите правото да вземате определени решения от негово име. Нашите специалисти по дела в Съда за настойничество и попечителство могат да Ви предоставят съответните консултации.

Можем също да Ви дадем съвети относно завещания, дългосрочни пълномощни и планиране на данъка върху наследството, тъй като при смърт на бенефициера всички неизползвани средства в тръста, учреден в негова полза, обикновено стават част от наследственото имущество. Най-добре би било предварително да планирате как ще бъдат разпределени активите след смъртта му.

 

Как мога да получа правен съвет относно Тръстове за лични наранявания?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за договори за наем

Ако в момента отдавате или планирате да отдадете под наем имот, трябва да сте сигурни, че договорът за наем е подходящ за целта, дава яснота на Вас и Вашите наематели и помага за избягване на правни спорове през срока на наема. Изготвянето на добър договор обикновено не отнема много време и си заслужава усилието, тъй като Ви осигурява спокойствие за Вашия имот.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на имотното право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

За какво трябва да внимавам при изготвянето на договор за наем?

Освен друго, качественият договор за наем следва да урежда и въпроси като:

 • Адрес на имота
 • Имената на всички наематели
 • Размер на дължимия наем
 • График на датите за плащане на наема
 • Отговорности на наемателите
 • Отговорности на наемодателя
 • Допълнителни такси за щети
 • Право на достъп за оглед и поддръжка на имота

Гореизброените и другите елементи на Вашия договор за наем трябва да бъдат внимателно формулирани от опитен адвокат по имотно право, за да бъде намален рискът от скъпоструващи и сложни спорове с наемателите.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Ако всичко е наред, при наличието на правилно изготвен договор за наем ще са налице всички условия за безпроблемно протичане на наемното правоотношение. Ако все пак възникнат проблеми, договорът за наем ще помогне за решаване на споровете, благодарение на яснотата, която предоставя. Ако наемателите Ви откажат да действат в съответствие с договора, ние можем да Ви помогнем и с други въпроси като:

 • Събиране на дължим наем
 • Принудително отстраняване на наематели
 • Депозити от наематели

Ако вече отдавате под наем имот и имате проблем с нещо от гореизброените, ще се радваме да обсъдим с Вас обстоятелствата и да преценим дали можем да Ви помогнем да разрешите евентуални спорове.

 

Как да получа правен съвет относно договорите за наем?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата относно имота и детайли за наемателите. След това ще препоръчаме най-добрия начин за изготвяне на договор, който да бъде подходящ за всички страни. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

TUPEE-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за служители при смяна на работодателя

Ако сте преминали към нов работодател в резултат на това, че предишният Ви работодател е продал фирмата си или отдава труда Ви под наем на друга фирма, е особено важно да сте наясно с трудовите си права. Разпоредбите относно Прехвърляне на предприятия (защита на заетостта), по-известни просто като „TUPE“, защитават Вашите трудови права. С наша помощ ще можете да сте сигурни, че правата Ви ще бъдат защитени след смяната на работодателя.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите с тях обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво е TUPE и кога намира приложение?

Обикновено разпоредбите TUPE се прилагат в случаите, когато сменяте работодателя си, но по същество запазвате същата работа. Например фирмата работодател може да е била купена от друга фирма като част от сливане или придобиване. Или пък работодателят може да е решил да отдаде под наем целия Ви отдел на външна фирма, при което всички служители се прехвърлят към последната и продължават да извършват същата работа.

В определени ситуации споменатите разпоредби няма да намерят приложение. Например, ако друга фирма просто купи акции на Вашия работодател, без да купува цялото му предприятие, TUPE няма да се прилага, тъй като продължавате да работите за същия работодател.

TUPE гарантира, че Вашите трудови права и натрупаният трудов стаж (които може да имат значение за пенсията и за спогодбите при съкращения) ще бъдат запазени.

Ние можем да Ви ориентираме дали имате право на защита по TUPE и да Ви помогнем да проследите дали смяната на работодателя е била извършена по надлежния ред.

 

Как да получа съвет относно TUPE при смяна на работодателя?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и от него ще стане ясно дали имате нужда от правна помощ. Ако преценим, че имате нужда от конкретен правен съвет, ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации относно договори за спогодба за напускащи служители

Ако предстои да бъдете уволнени от Вашия работодател, той може да е поискал от Вас да подпишете договор за спогодба (понякога наричан споразумение за взаимни отстъпки). Този договор дава възможност и на двете страни да се споразумеят за последиците от уволнението.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представлява договорът за спогодба и защо се иска от мен да го подпиша?

Договорът за спогодба е писмено споразумение между Вас като служител и фирмата-работодател при прекратяване на трудовото Ви правоотношение. Инициира се от работодателя, но всяка от страните има право да договаря условията, докато не бъде постигнато взаимно съгласие. Не сте длъжни да подписвате договора – можете да го направите едва когато сте удовлетворени от условията му.

Този договор обикновено урежда:

 • Справка за обезщетението, което ще получите при уволнение, включително възнаграждение за неизползван платен отпуск.
 • Потвърждение на датата на прекратяване на трудовото правоотношение и изискването за присъствие на работа.
 • Фирмено имущество, което трябва да върнете.
 • Споразумение, че фирмата ще Ви даде препоръка – възможно е дори да успеете да договорите конкретна формулировка, преди да подпишете договора.
 • Клауза за поверителност и репутация, която Ви забранява да разкривате на трети лица съдържанието на договора или да разпространявате негативни коментари за фирмата.

Ако иска от Вас да подпишете договор за спогодба, работодателят Ви би следвало да покрие разходите Ви за правни консултации. Получавайки независим правен съвет от адвокат по Ваш избор, Вие се подсигурявате, че знаете какво подписвате. След като договорът бъде сключен, губите правото да предприемате каквито и да било по-нататъшни действия във връзка с Вашето уволнение (като например да предявите иск поради Принудително напускане или да подадете молба за разглеждане на случая от Трудов съд), така че е особено важно да разбирате напълно смисъла на договора.

 

Каква е ползата за Вас от договора за спогодба?

Той Ви позволява да теглите чертата на напускането Ви и да започнете да търсите следващата си работа, с яснота относно финансовите условия на прекратяването на трудовото правоотношение и получаване на препоръка.

 

Как мога да получа съвет относно договора за спогодба?

Ако Вашият работодател е поискал да подпишете договор за спогодба и е предложил да покрие разходите Ви за правна консултация, ние можем да Ви представляваме и да гарантираме, че сте наясно с какво се съгласявате. Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай.

wage-disputes-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати при спорове за заплати

Ако имате спор с работодателя относно заплатата Ви, ние можем да предоставим професионалните правни съвети, от които се нуждаете за решаване на проблема. Може например да сте узнали, че Вашият работодател Ви е плащал прекалено ниска заплата или е правил конкретни удръжки, с които не сте съгласни. Възможно е дори да е платил заплатата Ви със закъснение и така да не е спазил срока за плащане, посочен в договора Ви.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси, свързани с трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите с тях обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как може да възникне спор за заплатата?

Всяко неплащане на договорената сума в договорения срок може да доведе до спор за заплата, като например:

 • Неплащане на заплатата в пълен размер
 • Неплащане на бонуси, които сте имали право да получите
 • Удръжки от заплатата Ви, които смятате за несправедливи или неоправдани

Важно е да отбележим, че в някои случаи удръжките от заплатата Ви са оправдани, като например плащания за издръжка на деца или при стачни действия. Намаляването на размера на заплатата Ви също може да е законосъобразно, при условие че работодателят е следвал надлежно процедурите за дисциплинарни наказания или корекции съобразно квалификацията.

Ако не сте получили заплатата си в пълен размер по някаква друга причина и особено ако това се е случвало многократно, може да имате право на възнаграждение със задна дата или на обезщетение от Вашия работодател. Горещо Ви съветваме да потърсите специализиран правен съвет.

 

Какво трябва да направя, ако не съм съгласен с размера на изплатените ми суми?

Първо трябва да изразите несъгласието си пред работодателя и да се опитате да решите проблема по взаимно съгласие. Носете със себе си договора и фишовете за заплатите, за да можете да обясните несъответствията в заплащането. Би трябвало да разполагате с екземпляр от трудовия договор, а в противен случай винаги можете да поискате да Ви бъде предоставен такъв.

Ще се наложи да прибегнете до правни действия само ако опитите Ви да уредите спора непосредствено с Вашия работодател се провалят. Споровете за заплати могат да стигнат чак до трудовите съдилища, но обикновено се решават преди да се стигне до такъв етап.

 

От какъв друг правен съвет може да имам нужда?

Ако смятате, че спорът относно заплатата съставлява дискриминация, ние можем да Ви предоставим консултации и по този въпрос, както и евентуално и по предявяването на иск за обезщетение за принудително напускане, до каквото понякога се стига в резултат на дискриминацията. Ако смятате, че спорът е бил съпътстван от някаква форма на дискриминация, Ви препоръчваме незабавно да уведомите работодателя си също и за тези Ваши съображения. В случай че въпросът не може да бъде решен съвместно с работодателя, следва възможно най-скоро да потърсите правен съвет.

 

Как мога да получа съвет относно спора за заплатата?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Ние ще преценим дали разполагате с основателен иск и ще Ви обясним как бихме могли да Ви помогнем. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Съвети за работодатели относно подаване на сигнали за нарушения

Като работодател Вие имате множество задължения към своите служители. Едно от тях е да им позволявате да подават сигнали за сериозни нередности във фирмата без страх от ответни репресивни мерки. Ако даден служител счита, че фирмата или определени нейни служители извършват незаконни действия, той има право да сигнализира за това и да не понася вреди в резултат на това.

Нашият екип от юристи предоставя на фирмите консултации на различни езици по широк кръг въпроси на Трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да получите необходимия Ви професионален и специализиран правен съвет.

 

В какво точно се състои подаването на сигнал за нарушения?

Сигналът се подава до определено лице или орган и касае несправедливо или незаконосъобразно поведение на фирмата или нейни служители. Сигнализирането за нередности може да бъде направено пред висшето ръководство на фирмата като първа инстанция.

Възможно е обаче разкриваната информация да се отнася до поведението на самото висше ръководство. В такъв случай сигналът може да бъде подаден до регулаторни органи, професионални организации, държавни ведомства или правоприлагащи органи.

Друг основен принцип на докладването за нарушения е, че сигнализиращото лице не трябва да понася негативни последици за себе си. Законът за трудовите права от 1996 г. съдържа някои насоки относно подаването на сигнали за нарушения:

„Служителят има право да не понася негативни последици за себе си, породени от действие или умишлено бездействие от страна на работодателя му, основаващо се на обстоятелството, че служителят е извършил разкриване на информация, ползващо се от защитата на закона“.

Такова разкриване на информация трябва освен това:

 • Да е в интерес на широката общественост
 • Да се ​​направи на подходящо лице или орган
 • Да попада в приложното поле на защитата – може да се отнася например до престъпление, неизпълнение на правно задължение, създаване на опасност за човешки живот или нанасяне на значителна вреда на околната среда.

Ако имате проблем с подаването на сигнали за нередности на работното място, ние можем да Ви помогнем с преценката дали става дума за защитено от закона разкриване на информация.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Можем да Ви съдействаме по най-различни въпроси и от други правни области, включително Трудово право, Решаване на спорове, Събиране на дългове, Търговски имоти и др.

 

Как да получа съвет за фирмата ми относно подаването на сигнали за нарушения?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Ограничителни договорки

Ако Вашият бизнес зависи от добрите взаимоотношения с клиентите или персоналът Ви работи с чувствителна търговска информация, ограничителните договорки могат да Ви помогнат да се предпазите от неблагоприятни последици от напускането на Ваш ключов служител.

Нашият екип от опитни юристи предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от правни въпроси, включително на Трудовото право. Обадете им се още днес на тел. 0208 1111 911, за да обсъдите Вашите изисквания.

 

Какво точно са ограничителните договорки?

Ограничителните договорки могат да бъдат под формата на клауза в трудовия договор със служителя или да съставляват отделен документ, подписан само с конкретни служители. И в двата случая служат за предотвратяване на загубата на ключови клиенти или на информация в случай на напускане на служителя.

Обикновено намират приложение за служител по продажбите или по комуникацията с клиенти, или когато служителят има достъп до данни или чувствителна информация. В някои случаи обаче може да се приложи определена степен на ограничение за всички служители на фирмата.

 

Какво се включва в ограничителните договорки?

По-долу са дадени примери за някои от по-често срещаните клаузи на ограничителните договорки:

 • Забрана за конкурентна дейност – целта е да не се позволява на Вашия бивш служител да работи за Ваш пряк конкурент през разумен срок след прекратяването на трудовото правоотношение. Този срок трябва да бъде реалистичен, тъй като клаузите с прекомерни ограничения се считат за спънка за търговията и може да са трудно изпълними.
 • Забрана за привличане на клиенти – целта е да се защитят отношенията Ви с конкретни клиенти. Обикновено се посочват клиентите, които служителят няма право да привлича от новата си позиция. Приложното поне на тази клауза обикновено е ограничено до клиенти, с които служителят е осъществявал по-интензивни контакти, а забраната е за разумен срок.
 • Поверителна информация – целта е да се попречи на служителя да изнесе и използва ключова информация на новата си длъжност, като например данни за клиенти, бизнес планове или частна информация.
 • Забрана за привличане на служители – тази клауза цели да попречи на служителя да вземе със себе си колеги при напускането му. Тази забрана също трябва да е за разумен и реалистичен срок, за да може клаузата да бъде изпълнима на практика.

В зависимост от длъжността и нивото на знания на служителя, както и от вида на клиентите, с които е работил, ограничителните договорки с него могат да включват комбинация от горните клаузи.

 

За какъв срок мога да огранича дейностите на бившия служител?

Съвсем естествено е Вашият бивш служител да продължи да изкарва прехраната си и след напускането на фирмата Ви. Като се има предвид професионалният опит, който вече е придобил във Вашия бранш, съвсем логично ще бъде бившият служител да продължи кариерата си в друга фирма в същия бранш. Много е вероятно една забрана за извършване на дейност във Вашия бранш за повече от няколко месеца да съставлява ограничаване на търговията.

Сроковете обикновено се определят в месеци – например три или шест месеца, в зависимост от служителя и бранша. За висши длъжности, например директори – особено ако имат достъп до поверителна информация и ключова роля в предоставянето на определена услуга, е възможно да се определи 12-месечен срок.

 

Ефективни ли са на практика ограничителните договорки?

Много разпространено е убеждението, че ограничителните договорки „не струват дори колкото хартията, на която са написани“, но в действителност те редовно биват привеждани в изпълнение от съдилищата. С оглед на това, както и на потенциалните последици от нарушаването им, те определено трябва да се вземат на сериозно от всички страни.

Тези договорки не могат да наложат на Вашите бивши служители задължение никога да не работят за Ваш конкурент. Могат обаче да Ви спечелят време да попълните освободената позиция, да консолидирате отношенията си със съществуващите клиенти и да ограничите възможността за напускане на други служители и присъединяването им към същия конкурент.

 

Ако служителят е подписал ограничителни договорки, пак ли трябва ли да го накарам да излезе в отпуск за срока на предизвестието?

При този вид принудителен платен отпуск („gardening leave“) служителят се освобождава от работа за оставащия срок на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, но продължава да получава заплата в пълен размер. Например, ако служителят напуска работа с тримесечно предизвестие, ще трябва да му платите заплатата за тези три месеца, независимо дали идва на работа или не.

Когато наредите на служителя да не идва на работа, той ще загуби възможността за контакт с Вашите клиенти и достъп до поверителни данни или информация. Изцяло Ваша е преценката дали да го карате да работи през срока на предизвестието.

След като въпросният служителя излезе в такъв отпуск, Вие ще имате възможност да назначите друг служител на същата длъжност във фирмата още докато трае срокът на предизвестието. След това срокът на забраната по ограничителните договорки предоставя време на новия служител да изгради контакти с клиентите и да навлезе в служебните си задачи, преди бившият служител да може да предприеме действия по привличането на клиентите Ви.

Така че в много случаи ограничителните договорки и платеният отпуск през срока на предизвестието могат да се използват комбинирано, за да се смекчи ефектът от напускането на ключов служител върху Вашия бизнес.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Можем да Ви консултираме по най-разнообразни въпроси на Трудовото право и да Ви предоставим услуги по Бизнес право в по-широк обхват, като например Решаване на спорове, Търговски имоти и други.

 

Как да получа съвет относно ограничителни договорки за моя бизнес?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще препоръчаме най-добрия начин на изготвяне на ограничителни договорки, които да са подходящи за Вашия бизнес. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

100-Equal-Pay-Advice-for-Equal-Pay-Advice-for-Employees-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за служители относно равно заплащане

Ако смятате, че не получавате справедлива заплата и социални придобивки в сравнение с тези на Ваши колеги, които извършват работа от сходно естество и качество, може да имате право да предявите иск за равно заплащане срещу Вашия работодател. Точният и професионален правен съвет можете да Ви помогне да установите фактите и да прецените дали разполагате с основателен иск.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг въпроси на трудовото право, включително относно равното заплащане. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как се изчислява равното заплащане

На теория уеднаквяването на заплатите на служители, които извършват сходна работа, е най-лесният начин да се гарантира, че равното заплащане няма да се превърне в проблем на работното място. Могат да възникнат обаче редица усложнения, когато се опитвате да осигурите равно заплащане на служителите за една и съща работа, като например:

 • Някои служители имат по-голям опит или по-добра квалификация, което означава, че могат да извършват по-сложна работа, която може да бъде по-рентабилна за фирмата.
 • Макар и да се нарича просто „равно заплащане“, трябва да се вземат предвид и всякакви други придобивки от трудовото правоотношение, като служебни автомобили, карти за спорт или покриване на разходи за частни здравни грижи.
 • Някои служители получават бонуси за постигане на заложени цели.
 • Служителите на еднакво ниво във фирмата често не знаят каква заплата и социални придобивки получават колегите им.
 • Работодателят Ви може да е бил принуден да предложи по-високи заплати, за да привлече някои от колегите Ви, ако към момента е имало недостиг на квалифицирана работна ръка в сектора.

Поради всички тези и редица други причини исковете за равно заплащане са сложни и могат да бъдат трудни за доказване. Те все пак могат обаче да имат успешен изход и затова, ако имате основание да смятате, че заплатата и придобивките Ви са по-ниски отколкото би трябвало с оглед на това, което получават Вашите колеги, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет.

 

Каква може да е ползата за мен от предявяването на иск за равно заплащане?

Размерът на сумата, на която може да имате право, зависи от редица фактори, включително степента на несъответствието, сходството на Вашата работа с тази на по-добре платените Ви колеги и качеството на защитата, предприета от Вашия работодател.

 

Как мога да получа съвет относно предявяването на иск за равно заплащане?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще препоръчаме най-добрия начин на действие и ще преценим дали разполагате с основателен иск и как бихме могли да Ви съдействаме. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни и по каква схема могат да бъдат платени, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Съвети за работодатели относно нарушения на трудовия договор

Като работодател, Вашите служители Ви се доверяват в много голяма степен и очакват да се отнасяте с тях справедливо. Ако нарушите трудов договор с Ваш служител, последиците за Вас могат да бъдат много сериозни.

В зависимост от естеството и причината за нарушението, в най-лошия случай може се стигне до иск за Принудително напускане и евентуално до Трудов съд.

Нашият екип от специалисти предоставя консултации по трудово право на различни езици, включително относно нарушения на трудови договори. Обадете им се на тел. 0208 1111 911, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как може да възникне нарушение на трудовия договор?

Всички Ваши служители би трябвало да са назначени с писмен трудов договор. Тези договори обикновено са със стандартно съдържание, приложимо за всички, но е възможно и някои служители на ключови длъжности да са с отделни договори с изменения в условията на назначението.

Освен това може да имате наръчник на персонала, предоставян на всеки служител, който описва по-подробно вътрешните процедури на фирмата. Евентуалните изменения в договора на даден служител (като например увеличение на заплатата, промяна на работното място или работното време) могат да бъдат формализирани чрез нарочно писмо, което се прилага към досието на служителя в отдела за човешки ресурси.

Най-общо казано могат да възникнат два вида нарушения на трудовия договор:

 • Нарушение на изрично условие, което означава неспазване на клауза, включена в трудовия договор. Например налагане на дисциплинарно наказание на служител без надлежно следване на дисциплинарната процедура.
 • Нарушение на подразбиращо се условие, което не е записано в договора, но спазването му е основателно очаквано от служителите или е тяхно законово право. Например ако служителите са подложени на дискриминация или са засегнати от пропуски в здравословните и безопасни условия на труд.

Ако служителят е наясно с нарушението или е бил запознат с него от личния му правен съветник, това може да бъде потенциален правен проблем за Вас.

 

Какви могат да бъдат последиците от нарушение на договора?

Възможно е нарушението на договора да възникне съвсем неволно, без нито служителят, нито работодателят да го осъзнаят, в който случай то няма да се превърне в проблем. Например може да сте приели и документирали политика, според която всички свободни работни места се обявяват първо вътре във фирмата, но сте пропуснали да ги обявите преди да назначите външен кандидат.

Служителят, който възнамерява да предприеме правни действия срещу Вас поради нарушение на договора, трябва да докаже, че е претърпял вреди в резултат на нарушението, като например парична загуба, загуба на репутация или значителен стрес. Ако успее, някои от възможните последици могат да бъдат:

 • Иск за обезщетение за Принудително напускане, ако служителят смята, че не му е оставен друг избор, освен да напусне заради несправедливо отношение към него.
 • Неправомерно или несправедливо уволнение, ако при уволнението на служителя не сте спазили надлежната процедура или служителят успее да докаже, че е бил подложен на дискриминация на работното място.
 • Трудов съд, ако някое от горните обстоятелства бъде доказано.

Ако имате основание да смятате, че може да сте нарушили договора с един или повече служители – особено ако това е било доведено до вниманието Ви от самия служител, горещо Ви препоръчваме да потърсите консултация относно Трудовото право.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Ако смятате, че сте нарушили договор със служител, е много вероятно да имате нужда от някои общи трудовоправни консултации, за да сте сигурни, че Вашите трудови договори и трудови процедури са ефективни. Това може да помогне за предвиждане и избягване на бъдещи нарушения и проблеми на работното място. Ако процедурите не са внимателно изготвени и не се преразглеждат редовно, това може да доведе до неприятности.

Можем също така да Ви консултираме по широк кръг други въпроси на Бизнес правото, включително Решаване на спорове, Събиране на дългове, Търговски имоти и други.

 

Как да получа съвет относно нарушение на трудов договор със служител?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

110-Redundancy-Advice-for-Employees-scaled-aspect-ratio-1270-420

Съвети за служители при съкращения

Ако предстои да бъдете съкратен от работодателя си, ние можем да предоставим необходимите Ви професионални правни съвети, за да сте сигурни, че процедурата се води по справедлив начин и че ще получите полагаемото Ви се. За съжаление понякога действително се налагат съкращения, за да може бизнесът да постигне ефективност, но Вашият работодател трябва във всички случаи да спазва надлежните процедури.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси, свързани с трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид, когато ме съкращават от работа?

Въпреки че преминаването през процедурата може да e съпътствано от трудности и стрес, повечето съкращения се извършват по справедлив и правилен начин от работодателите, особено ако те самите са потърсили професионален правен съвет. В някои случаи обаче работодателите не спазват изискваните процедури или подхождат към съкращенията по несправедлив начин.

В зависимост от конкретните обстоятелства и стажа Ви във фирмата, може да имате основание да търсите обезщетение за Неправомерно или Несправедливо уволнение. Ако имате доказателства, че сте били дискриминирани в хода на процедурата, следва да потърсите правен съвет, тъй като законът предвижда защита срещу дискриминация.

Ако работодателят е поискал от Вас да подпишете Договор за спогодба след съкращаването, той трябва да покрие разноските Ви за независима правна консултация. Ако случаят е такъв, ние можем да Ви предоставим тази консултация и да гарантираме, че договорът е справедлив.

 

Как мога да получа правен съвет относно съкращаването ми?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ако смятаме, че имате нужда от още консултации или помощ от нас, ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

harassment-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за случаи на тормоз на работното място

Ако сте изложени на тормоз или малтретиране на работното място, може да Ви е особено трудно да решите какво да направите по въпроса. За щастие има закони, които предвиждат защита в такива случаи, така че не е нужно да търпите несправедливото отношение без да търсите помощ за решаване на проблема.

Нашият опитен екип предоставя на клиентите ни специализирани правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително проблеми на трудовото право като тормоз и малтретиране. Специалистите ни могат да Ви помогнат да установите фактите по Вашия случай и да Ви посъветват по какъв начин да действате.

 

Какво представляват тормозът и малтретирането?

Напълно нормално е разговорите на работното място да са не само професионални, а и лични, и е обичайно при някои диалози да се упражни известен натиск за свършване на работата.

Идва обаче момент, в който определено поведение спрямо Вас като служител вече не е приемливо при никакви обстоятелства, било то на работното място или в по-широка обществена среда.

Един пример за такъв тормоз е дискриминацията на работното място. Такава е налице, когато сте третирани несправедливо въз основа на „защитена характеристика“ като пол, раса или сексуална ориентация, наред с други.

В по-широк смисъл малтретирането и тормозът могат да се изразяват в:

 • Прекомерна критика, особено по време на срещи или пред много колеги
 • Заплахи за сигурността на заетостта Ви или за продължаването на работата
 • Вербален тормоз, включително сексуални намеци или подмятания относно расата
 • Несправедливо изключване от срещи, електронна кореспонденция или екипни дейности

Това са само няколко примера за малтретиране и тормоз. Ако сте подложени на нещо различно от гореизброените, което Ви дава усещане за несигурност на заетостта или за несправедливо отношение, би трябвало да предприемете стъпки за решаване на проблема.

 

Какво трябва да направя, ако ме тормозят или малтретират на работното място?

Ако смятате, че сте жертва на несправедливо отношение, Ви препоръчваме първо да се опитате да решите проблема в дух на разбирателство и ако не успеете – да потърсите правен съвет.

Тормозът може да бъде много изтощително преживяване, което затруднява рационалното мислене. Въпреки това е важно да се опитате да документирате фактите на случая, ако искате да решите въпроса чрез правни действия и затова е добре да съхранявате записи за датата, часа и естеството на несправедливото отношение, с което сте се сблъскали на работното място.

В даден момент е много вероятно да се наложи да представите писмени доказателства за твърдението си, така че едно подробно описание на фактическата обстановка може да помогне за решаване на случая във Ваша полза. Ще са Ви необходими много подробности, тъй като „закачките“ на работното място и упражняването на натиск да си вършите работата добре са донякъде приемливи. Поради това трябва да сте в състояние да докажете, че твърдяното поведение на работното място е надхвърлило границите на допустимото и е станало незаконно.

Работодателят Ви вероятно има писмена политика относно малтретирането и тормоза, така че ако подадете официална жалба, той ще бъде длъжен да я разгледа обстойно. Ако не го направи, това може да съставлява нарушение на договора Ви, при което може да имате право да предявите иск за обезщетение за Принудително напускане.

Дори и работодателят Ви да не е възприел определена политика относно малтретирането и тормоза, ако сте били дискриминирани въз основа на „защитена характеристика“, това ще съставлява дискриминация. Законът за равенството от 2010 г. Ви защитава срещу подобно поведение, независимо от вътрешните процедури на работодателя Ви.

 

Как да получа съвет относно тормоз и малтретиране на работното място?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие за разрешаване на проблема. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за случаи на дискриминация на работното място

Вашите служители се ползват от защита срещу различни форми на дискриминация на работното място по Закона за равенството от 2010 г. Това е важен законодателен акт, който трябва да бъде взет предвид, когато изготвяте и актуализирате трудовите си договори и процедури.

Твърденията за дискриминация могат да бъдат с голям емоционален заряд и да навредят на бизнеса Ви по много начини, особено ако не им се обръща подобаващото внимание и не се разглеждат справедливо и адекватно. Нашият опитен екип предоставя консултации на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право, включително дискриминация. Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез сайта ни.

 

На какви форми на дискриминация могат да бъдат подложени служителите ми?

Дискриминацията, на която могат да бъдат подложени служителите Ви, обикновено се отнася до една или повече от техните „защитени характеристики“. Това са лични качества, въз основа на които е незаконно да бъдат дискриминирани. Тези характеристики са:

 • Възраст
 • Увреждания
 • Смяна на пола
 • Брак или партньорство на съпружески начала
 • Бременност или майчинство
 • Раса
 • Пол
 • Религия или убеждения
 • Сексуална ориентация

Законът за равенството от 2010 г. защитава хората от дискриминация през ежедневието им, основаваща се на някоя от горните характеристики. Работното място не е изключение, така че дори и във Вашите трудови договори или процедури да не се споменава изрично за дискриминация, това законово право да не бъде подлаган на дискриминация е на практика подразбиращо се условие в договора на всеки отделен служител.

Като работодател Вие следва да се уверите, че сред служителите Ви няма подобни случаи на дискриминация и да установите ясни процедури за реагиране и цялостно разследване по евентуални жалби.

 

Как възниква дискриминацията на работното място?

Дискриминацията може да се прояви по различни начини. Ето някои примери:

 • Тормоз и малтретиране, което може да разстрои или уплаши потърпевшите
 • Директна дискриминация, като например отказ да наемете дадено лице въз основа на защитена характеристика
 • Дискриминация поради увреждане, като например отказ да наемете лице с увреждания или да извършите разумно трудоустрояване, за да му се даде възможност да извършва някаква работа. В тези случаи разполагате обаче с някои валидни защити срещу такива искове, ако могат да бъдат доказани реални потребности на фирмата.

Това са само няколко примера за дискриминация на работното място. Ако сте получили жалби за дискриминация, основана на защитена характеристика, горещо Ви препоръчваме да потърсите правен съвет, за да обсъдим обстоятелствата на жалбата.

 

Как може да ми помогне правният съвет за намаляван на риска от дискриминация?

Ако има твърдения за дискриминация във Вашата фирма, ние можем да Ви помогнем да се уверите, че реагирате по адекватен начин. Освен това, макар и всички Ваши служители да получават автоматично, по силата на самия закон, правото да не бъдат дискриминирани, Вие все пак трябва да разполагате с ясни писмени процедури за разглеждане на твърдения за дискриминация и ние можем да Ви дадем подходящия съвет за тях.

 

Как да получа съвет за фирмата ми относно дискриминация на работното място?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим от какво се нуждае фирмата Ви. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие, за да гарантираме съответствие и за да сте сигурни, че можете ефективно и справедливо да разглеждате твърденията за дискриминация. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за работодатели относно принудително напускане

Ако служител предяви срещу Вас иск поради това, че е бил принуден да напусне заради поведението Ви като работодател, е жизненоважно да получите незабавно необходимия Ви специализиран правен съвет от опитен адвокат по трудово право. Трябва да се установят всички факти, за да се прецени дали отношението Ви към служителя го е принудило да напусне.

Ние можем да Ви помогнем със защитата срещу подобни обвинения и да Ви дадем съвет относно Вашите трудови процедури, за да се избегнат подобни искове от служители в бъдеще. Нашият екип, в който има специалисти и по трудово право, предоставя на клиентите ни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси. Обадете ни се още днес на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни.

 

Какво представлява принудителното напускане?

Ваш бивш служител може да твърди, че е бил принуден да напусне, ако смята, че с действията си не сте му оставили друг избор. В такива случаи не е налице уволнение, защото трудовото правоотношение е прекратено чрез напускане. Служителят обаче може да твърди, че е станало невъзможно да остане на работа поради Вашето поведение като работодател.

Доказването на принудително напускане далеч не е лесно – бившият Ви служител трябва да докаже, че сте нарушили трудовия договор. Той може да твърди нарушаване на изрично или на подразбиращо се условие на договора.

Следните примери илюстрират как може да възникне всяко от тези нарушения:

Изрични са тези условия на договора, които са записани като конкретен текст, като например:

 • Намаляване на заплатата на служителя без да е спазена процедурата за преразглеждането ѝ
 • Понижаване в длъжност на служителя без консултация с него или без преминаване през дисциплинарно производство или процедура за повишаване на квалификацията
 • Неспазване на собствените Ви процедури, като например тези за борба с тормоза на работното място, ако такъв проблем е бил докладван от служителя

Подразбиращите се условия не присъстват в текста на трудовия договор, но е налице разумно очакване към Вас да ги спазвате, като например:

 • Промяна на работата или условията на труд в противоречие със законодателството в областта на здравето и безопасността
 • Унижаване на служителя пред по-младши колеги (което може да съставлява нарушаване на взаимното доверие).

Независимо дали се твърди нарушение на изрично или на подразбиращо се условие, служителят трябва да докаже наличието му и да представи убедителни доказателства. Например това, че не е щастлив или изпитва стрес от работата не е достатъчен аргумент, както и един незначителен спор на работното място не съставлява унизително отношение. Ако смятате обаче, че може да сте нарушили договора с Ваш служител по такъв начин, горещо Ви препоръчваме да потърсите правен съвет при първа възможност.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Като фирма-работодател Вие се нуждаете и от други трудовоправни консултации, като например Изготвяне на трудови договори, Договори за спогодби или Защита на наетите лица при смяна на работодателя (TUPE). Вероятно ще имате нужда и от съвети относно Търговски имоти, Търговско право или Фирмено право. Ние можем да предоставим на Вашата фирма тези и най-различни други правни услуги.

 

Как мога да получа съвет за фирмата ми относно принудителни напускания?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще обявим хонорарите си преди да решите дали да ни ангажирате. Ще Ви дадем насоки как да реагирате на иска според спецификата на Вашия случай. Дори и да преценим, че напускането на въпросния служител не може да е било по Ваша вина, пак можем да Ви бъдем полезни със съвети относно установените процедури във Вашата фирма с оглед избягване на подобни инциденти в бъдеще.

Unfair-or-Wrongful-Dismissal-Advice-for-Employees-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за служители относно несправедливо или неправомерно уволнение

Ако сте били уволнени от Вашия работодател и смятате, че уволнението е било несправедливо, може да има основание за предявяване на иск за обезщетение за Несправедливо уволнение или Неправомерно уволнение. Изключително важно е да получите специализиран, професионален правен съвет, за да се прецени дали случаят е именно такъв. Ние можем да Ви помогнем, като Ви предоставим безплатен първоначален съвет, съобразен с конкретните обстоятелства.

Нашият екип от специалисти по трудово право предоставя консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително несправедливо и неправомерно уволнение. Те ще обсъдят Вашия случай с Вас и ще могат да препоръчат най-удачния начин на действие. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни.

 

Какво точно представляват неправомерното и несправедливото уволнение?

За съжаление уволненията са обичайна практика в бизнеса, но все пак в повечето случаи се извършват по справедлив начин. Работодателят може да уволни служители чрез дисциплинарни или квалификационни процедури или при съкращаване на щата, било то като еднократен акт или като част от по-мащабен план за съкращения. Във всички случаи работодателят трябва да може да докаже, че е следвал справедлива процедура за стигане до решението. В противен случай може да се е изложил на риск от предявяване на иск за обезщетение за несправедливо или неправомерно уволнение.

Уволнението е неправомерно, когато работодателят не е спазил собствените си процедури, преди да го извърши. Например може да не е спазил собствените си дисциплинарни процедури, което може съставлява и нарушение на трудовия договор.

При несправедливото уволнение работодателят нарушава не договора, а Ваше законово право по Закона за трудовите права от 1996 г. За да подадете иск поради несправедливо уволнение, трябва да сте работили за този работодател почти две години (точният период е две години без една седмица). Уволнението може обаче да се счита за справедливо на редица различни основания и ние можем да Ви дадем становище дали според нас причините, посочени за Вашето уволнение, са справедливи или не.

В редки случаи уволнението може да се окаже „автоматично несправедливо“

 

Какво означава автоматично несправедливо уволнение?

В някои случаи уволнението може да нарушава Ваши основни законоустановени права. Тогава уволнението се счита за автоматично несправедливо, независимо какви процедурите са били следвани. Изискването за две години (без една седмица) стаж във фирмата не важи за автоматичното несправедливо уволнение, така че всеки служител може да предяви иск, ако има основание за това.

Автоматично несправедливо уволнение може да е налице, ако успеете да докажете, че сте били уволнени въз основа на:

 • Дискриминация по смисъла на Закона за равенството от 2010 г.
 • Променени работни условия или искания
 • Права по Правилника за работното време
 • Отстояване на законоустановени права, като минимална заплата или безопасни условия на труд
 • Вземане на отпуск поради смърт или животозастрашаващо заболяване на близък
 • Подаване на сигнал или публично оповестяване на информация за нарушения (Whistleblowing)

Ако смятате, че уволнението е било съпътствано от подобна дискриминация, се свържете с нас за безплатен първоначален съвет относно Вашите обстоятелства.

 

Как да получа съвет относно неправомерно или несправедливо уволнение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ако преценим, че искът Ви е основателен и можем да Ви съдействаме, ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

070-Defective-Goods-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за дефектни стоки

Ако сте закупили стоки, които са се оказали дефектни.

 

Какви са правата ми като потребител, когато купувам стоки?

Съгласно Закона за продажбата на стоки от 1979 г., продаваните стоки трябва да отговарят на описанието си, да са годни за предназначението си и действително да принадлежат на търговеца, който ги продава. Тези изисквания се обуславят от това, което би очаквал един разумен човек, като се вземе предвид и по какъв начин са били описани стоките и каква цена е платена за тях.

Ако не сте доволни от стоките, е важно да действате възможно най-бързо, като уведомите продавача и пристъпите към търсене на правно средство за защита. Ако съобщите за дефект месеци след закупуването на стоката, продавачът може да възрази, че Вие сам сте причинили повредата.

Ако стоките се окажат дефектни, имате право да ги откажете или върнете и платената цена да Ви бъде възстановена в пълен размер. Това би Ви върнало в ситуацията, в която сте били преди сключването на договора за закупуването им.

Ако обаче сте претърпели парични загуби като пряк резултат от дефектните стоки (например ако са увредили Ваше лично имущество), е възможно освен връщане на платеното да търсите и обезщетение.

Ако Вие или някой друг претърпите физическо нараняване или се стигне до фатален край от дефектни стоки, това ще се квалифицира като иск за отговорност за дефектни продукти и случаят ще бъде разгледан от нашия юридически екип за Телесни наранявания.

 

Как да предявя иск за обезщетение за дефектни стоки?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор е безплатен. Ако преценим, че можем да Ви помогнем, ще обявим хонорарите си предварително, за да можете да вземете решение дали да работите с нас.

069-Unsatisfactory-Holiday-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при невярно представяне на почивка

Платили сте сериозна сума за почивката и с нетърпение очаквате една релаксираща ваканция. Ако обаче почивката не отговаря на очакванията Ви, имате пълното право да се чувствате ощетени и да очаквате компенсация. Ние можем да Ви помогнем да предявите иск за обезщетение и да Ви дадем съвет за най-добрия подход.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително потребителски спорове.

Ако почивката Ви е помрачена от злополука, заболяване или нараняване, ние предоставяме консултации също и относно пакетни почивки, за да Ви помогнем да възстановите евентуалните парични загуби, понесени в резултат на инцидента.

 

Какво може да се счита за невярно представяне на почивка?

Ако важни компоненти на почивката Ви не са според очакванията, повече от вероятно е това да съставлява нарушение на договора, особено ако се касае до условия, които обикновено се считат за централна част от ваканционното преживяване, например:

 • Басейните са затворени или пренаселени поради частично затваряне
 • Ресторантите са затворени или не предлагат ол инклузив
 • Стаите са по-малки или с по-ниско качество от показаното в брошурите
 • Не се предлагат развлечения или екскурзии

Възможно е да има случаи, в които съоръжението наистина се налага да бъде затворено поради реална авария. Ако затварянето обаче се дължи на друга причина, като например недостиг на персонал, туроператорът не е изпълнил договора и следва да обмислите търсене на обезщетение.

Туроператорите имат задължението да дадат точно описание на това, което Ви предлагат. Брошурите и другите маркетингови материали, на които се доверявате преди да решите дали да резервирате, трябва да са точни и да отразяват коректно съществуващите в момента условия.

 

Какво мога да направя, ако почивката не е оправдала очакванията ми?

Докато все още сте на почивка, трябва да уведомите за притесненията си представителя на фирмата или друго лице за контакт в дестинацията. Можете също да помислите за свързване директно с туроператора или агенцията. Така ще имате по-голям шанс да си прекарате добре на почивката и ще можете да се заемете с нерешените проблеми едва след като се върнете.

Освен това е добре да съберете всички възможни доказателства, като снимки или видеоклипове, и да говорите с други хора в дестинацията, които може да са били засегнати по подобен начин. Ако сте направили допълнителни разходи, имали сте нужда от лечение или се е наложило да пътувате някъде в резултат на възникналите проблеми, пазете си съответните документи и разписки.

 

Как да предявя иска за обезщетение за незадоволителна почивка?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Ще Ви уведомим дали според нас разполагате с основателен иск и ще Ви обясним процедурата. Първият телефонен разговор е безплатен и в него ще Ви обясним каква сума може да се наложи да платите предварително, така че да можете да прецените дали желаете съдействието ни за иска или не.

068-Property-Misrepresentation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати в случай на невярно представяне на имоти

Купуването на къща може да бъде сложно и стресиращо начинание, дори и преместването да върви добре. Ако обаче не сте доволни от имота и смятате, че продавачът е бил недобросъвестен в хода на покупко-продажбата, може да имате възможност да предявите иск за невярно представяне на имота.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни имуществени правни въпроси, включително спорове относно покупко-продажбата на недвижими имоти.

 

В какво се състои невярното представяне на имот?

В хода на имотната сделка е неизбежно купувачът и продавачът да си разменят голям обем информация за къщата. В този процес вероятно участват и други лица, като например агентът по недвижими имоти, който изготвя описание на къщата и го публикува на уебсайта си или го раздава на потенциални купувачи.

Ако продавачът, неговият агент или и двамата са дали невярна или неточна информация в процеса на сделката с къщата, това може да Ви е подвело като купувач. Ако тази информация е повлияла на решението Ви да закупите имота, това може да съставлява невярно представяне на имот.

 

Как възниква невярното представяне на собственост?

Информацията, обменена в хода на сделка с имот, може да включва и субективни изявления. Например уебсайтът на агента може да описва къщата като „красиво обзаведена“ или „изпълнена с характер“. Никое от тези твърдения не може да бъде доказано, затова на купувача му остава да направи оглед на имота и сам да прецени как го усеща.

Въпреки това голяма част от информацията, предоставяна от продавачите, все пак се оказва фактическа, конкретна и наистина съставлява част от правната процедура по закупуване на къщата. Купувачът и продавачът обменят информация за къщата по време на преддоговорните запитвания. Формулярът за информация за имота е ключова част от този процес. Мнозина адвокати използват стандартните формуляри на професионалната организация The Law Society. Те включват предупреждение към продавача за важността на предоставянето на точна информация.

Тези формуляри са в основата на повечето искове за невярно представяне на имот. Тъй като формулярите са писмени, предоставят много конкретна информация и съдържат ясни предупреждения, неточностите в тях са относително лесни за доказване и по-трудни за оборване от продавачите.

Невярно представяне може да възникне и от всяка друга форма на комуникация в хода на сделката, включително при разговори лице в лице. Ако не са документирани обаче, може да е значително по-трудно да се докаже, че е имало такива разговори.

Ако при покупката на имот е направено невярно представяне, ще трябва също да докажете:

 • че предоставената невярна информация е оказала съществено влияние върху решението Ви – например, ако знаехте истината, бихте ли купили все пак имота или бихте предложили по-ниска сума за него?
 • че сте претърпели някакви вреди в резултат на невярното представяне, като например парична загуба.

Ако смятате, че сте ощетени финансово или по друг начин след покупка или продажба на имот, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет при първа възможност.

 

Какъв би могъл да бъде изходът на дело за невярно представяне на имот?

В някои крайни случаи съдилищата могат да разпоредят разваляне на договора – да разпоредят на двете страни по същество да отменят сделката и да се върнат към състоянието отпреди сключването ѝ. Подобна драстична мярка обаче се налага много рядко.

Вместо това съдилищата винаги се стремят да се постигне справедливо обезщетение. Например, ако при наличие на вярна информация сте щели да предложите по-малка сума за имота, следва да получите обезщетение. Само ако обезщетението не може да компенсира вредите от невярното представяне, има възможност договорът да бъде развален.

 

Как да предявя иск поради невярно представяне на имот?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Още в първия разговор бихме могли да преценим дали според нас въпросното невярно представяне на имота е достатъчно сериозно за предприемане на правни действия.

property-dispute-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за имотни спорове

Ако сте въвлечени в спор за имот със съсед, наемател, наемодател, местните власти или друго лице, може да успеем да Ви помогнем да решите спора по взаимно съгласие. Спорът може да Ви пречи да използвате необезпокоявано имота си или да Ви ощетява финансово, така че колкото по-скоро го решите, толкова по-бързо ще можете да се върнете към нормалното си ежедневие.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително имотни спорове. Те могат да Ви посъветват за това кой е най-добрият начин на действие, без авансово плащане от Ваша страна. Ако преценим, че сме в състояние да Ви помогнем, ще обявим хонорарите си предварително, преди да решите дали желаете да Ви съдействаме за решаването на спора.

 

Какви видове имотни спорове могат да възникнат?

Споровете относно имоти са най-разнообразни по своя характер и сложност. Те могат да варират от нещо съвсем просто като незначителен спор за граници, та чак до спор за собствеността върху имота. Ето някои от най-често срещаните спорове:

 • Спорове при прехвърляне на собственост
 • Спорове за граници
 • Право на преминаване
 • Щети върху имот, включително от корени на дървета
 • Право на достъп до съседен имот
 • Спорове относно калканни стени и строителство по границата на имот
 • Съседи, нарушаващи обществения ред
 • Нарушение на забрана за извършване на някои работи
 • Спорове относно недобросъвестно владение

Ако сте страна по някой от горните или друг вид имотен спор, може да сме в състояние да Ви помогнем да го решите. Нашият екип включва специалисти с богат опит в решаването на подобни имотни спорове.

Ако сте наемател в спор за депозит, можете да разгледате съответната ни страница относно начините, по които бихме могли да Ви помогнем да постигнете споразумение с Вашия наемодател.

 

Как може да помогне получаването на правен съвет за решаване на имотния спор?

След като обсъдим с Вас в детайли обстоятелствата на спора, ние ще можем да Ви дадем съвет за следващите стъпки. Първоначално може просто да Ви предложим да опитате първо да решите спора по взаимно съгласие с другата страна, ако вече не сте го направили.

Ако преценим, че бихте имали полза от правно съдействие, ще го обсъдим с Вас и на този етап ще Ви информираме за нашите хонорари. Няма да платите нищо предварително и първият Ви разговор с нас ще бъде безплатен.

 

Как да пристъпя към решаването на имотния спор?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Това е наистина важно, за да сме сигурни, че съветът ни е съобразен с Вашата ситуация.

064-Car-Finance-Disputes-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати при спорове за финансирането на автомобил

В Обединеното кралство средствата за по-голямата част от новите превозни средства, дори и придобиваните от частни лица, се осигуряват чрез финансов или оперативен лизинг. Това прави чисто новите автомобили по-достъпни и позволява периодична смяна на автомобила. Възможно е обаче да са заложени капани и неустойки, така че ако не сте доволни от автомобила си или Ви е начислена такса, за която не сте подозирали, може да се наложи да предприемете правни действия.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително спорове по финансиране на автомобил. Можете да обсъдите Вашия случай с нас без да дължите нищо предварително. Хонорарите ни ще бъдат обявени преди да решите дали да ни ангажирате да действаме от Ваше име.

 

Как се финансират автомобилите?

Има различни начини за финансиране на автомобил, всеки със своите собствени рискове по отношение на споровете, които могат да възникнат. Най-популярните форми на автомобилно финансиране са:

 • Финансов лизинг – плащате определена вноска всеки месец за определен период от време. В края на договора можете да платите крайната погасителна вноска, за да купите автомобила, или просто да го върнете.
 • Оперативен лизинг – плащате определена вноска всеки месец (обикновено първата вноска е в по-голям размер). Не ставате собственик на автомобила и трябва да го върнете при изтичането на договора.
 • Покупка на изплащане – плащате определена вноска всеки месец и в края на предвидения срок ставате собственик на автомобила. По същество това е традиционен заем за автомобил и някои клиенти предпочитат този по-прост вариант.

И трите метода се използват често за нови автомобили, като финансовият лизинг е най-предпочитан от потребителите. И трите могат да се използват също и за употребявани автомобили, макар че оперативният лизинг е много по-рядко срещан на пазара на автомобилите втора употреба. Тези различни начини за финансиране Ви дават разнообразни възможности за удовлетворяване на потребностите Ви.

 

Как могат да възникнат спорове относно финансирането на автомобили?

Споровете по финансирането на автомобили се отнасят предимно до:

 • Такси при прекратяване – Повечето хора са наясно, че неплащането на вноските може да доведе до прекратяване на договора, загуба на колата и плащане на неустойки. Някои обаче оспорват размера на тези неустойки или твърдят, че не са уредени достатъчно ясно в договора.
 • Недобросъвестно предоставяне на финансиране – Ако Ви е бил предоставен конкретен вариант на финансиране, без да е изцяло и подробно обяснен, може да имате право на обезщетение. Преди 2021 г. някои търговци на автомобили разполагаха с известна свобода да определят по своя преценка лихвените ставки, но Агенцията за финансово поведение (FCA) вече забрани тази практика.
 • Неизправни автомобили – Правата Ви зависят от метода на финансиране, естеството на повредата и момента на първоначалното ѝ проявяване, но при определени обстоятелства може да имате право да върнете автомобила.
 • Надвишен пробег – сделките за оперативен и финансов лизинг се основават на договорен годишен пробег. Може да Ви бъде начислена такса за всяка миля над този пробег. Това също трябва да бъде ясно уговорено в самото начало.
 • Щети или прекомерно износване – Всички автомобили показват известни признаци на износване след няколко години на употреба. Въпреки това, ако по автомобила Ви има щети или следи от прекомерно износване, може да дължите такса за това при връщането му.

Ако сте се сблъскали с някой от горните или с друг вид спор по финансирането на автомобил, силно препоръчваме да се свържете с нас за специализиран правен съвет. Направете го при първа възможност, защото може да има давностни срокове.

 

Как мога да получа съвет относно спор по финансирането на автомобил?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. След кратък първоначален разговор, който е безплатен за Вас, бихме могли да Ви посъветваме за най-подходящия начин на действие. Ако преценим, че имате нужда от правно представителство, ще обявим хонорарите си предварително, преди да решите дали да ни ангажирате да работим с Вас.

New-Build-House-Problemss-scaled-aspect-ratio-1270-420

Обезщетение за проблеми с ново строителство

Купуването на новопостроено жилище е шанс да получите своя идеален дом – точно както си го представяте. За щастие повечето купувачи на новопостроени имоти са много доволни от покупката си и установените дребни дефекти обикновено се коригират бързо и лесно от строителите преди нанасянето.

Ако обаче имате неразрешени проблеми с новото си жилище и не сте успели да постигнете задоволително споразумение със строителя, ние можем да Ви дадем правния съвет, от който се нуждаете. Стремим се да направим процедурата максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси.

 

Какви проблеми и дефекти може да има новото строителство?

Почти всеки проблем с новопостроен имот, дори да е нещо съвсем незначително като недовършена мазилка или нащърбена плочка, формално съставлява нарушение на договора. Реално погледнато обаче, обикновено дребни дефекти като тези се отстраняват от строителите без да се прибягва до правни действия. Така и клиентите са доволни, и репутацията на строителя е съхранена.

По-съществени дефекти могат да бъдат:

 • Проблеми с основите, евентуално излагащи имота на риск от слягане
 • Конструктивни проблеми със стените, подовете и таваните
 • Лошо изпълнени довършителни работи в жилището, например мазилката или обзавеждането на банята

Важно е да се отбележи, че за повечето нови домове има 10-годишна гаранция по схемата на Националния съвет за жилищно строителство (NHBC). В зависимост от естеството на дефекта и изминалото време до откриването му, може да имате право да предявите претенцията си по тази схема.

Дори и в този случай обаче строителят може да отрече отговорност за дефекта или пък построеният от него имот може да не попада в приложното поле на схемата. Ако случаят е такъв, вероятно ще имате нужда от правен съвет и може да се наложи спорът да бъде отнесен до съда.

 

Как да получа съвет относно дефекти в новопостроено жилище?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Ще обсъдим дефектите в дома Ви и ще Ви дадем съвет относно най-добрия начин на действие. Няма да платите нищо предварително – ще Ви информираме за хонорарите ни преди да решите дали да ни ангажирате.

builder-disputes-scaled-aspect-ratio-1270-420

Спорове със строители

Ако бъдете въвлечени в спор със строител, постигането на решение може да бъде много бавно, неприятно и стресиращо начинание. Вашият дом обикновено е най-ценният Ви актив, така че със сигурност бихте искали всеки строителен или ремонтен проект да върви възможно най-гладко и без забавяния. Ако нещата се объркат, професионалният съвет може да Ви даде увереност, че следвате надлежната правна процедура и че спорът ще бъде разрешен. Ние се стремим да направим процедурата максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително спорове.

 

Как могат да възникнат споровете?

Има много причини, поради които може да се стигне до спор със строителя. Някои строители, особено по-малките фирми, подхождат относително неформално към своята документация. Офертите и спецификациите им може да не дават достатъчно подробности за графика, използваните материали и качеството на завършеност.

Ето някои често срещани примери за строителни спорове:

 • Твърдения за просрочване на работата
 • Незавършване на работата
 • Разногласия относно качеството и стандарта на завършеност
 • Дефекти в работата, например течащ покрив
 • Неспазване на договорените планове или проекти
 • Оставяне на имота необезопасен или незащитен

Както показват горните примери, липсата на яснота и на документация може да причини или да задълбочи споровете със строителя. Важно е да получите възможно най-изчерпателна информация от Вашите строители, така че и двете страни да са наясно какво точно се очаква като резултат.

Освен това имате задължението да направите всичко възможно проектът върви гладко. Ако например промените решението си относно дребни детайли след започване на изпълнението на проекта, това може да окаже влияние върху работата. Трябва да се погрижите да оформите тези промени писмено и да ги съгласувате със строителя, така че да не могат да бъдат използвани срещу Вас в спора.

 

Как да действам при спор със строител?

Спорът със строителя може в крайна сметка да стигне до съда. Преди да се стигне до съд обаче имате възможност да предприемете редица действия, с които да опитате да избегнете съдебно дело, тъй като то в крайна сметка може да излезе по-скъпо както на Вас, така и на строителя.

 • Първо трябва да изразите своите притеснения пред строителя. Бъдете конкретни и обяснете с какво точно според Вас услугата не отговаря на очакванията Ви. Ако разполагате с писмени оферти или договор, позовете се на тях за примери за работи, които строителят изобщо не е извършил или ги е извършил, но не съгласно предвидения стандарт. Изложете притесненията си в писмена форма, в случай че по-късно възникне нужда от доказването им. Помислете дали да не включите снимки на дефектни работи в писмото си, за да дадете повече яснота на съображенията си. Дайте на строителя достатъчно време да отговори и да Ви обясни как планира да отстрани проблемите.
 • След това бихте могли да помислите за разговор с друг строител, особено ако Вашият отрича да е извършил нещо нередно. Може да сте разговаряли с друг строител за оферти преди началото на работата или пък сега да имате възможност да говорите с някоя местна строителна фирма. Ако успеете да осъществите контакт с такава, оттам могат да Ви дадат полезно второ мнение.
 • Ако строителят не връща отговор или е отхвърлил претенциите Ви, най-добре е да предявите официална рекламация. При това вече ще разполагате с повечето данни, тъй като ще можете да ползвате информацията от предишното си писмо. На този етап трябва да посочите, че сте се опитали неуспешно да разрешите спора в дух на разбирателство и съответно това второ писмо съставлява официална рекламация. Избройте евентуални загуби, разходи или затруднения, които сте понесли в резултат на дефектните работи на строителя.

Следването на горната процедура ще засили позициите Ви в спора и ако бъде заведено дело ще покаже на съда, че сте действали разумно и сте дали на строителя достатъчно възможност да отстрани недостатъците.

Освен да следвате горните стъпки, трябва също и да запазите всякаква друга документация, имейли или съобщения, с които разполагате, като например писмени оферти, анекси към договора или нещо друго, свързано с Вашия проект.

 

Как да получа правен съвет при спор със строител?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали ще можем да помогнем за решаване на спора, както и евентуално да дадем съвет относно следващите Ви действия.

prof-neg-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при професионална небрежност

Ако сте се доверили на специалист, който после Ви е разочаровал, съвсем разбираемо можете да се чувствате разочаровани и ощетени. Ако сте останали недоволни от услуга, предоставена от адвокат, оценител или друг квалифициран специалист, може да имате право на обезщетение за професионална небрежност.

Изцяло съзнаваме, че ако вече сте били разочаровани от някой специалист, ще имате нужда от солидна подкрепа и насърчение. Можем да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай и да Ви дадем професионалното си мнение относно предоставената Ви услуга. Ако преценим, че твърдението Ви за професионална небрежност е основателно, ще Ви дадем съвет за най-добрия начин на действие.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително професионална небрежност. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Какво представлява професионалната небрежност?

Щом сте решили да наемете специалист, това означава, че се нуждаете от силно специализирани услуги и експертни познания, които Вие самите нямате. Повечето специалисти, като адвокати, архитекти, оценители и счетоводители, са с много добри квалификации и дейността им се регулира от утвърдени професионални организации. Обикновено услугите и консултациите, които предлагат, са високоплатени и са свързани с нещо много важно за Вас, като например жилището, семейството или финансите Ви.

Професионалната небрежност обикновено се изразява в:

 • Грешка, като например даване на неправилен съвет с оглед на конкретните обстоятелства
 • Пропуск, като например пропуск да се даде важен съвет или предупреждение за потенциални рискове за Вас

Всяко от горните може да се счита за неполагане на грижата, която квалифицираният специалист Ви дължи в качеството Ви на клиент. Дори и въпросният специалист да е много опитен и с добра квалификация, той все пак е длъжен да се запознае с Вашата ситуация и да се увери, че съветите и услугите му са адекватни на специфичните Ви нужди. Именно поради такива пропуски се стига до повечето искове за професионална небрежност.

 

Какви може да са последиците за мен от професионална небрежност?

Професионалната небрежност може да Ви засегне по много начини, включително финансово и емоционално.

 

В какво се състои искът за обезщетение за професионална небрежност?

Първата стъпка е да обсъдите с нас проблемите, с които сте се сблъскали, което е препоръчително да стане възможно най-скоро. Има определена давност за предявяване на иска, а и подготвянето му ще е много по-лесно докато подробностите по случая са все още сравнително свежи в съзнанието Ви.

Наред с други неща, ще обсъдим с Вас и:

 • Услугата, която сте очаквали да получите и какви според Вас са недостатъците ѝ
 • Конкретни подробности за това, което Ви е разочаровало
 • Данни от кореспонденция, с която все още разполагате
 • Примери за парична загуба, затруднение, стрес или други негативни последици, които сте претърпели в резултат на поведението на специалиста

Всеки иск за обезщетение за професионална небрежност е различен. Детайлите на иска се уточняват в зависимост от обстоятелствата и професията на специалиста, който сте ангажирали. Ето защо е важно да потърсите специализирана, професионална правна консултация при първа възможност.

 

Как да предявя иск за обезщетение за професионална небрежност?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е необходимо да разговаряме допълнително и дали според нас разполагате с основателен иск.

065-Insurance-Disputes-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за застрахователни спорове

Ако имате сключена застраховка, но се случи претенцията Ви да бъде отхвърлена или изплатеното обезщетение да е недостатъчно, това може да доведе до много сложен спор. Не е лесно да се реши такъв спор със застраховател, чиито познания за застраховките му дават значително предимство.

Ние можем да Ви помогнем да се ориентирате в ситуацията и да предложим най-добрия начин на действие за решаване на спора. Ако преценим, че има начин претенцията Ви да бъде уважена или да договорим по-голямо обезщетение, ще Ви обясним какво трябва да направите.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси. Първоначалният разговор е безплатен и обявяваме хонорарите си предварително, така че ще можете да вземете информирано решение дали да работите с нас.

 

Как могат да възникнат застрахователните спорове?

Изпитанието при всяка застрахователна полица настъпва, когато се наложи да предявите претенция, така че не е изненадващо, че повечето спорове възникват именно в този момент. Вашият застраховател може изобщо да откаже да уважи претенцията Ви или да изплати по-ниско обезщетение от очакваното. Причините за това могат да са следните:

 • Размерът на покритието или застрахователната сума не е достатъчна и съответно застрахователят намалява размера на обезщетението.
 • Действали сте небрежно или дори сте предизвикали инцидента умишлено.
 • Предоставили сте невярна информация към датата на сключването или последното подновяване на застраховката.
 • Не сте спазили предвидения ред за завеждане на претенцията, например като сте я заявили твърде късно.
 • Не сте спазили конкретно условие на полицата, например като сте ползвали автомобила си за търговска дейност, без да сте съзнавали, че за такова ползване няма покритие.

Застрахователят, брокерът или друг посредник обикновено дава писмено обяснение за причината за отказа на застрахователя да плати обезщетението. Ние ще разгледаме именно този документ, ведно със застрахователната полица, за да преценим дали според нас имате право на плащане по претенцията Ви или на увеличаване размера на обезщетението.

 

Каква помощ мога да получа при застрахователни спорове?

За съжаление не всеки застрахователен спор може да бъде решен във Ваша полза. Някои претенции обаче могат да подлежат на тълкуване. Възможно е да има сиви зони в закона и да са налице доказателства, че конкретни условия или ограничения на полицата не са Ви били разяснени добре.

Ако имате на Ваша страна определени специализирани знания, това може да помогне за изравняване на силите и да Ви даде шанс за удовлетворяване на претенцията Ви, дори и преди това да е била отхвърлена. Ние ще разгледаме обстоятелствата на Вашата претенция и ще Ви уведомим незабавно дали според нас трябва да настоявате за плащане.

 

Как да пристъпя към решаването на застрахователен спор?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Обикновено при първия разговор, който е безплатен, става ясно дали можем да помогнем за решаване на спора. Ние не изискваме авансови плащания и обявяваме хонорарите си предварително, за да можете да вземете информирано решение дали да ни ангажирате.

tenant-dispute-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за спорове с наематели

Имотите, които отдавате като наемодател, са ценни дълготрайни активи. Всеки възникнал спор с наематели може да засегне доходите Ви от наем и да изложи на риск имотните Ви активи. Своевременното получаване на точен съвет може да Ви помогне да защитите инвестициите си в краткосрочен и дългосрочен план. Освен това, което е още по-важно, така ще можете да сте сигурни, че правото е на Ваша страна.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици в помощ на клиентите с най-разнообразни правни въпроси, включително имотно право за наемодатели.

 

Как могат да възникнат споровете с наемател?

Разправиите с трудни наематели могат да бъдат проблематично, стресиращо и времеемко преживяване. Може да сте станали собственик на имот като средство за осигуряване на сравнително пасивен доход с нисък риск, така че въвличането Ви в спор може да бъде особено обезсърчително. Ето някои от начините, по които това може да се случи:

 • Наемателят Ви дължи наем, но отказва да плати
 • Наемателят Ви отказва достъп до имота за периодични проверки и огледи
 • Наемателят Ви е преотдал под наем част от имота без да го съгласува с Вас
 • Възможно е да сте в забава с погасяването на ипотечния кредит за имота

Това са само някои от най-често срещаните причини за спорове с наематели. Ако сте се сблъскали с някой от горните или с друг вид спор с наемател, свържете се с нас за професионален съвет и ние ще Ви обясним как евентуално ще можем да помогнем.

Понякога може да Ви се струва, че законът дава повече защита на Вашите наематели, отколкото на Вас като собственик на имота, независимо от тяхното поведение. Ние можем да Ви помогнем да се ориентирате в закона и да намерите правилния път за решаване на спора.

 

Какви са задълженията и отговорностите ми като наемодател?

Като наемодател Вие имате определени задължения към Вашите наематели. Може да имате и по-специфични задължения по договора, но все пак наемателите могат да направят следните разумни предположения за Вас и имота:

 • Вие гарантирате, че имотът е годен за безопасно обитаване
 • Вие отговаряте за ремонтите на конструкцията и фасадата на имота, отоплителната и ВиК система и санитарния фаянс (освен ако не са умишлено повредени от наемателя)
 • Осигурените от Вас газови и електрически уреди са безопасни и добре поддържани
 • Мебелите и обзавеждането трябва да са с актуални акредитации за пожарна безопасност
 • Трябва да поддържате добре общите части (или Вашия дял от тях, ако не носите пълна отговорност за тях).

Като наемодател следва след предварително уведомяване да Ви бъде осигурен достатъчен достъп за извършване на необходимите проверки за съответствие съгласно посоченото по-горе.

 

Какви права и задължения имат наемателите?

Наемателят е длъжен:

 • Да плаща наема в пълен размер и в предвидения срок, освен ако не е договорено някакво изключение с наемодателя
 • Да плаща всички предвидени сметки директно на доставчиците (освен ако не са включени в наема)
 • Да спазва всички условия на договора за наем
 • Да използва имота по отговорен начин и да полага дължимата грижа за него
 • Наемателят има право на необезпокоявано ползване на имота, така че проверките трябва да са действително необходими и да не са прекалено продължителни или чести

Ако Вашите наематели не са спазили някое от горните задължения, свържете се с нас за правен съвет за избягване или решаване на спора, така че да можете да продължите да получават доход от наема на имота.

 

Как мога да получа съвет относно спора ми с наематели?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Не се дължи предварителна такса – ние ще Ви дадем съвет за най-добрия начин на действие по Вашия спор и след това ще Ви информираме за разходите, преди да решите дали да ни ангажирате.

Rent-Deposit-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при спорове по депозит за наем

Ако сте се изнесли от наето жилище и наемодателят Ви е задържал депозита Ви без основателна причина, ние можем да Ви помогнем да решите спора и да си върнете депозита. Депозитът може да е бил в значителен размер и чакането за възстановяването му може да Ви затрудни финансово или да Ви постави в невъзможност да платите депозит за следващата си квартира.

Плащаните от наематели депозити бяха ключов момент в новото законодателство и получиха широк отзвук в медиите през последните години, като вече са въведени по-строги мерки за защита на наемателите. Това обаче не възпира някои безскрупулни наемодатели да задържат депозитите, но ние можем да Ви дадем необходимия професионалния съвет и да Ви помогнем да си върнете парите.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси. Ние не таксуваме първоначалния разговор с нас и ще обявим хонорарите си преди да решите да работите с нас.

 

Какви са причините за възникване на спор относно депозит за наем?

Дори при наличието на повишена правна защита за наемателите, някои наемодатели продължават да задържат депозита. Те могат да претендират, че сте:

 • Причинили щети по имота до степен да се нуждае от ремонт
 • Закъснели с плащането на наема
 • Оставили имота в състояние, което изисква професионално почистване
 • Нарушили по някакъв друг начин договора за наем

Вашият наемодател следва да търпи обичайното износване на имота, мебелите и обзавеждането през срока на наема. Например с течение на времето килимите се износват, боята избледнява и е необходимо пребоядисване. Наемодателите не следва да удържат депозити за такова нормално овехтяване на имота. Немалко наемодатели дори правят основно почистване на имота и пребоядисват някои помещения при смяната на наемателите.

Ако обаче износването е прекомерно, като например силно зацапани килими, значителни щети по стените или счупено обзавеждане в банята, може да е по-трудно да получите обратно депозита в пълен размер.

 

Как мога да си поискам депозита, ако наемодателят ми го е задържал?

Горещо Ви препоръчваме при освобождаването на имота да направите снимки или видеоклипове на състоянието на всички стаи. Дори ако наистина има щети и смятате, че наемодателят Ви може да начисли някаква сума, снимките или видеоклиповете могат да попречат на наемодателя да преувеличи степента на щетите.

През 2007 г. в помощ на наемателите се предвиди създаването на организации за защита на депозитите при наеми (Tenancy Deposit Protection – TDP). Наемодателите трябва да внасят депозитите в някоя от тези организации в срок от 30 дни от началото на наемното правоотношение.

Може да имате право да съдите наемодателя си, ако не е внесъл депозита в някоя от организациите. В срок от 30 дни от внасянето на депозита наемодателят трябва да Ви предостави определена информация за наема, включително наименованието и данните за контакт на избраната от него TDP организация, както и нейната политика за решаване на спорове.

 

Как получаването на правен съвет ще помогне за решаване на спора по депозита?

Преди да потърсите правен съвет е препоръчително първо да се опитате да постигнете споразумение с Вашия наемодател. Според случая, можете също да пробвате да решите спора по процедурата на TDP организацията, в която наемодателят е внесъл депозита Ви.

Ако все пак не успеете да решите спора, ние можем да обсъдим с Вас обстоятелствата на случая и да препоръчаме най-добрия начин на действие. Ако преценим, че ще можем да Ви помогнем, ще обявим хонорарите си и ще Ви ориентираме какво следва да направите.

 

Как да предявя иск при спор за депозит?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия наем. Обикновено още при първия разговор можем да преценим дали услугите ни биха били от полза. Ако не сме в състояние да Ви помогнем, можем поне да Ви ориентираме с кого е най-добре да се консултирате относно спора.

Breach-of-Coantract-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за решаване на спорове

Ако сте въвлечени в граждански спор, ние можем да Ви помогнем да постигнете решение, като Ви дадем необходимия Ви специализиран професионален съвет. Гражданският спор е правен спор между Вас (като частно лице) и друга страна (която може да е друго частно лице или организация).

Най-добрият за Вас резултат може да се постигне чрез медиация, преговори или арбитраж. Ние можем да Ви обясним различните подходи и да Ви посъветваме кой начин на действие би бил най-добър за Вас. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици в помощ на клиенти с най-разнообразни правни въпроси.

 

По какви граждански спорове мога да получа помощ?

Екипът ни има опит с няколко ключови области на гражданското право и отлични практически познания за съдебната система на Обединеното кралство. Областите, с които можем да Ви помогнем, включват:

 • Спорове за имоти – включително спорове за граници със съседи, право на преминаване, щети от корени на дървета, нарушаване на обществения ред от съседи и др.
 • Небрежност от страна на специалисти – можем да Ви помогнем, ако сте получили съвет от специалист като адвокат или геодезист, действал небрежно.
 • Събиране на дългове – както за физически лица, така и за фирми. Ние ще се свържем с длъжника и при необходимост ще решим спора по съдебен ред.

Свържете се с нас, ако имате нужда от професионален съвет относно някоя от горните правни области. Няма да платите нищо за първоначалния контакт с нас – ние ще Ви разясним вариантите пред Вас и какви хонорари ще дължите, ако решите да ни ангажирате.

 

Как да действам при граждански спор?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. В първия телефонен разговор с нас, който не би трябвало да отнеме много време, ще Ви обясним с какви варианти разполагате и какви ще са вероятните разходи по тях. Така ще имате цялата необходима информация, за да вземете решение дали да ни ангажирате.

debt-rrecovery-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за събиране на дългове

Неплатените дългове могат да засегнат неблагоприятно Вашия бизнес и да отклонят вниманието Ви от основните задачи. Ние можем да Ви помогнем посредством правни съвети, кореспондиране с длъжника от Ваше име и при необходимост решаване на спора по съдебен ред.

Ние се стремим да направим процедурата ясна и опростена за Вас, така че да можете да продължите с това, което правите най-добре, вместо да се занимавате с дълга. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици в помощ на клиенти с най-разнообразни правни въпроси.

 

Колко ще платя за правната консултация по събирането на дълг?

Цената зависи от естеството на дълга (или дълговете) към Вас. Начисляваме такси за изпращане на писма от Ваше име, което обикновено съставлява значителна част от хонорара ни. Често е достатъчно да се предприеме една съвсем проста стъпка като изпращане на писмо от адвокат, за да се подтикне упоритият длъжник към действие, а и да стане видно, че няма да се откажете лесно от дълга.

Може да се наложи да заплатите и съдебни такси, ако спорът бъде отнесен до съда. Тези такси са извън нашия контрол и варират в зависимост от размера на дълга. Те обаче обикновено са в съвсем поносим размер и съставляват малък процент от непогасения дълг.

 

Колко време отнема събирането на дълга?

Това също зависи от размера на непогасения дълг, както и от имущественото състояние и отношението на длъжника. Ние ще положим усилия да осигурим съдействието на длъжника за бързо уреждане на иска в дух на разбирателство. Това би било не само във Ваша полза, но и в полза длъжника, тъй като може да му струва по-малко в дългосрочен план. Избягването на съдебно дело може да помогне за намаляване на разходите и да спести време на всички страни.

Ако спорът все пак стигне до съда, решаването му може да отнеме 9-18 месеца. Ако длъжникът не погаси дълга си и се наложи събирането да стане по съдебен ред, обикновено можем да дадем прогноза за сроковете и разходите.

 

Как мога да получа съвет относно събиране на дългове?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Обаждането е безплатно и няма предварителни такси. Ще Ви обясним кой е най-добрият начин на действие и какъв ще е вероятният размер на хонорарите, преди да вземете решение дали да ни ангажирате.

008-Uninsured-Driver-Accidents-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове срещу незастрахован водач

Ако сте участвали в пътнотранспортно произшествие (ПТП) с незастрахован водач, процедурата по искане на обезщетение за наранявания Ви може да бъде по-сложна от обикновено. Ние обаче разполагаме с необходимия експертен опит, за да я направим толкова ясна и опростена, колкото може да бъде с оглед на усложнената фактическа обстановка.

Ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия иск и ще Ви посъветваме за най-добрия начин на действие при търсенето на обезщетение за Вашите наранявания, дори ако другият участник в произшествието не е бил застрахован.

 

Какво се следва, ако съм участвал в ПТП с незастрахован водач?

В случай на ПТП с друг водач обикновено между участниците се разменят данни за контакт и застрахователни данни. Ако автомобилът Ви е годен за управление и никой не е бил сериозно наранен, обикновено напускате местопроизшествието и уведомявате незабавно застрахователя, за да започнете процедурата по предявяване на претенция.

Ако смятате, че другият водач не е бил застрахован или същият е напуснал местопроизшествието, без да остави данни за контакт, трябва незабавно да уведомите полицията. Разполагате с 14 дни да подадете сигнал за незастрахован или неустановен водач, но Ви препоръчваме да го направите възможно най-скоро.

 

Как да поискам обезщетение, ако другият участник няма застраховка?

Законодателството на Обединеното кралство изисква от всеки водач на МПС да е сключил най-малкото застраховка „Гражданска отговорност“, от която да може да се обезщети всеки, пострадал в резултат на използването на превозното средство. Има много малко изключения от това изискване.

Някои водачи случайно забравят да подновят или платят застраховката си, но разбира се има и водачи, които умишлено шофират с пълно съзнание за факта, че нямат застраховка. Това означава, че няма налични средства за обезщетяване на хората, пострадали поради използването на превозното им средство по пътищата.

За щастие, Бюрото на автомобилните застрахователи (MIB) осигурява известна степен на защита на водачите, участвали в ПТП, причинени от незастраховани или неустановени водачи.

 

Как функционира MIB

MIB следва различни процедури в зависимост от това дали произшествието е причинено от незастрахован или от неустановен водач.

При някои ПТП е възможно превозното средство и водачът му да могат да бъдат идентифицирани, но да се окаже, няма налична сключена застраховка.

В други случаи водачът може да избяга от мястото на произшествието, без да остави никакви данни за контакт, и то преди другият участник да успее да запише поне регистрационния номер на превозното средство. Такива случаи се класифицират от MIB като ПТП с неустановен водач и са по-известни като катастрофа с последващо бягство от местопроизшествието (hit-and-run accidents).

MIB се финансира от налог върху застрахователните премии и е учредено с цел да помага на пострадалите при подобни ПТП. Не е в обществен интерес пострадалите лица да търпят значителни финансови загуби, само защото другият участник не е сключил застраховка, както се изисква по закон.

Ние ще работим с Вас при подготвянето на Вашия иск почти по същия начин, както ако работим със застраховател. С оглед на обстоятелствата на претърпяното от Вас произшествие, ние можем да Ви информираме какво ниво на подкрепа можете да очаквате от MIB по отношение на Вашия иск.

 

За какъв вид нараняване мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Можем да Ви консултираме също и относно фатални наранявания, ако сте загубили близък човек или член на семейството поради злополука с обществен транспорт.

Като се има предвид необичайното естество на тези искове, е важно да разговаряме с Вас и да установим всички подробности около произшествието и по-специално данните на другия водач. След това можем да Ви посъветваме как е най-добре да процедирате и да Ви помогнем с подаването на Вашия иск в MIB.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от злополуката:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Пътни разходи, направени в резултат на злополуката

Ако другият водач не е бил застрахован, може да поискате обезщетение за щети по Вашето превозно средство и друго имущество. Ако обаче другият водач не може да бъде установен, това не се покрива от схемата на MIB. Ако претърпите ПТП с неустановен водач и имате пълна застраховка на собствения си автомобил, ще трябва да предявите претенция по тази застраховка за щети, нанесени върху собствения Ви автомобил или имущество. Това може да се отрази на отстъпката Ви за липса на претенции през определен период и освен това може да се наложи да платите ексцедент.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за ПТП с незастрахован или неустановен водач?

На първо място не забравяйте съвета ни да уведомите полицията за произшествието възможно най-скоро. За да започнем подготовката на иск към MIB, ни се обадете на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

007-Public-Transport-Accidents-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за злополуки с обществен транспорт

Ако сте пострадали при злополука с обществен транспорт, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение за Вашите наранявания и парични загуби. Процедурата може да изглежда сложна и стресираща, но с наша помощ става лесна, ясна и разбираема за Вас. Нашите юристи имат дългогодишен опит с искове за обезщетение за най-различни злополуки и наранявания.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки с обществен транспорт. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуки с обществен транспорт?

Има много начини, по които можете да претърпите нараняване при пътуване с автобус, влак или такси. Най-очевидният пример е това да се случи при някакъв вид сблъсък, за който вината обикновено е на водача на автобуса или таксито, или на друг участник в движението.

Автобусите и влаковете обаче крият и други рискове, тъй като пътниците обикновено са в изправено положение в определени моменти от пътуването – особено докато се качват в превозното средство или при наближаване на спирката им в края на пътуването. Водачът и персоналът на превозно средство от обществения транспорт винаги следва да полагат дължимата грижа за пътниците, за да осигурят тяхната безопасност.

Ако водачът на автобуса или машинистът на влака спре или ускори внезапно, докато пътниците стоят прави, това може да причини наранявания, които са могли да бъдат избегнати, и така да възникне основание за иск за обезщетение.

Освен това при пътуването може да Ви се наложи да чакате на перона на гарата, на автобусна спирка или пък на стоянка за таксита. Ако сте пострадали в резултат на това, че въпросното съоръжение не е било обезопасено или е било лошо поддържано, е възможно да разполагате с основателен иск за обезщетение срещу организацията, отговорна за стопанисването му.

 

За какъв вид нараняване мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Можем да Ви консултираме също и относно фатални наранявания, ако сте загубили любим човек или член на семейството поради злополука с обществен транспорт.

Травмата на врата от камшичен удар е често срещано нараняване при злополука, настъпила с превозно средство, но от значение за иска може да е и всякакво нараняване на която и да е част от тялото, стига да е причинено от злополуката, а не от някакво предшестващо заболяване.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи, направени в резултат на злополуката

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за увреждане от злополука с обществен транспорт?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

006-Taxi-Accidentss-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за злополуки с таксита

Ако сте пострадали като пътник в такси в резултат на пътнотранспортно произшествие (ПТП), ние можем да Ви помогнем да потърсите обезщетение за Вашите наранявания и парични загуби. Процедурата може да изглежда сложна и стресираща, но с наша помощ ще стане лесна, ясна и разбираема за Вас. Юристите ни имат дългогодишен опит с искове за наранявания от най-различни ПТП, включително такива с таксита.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки с таксита. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуките с таксита?

Както при всяко ПТП, злополуките с таксита могат да настъпят по множество различни начини. Възможно е произшествието да е настъпило по вина на шофьора на таксито, но може и вината да е на друг участник в движението. Като пътник в таксито Вие нямате собствена застраховка, по която да предявите претенция, така че претенцията Ви ще бъде покрита от застраховката на водача, който се счита за виновен за произшествието.

Ако вината е била на шофьора на таксито, Вашият иск ще бъде срещу него или срещу фирмата, за която извършва таксиметрови превози. Ако обаче е бил виновен друг участник в движението, искът Ви следва да бъде насочен срещу него. Повечето искове се предявяват срещу някой от водачите, участвали в произшествието (или срещу съответния им работодател). В някои редки случаи обаче е необходимо да се предяви иск срещу друго лице, например срещу местната администрация, ако има доказателства, че произшествието е настъпило поради лошо състояние на пътя.

Както при всяко ПТП, доказването на отговорност може да бъде трудна задача. Почти сигурно е обаче, че Вие като пътник не сте имали вина за настъпилото ПТП, така че Ви препоръчваме незабавно да потърсите правен съвет, вместо да чакате решаването на въпроса с отговорността.

 

За какъв вид нараняване мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Можем да Ви консултираме също и относно фатални наранявания, ако сте загубили любим човек или член на семейството поради злополука с такси.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи, направени в резултат на злополуката

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука с такси?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

009-Passenger-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за нараняване на пътници

Ако сте пострадали като пътник при пътнотранспортно произшествие, процедурата по предявяване на обезщетение може да бъде сложна и обезсърчителна, особено ако превозното средство е било управлявано от някой от Вашите приятели или роднини. Ние ще я направим възможно най-ясна и опростена, без стрес за Вас, и ще Ви дадем професионалния съвет, от който се нуждаете.

Ако сте пострадали от злополука с превозно средство от обществения транспорт, например автобус, влак или такси, също можем да Ви помогнем да получите обезщетение. Моля, вижте съответните страници за повече информация.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки като пътници. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Мога ли наистина да поискам обезщетение, ако съм бил пътник?

Ако сте пострадали от злополука в качеството Ви на пътник, важно е да знаете, че вината за причиняването ѝ почти сигурно не е Ваша. Докато водачът може да получи намалено по размер обезщетение за нараняването, ако е допринесъл за злополуката с невнимателно шофиране, за пътниците такива ограничения няма.

Дори и водачът да е Ваш приятел или роднина, не забравяйте, че той разполага със застраховка с покритие за наранявания на пътниците. Следователно Вие имате пълното право да потърсите обезщетение, а Вашият приятел или роднина няма да бъде ощетен финансово в резултат на това.

Възможно е произшествието, съответно и нараняването, да е настъпило по вина на другия водач и в такъв случай Вашият иск ще бъде заведен срещу него и ще бъде покрит от неговите застрахователи. Ако другият участник не е застрахован или не може да бъде открит, ние можем да Ви консултираме и относно искове срещу незастраховани и неустановени водачи.

 

За какъв вид нараняване мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Можем да Ви консултираме също и относно фатални наранявания, ако сте загубили любим човек или член на семейството в резултат на злополуката.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, може да варира значително в зависимост от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от злополуката:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имущество, което сте носили със себе си
 • Пътни разходи, които сте направили по причина, че не сте били в състояние да шофирате в резултат на злополуката

Ние можем да Ви помогнем да определите какви разходи и финансови загуби сте претърпели и ще изготвим Вашия иск за обезщетение, за да ги покрием възможно най-пълно.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняването ми като пътник?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

031-Playground-Park-Accident-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при злополуки в паркове и на детски площадки

Ако Вие или Вашето дете сте пострадали при злополука в парк или на детска площадка, може да имате право на обезщетение. Ако например злополуката е настъпила поради необезопасени или лошо поддържани съоръжения, може да се окаже, че е налице небрежност от страна на организацията, отговорна за съответния обект.

Всеки иск за обезщетение може да предизвика стрес, особено ако го предявявате от името на детето си. С наша помощ процедурата става максимално ясна и лесна, с което Ви даваме възможно най-добрия шанс за успешен иск.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-разнообразни злополуки. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуките в парк или на детска площадка?

Понякога парковете и детските площадки са доста оживени места с голям брой посетители. На такова оживено място леките удари и инциденти са почти неизбежни. Ако обаче Вие или Вашето дете претърпите по-сериозно нараняване – особено такова, което е по вина на някой друг, може да имате право да поискате обезщетение.

Собственикът или операторът на детската площадка има грижата да осигури безопасността на всички посетители, които използват парка и съоръженията. Тази дължима грижа включва, наред с други неща, поддържане на всички съоръжения в изправност, поставяне на предупредителни табели на подходящи места и редовни технически прегледи на обекта.

Сред най-честите злополуки в паркове и на детски площадки са:

 • Подхлъзване, препъване и падане от лошо поддържано съоръжение или от стълби
 • Порязвания и натъртвания от издадени метални части като винтове или пирони
 • Заклещване на ръцете или краката в съоръжения на детската площадка

Този списък включва само няколко примера. Ако Вие или Вашето дете сте претърпели някакво нараняване на детска площадка, свържете се с нас за съвет и ние ще Ви уведомим дали според нас разполагате с основателен иск.

 

Какво трябва да направя след нараняване в парк или на детска площадка?

Ако пострадате при злополука, Ви препоръчваме да съберете всички налични доказателства като снимки на съоръжението и на Вашите наранявания, както и данни за контакт на свидетели на злополуката, ако има такива. Това ще ни помогне да предявим иск срещу организацията, отговаряща за парка или детската площадка.

 

За какъв вид наранявания от злополука в парк или на детска площадка мога да искам обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания на детска площадка – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи тези злополуки могат да имат фатален изход. Ако сте загубили близък човек или член на семейството при злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука в парк или на детска площадка?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

030-Restaurant-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при злополука в ресторант

Ако сте пострадали при злополука в ресторант, може да имате право на обезщетение. Собствениците и персоналът на ресторанта може да са проявили небрежност и да са Ви изложили на ненужен риск от нараняване. Ако случаят е такъв, ние можем да Ви помогнем с преценката дали имате основателен иск срещу тях.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали от злополуки, включително в ресторант. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуките в ресторанти?

Както всяко обществено заведение, ресторантите също са свързани с определени рискове. Един успешен ресторант може да бъде много натоварен, а пространството често е ограничено и слабо осветено. Предвид забързаното разнасяне на гореща храна не е чудно, че могат да настъпят злополуки.

Те могат да се изразяват в изгаряния и опарвания от гореща храна; подхлъзване, препъване и падане върху мокри подове или лошо поддържани килими или стълби, или дори алергични реакции.

Ако претърпите злополука в ресторант, Ви препоръчваме да направите снимки, да запишете данните за контакт на евентуалните свидетели и да направите всичко, което е практически възможно и по-късно може да помогне за доказване на случилото се.

Ако работите в ресторант, разгледайте нашата страница относно злополуки на работното място за по-конкретна информация относно начина, по който Ви можем да Ви съдействаме за искане на обезщетение.

 

За какъв вид наранявания от злополука в ресторант мога да искам обезщетение?

Злополуките в ресторант могат да причинят почти всякакъв вид наранявания. Ние можем да Ви дадем съвет относно най-различни наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление някои злополуки могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството при злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука в ресторант?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

046-Orthopaedic-Injury-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при злополуки в магазини, търговски центрове и супермаркети

Ако сте пострадали в магазин, супермаркет или търговски център, е възможно да имате право на обезщетение за нараняванията си. Ако злополуката е поне отчасти по вина на някой друг, може да успеете да докажете небрежност от негова страна.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-разнообразни злополуки. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуките в магазин или търговски център?

В днешно време магазините и търговските центрове са с дълго работно време и много от помещенията са с постоянно високо ниво на посещаемост. Търговските обекти крият някои специфични рискове, като например:

 • Ограничено време за извършване на редовна поддръжка
 • Стълбищата и ескалаторите могат да бъдат зони с висок риск от подхлъзване, препъване и падане
 • Асансьорите и ескалаторите носят риск от злополуки със заклещване
 • Преместването и зареждането на стоки може да доведе до сблъсъци
 • Държаните на височина стоки могат да паднат, което излага клиентите на риск
 • Лошо поддържаните паркинги и общи части могат да причинят подхлъзване и падане

 

За какъв вид наранявания от злополука в магазин или търговски център мога да искам обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи злополуките могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството при злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Срещу кого ще бъде предявен искът ми за обезщетение?

Искът обикновено се насочва срещу търговеца на дребно, който извършва дейност в помещенията и се покрива от неговата застраховка „Гражданска отговорност“. Ако нараняването е станало в общите части на голям търговски център с множество различни обекти, по-вероятно е Вашият иск да бъде срещу операторите на този търговски център.

Ние можем да обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай и да Ви консултираме относно най-добрия начин на действие и срещу кого е най-целесъобразно да предявите иска си.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на злополуката и от получените от Вас наранявания. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука в магазин или търговски център?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

slips-trips-falls-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение при подхлъзване, препъване и падане

Ако сте пострадали в резултат на подхлъзване, препъване или падане, може да имате право на обезщетение за нараняванията си. Независимо дали става въпрос за злополука на работното място или сте пострадали в магазин, супермаркет или търговски център, или на друго място, ние можем да Ви дадем професионалния правен съвет, от който се нуждаете. С наша помощ процедурата става максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-разнообразни злополуки. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат подхлъзванията, препъванията и паданията?

Подхлъзване, препъване и падане може да се случи на почти всяко място. Измежду многото примери ще споменем само работното място, някое обществено място като път или тротоар, или дори офис, магазин или търговски център.

За да поискате обезщетение, трябва да можете да докажете, че злополуката поне отчасти е настъпила по вина на някой друг. Например, ако сте се подхлъзнали или паднали в резултат на лошо поддържани помещения, или ако източникът на опасност, като мокър под или извършвани работи по поддръжка, не е бил обозначен или надлежно доведен до Вашето внимание, би могло да се твърди, че злополуката е причинена поради небрежност.

Ако не сте сигурни дали е виновен някой друг, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай и да Ви дадем мнение дали разполагате с основателен иск.

 

Ако поискам обезщетение за подхлъзване, препъване или падане на работното място, работодателят ми може ли да ме накаже за това?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако нараняванията Ви са причинени от злополука на работното място, ние можем да Ви дадем конкретни съвети в тази насока. Моля, прегледайте съответната ни страница за по-конкретна информация.

 

За какъв вид нараняване в резултат на подхлъзване, препъване или падане мога да търся обезщетение?

Редовно разглеждаме искове за подхлъзване, препъване и падане, които варират значително по степен на претърпените наранявания. Дори едно просто подхлъзване може да причини проблеми с гърба или счупване на кости, а падането от височина или по стълбище може да доведе до много сериозни наранявания.

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи подхлъзването, препъването или падането може да има фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството при злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване от подхлъзване, препъване или падане?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

054-Cerebral-Palsy-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при церебрална парализа

Ако детето Ви страда от церебрална парализа (ЦП) в резултат на лекарска небрежност при раждането, може да имате право да поискате обезщетение. Налага Ви се да планирате внимателно грижите за Вашето дете на всички етапи от живота му и получаването на обезщетение може да помогне за осигуряване на грижите и рехабилитацията, от които се нуждае.

Процедурата по предявяване на иска може да бъде стресираща, но ние разполагаме с опитни професионалисти, които ще я направят възможно най-ясна и лесна и ще се борят упорито от Ваше име, за да осигурят полагащия Ви се размер на обезщетението.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително при церебрална парализа. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Какво може да причини церебрална парализа?

Повечето хора свързват ЦП със загуба на кислород по време на раждане. В действителност обаче нещата са много по-сложни. Около 90% от случаите се развиват преди раждането (вродена церебрална парализа), която като цяло е по-трудно да се избегне и следователно е малко вероятно да може да се претендира лекарска небрежност на това основание.

Някои случаи възникват след раждането на бебето, когато заболявания като жълтеница или билирубинова енцефалопатия (керниктер) допринасят за развитието на ЦП. Тези случаи също могат да доведат до иск за небрежност, ако не са били предприети стъпки за избягване на заболявания, за които е известно, че имат връзка с ЦП.

Тъй като всяко раждане се развива по различен начин и може да протича при усложнения, повечето искове при ЦП поради медицинска небрежност са свързани с раждането и в тези случаи загубата на кислород наистина е ключов фактор. Причините могат да бъдат:

 • Забавяне на решението за раждане с цезарово сечение (или неприлагане на този метод)
 • Липса на достатъчно внимателно проследяване на сърдечната дейност на бебето
 • Пропускане на предупредителни знаци като увиване на пъпната връв около врата
 • Неправилно използване на лекарства за ускоряване на раждането
 • Пренебрегване на ниски нива на кръвната захар (хипогликемия)

Ако детето Ви страда от церебрална парализа и смятате, че развиването ѝ е можело да се избегне или се дължи на някаква форма на лекарска небрежност, Ви съветваме да се свържете с нас за правен съвет. Ние можем да Ви помогнем за установяване на всички факти и обстоятелства и да преценим дали имате основания за иск за обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа за лекарска небрежност, причинила церебрална парализа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно Вашия иск.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Разходи за специализирано обучение и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението за лекарска небрежност, което може да Ви се полага

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за церебрална парализа?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

053-Nursing-Negligence-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност на медицински сестри

Ако сте претърпели заболяване или нараняване или съществуващ здравословен проблем се е влошил в резултат на небрежност в сестринските грижи, може да имате право да поискате обезщетение. След като сте пациент, целият медицински персонал, включително медицинските сестри, следва да полага за Вас дължимата грижа, защото в противен случай здравето Ви може да бъде изложено на ненужен риск.

За съжаление в някои случаи небрежността на медицинските сестри може да има фатален изход. Ако сте загубили близък човек или член на семейството, ние можем да Ви помогнем да установите фактите и да поискате обезщетение за Вашата загуба.

Ние се стремим да направим процедурата по искане на обезщетение максимално ясна и опростена за Вас. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради медицинска небрежност, включително на медицинските сестри. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност на медицински сестри?

Когато става въпрос за предоставяне на здравни грижи, медицинските сестри са на най-преден план, често действайки като първата точка за контакт с пациентите. Делата за небрежност на медицински сестри са изключително редки – повечето от тях се справят отлично с грижите за пациентите дори при трудни обстоятелства.

По-сложните медицински процедури обикновено се ръководят от лекар или консултант. Въпреки това първоначалната преценка и ежедневните грижи, предоставяни от медицинските сестри, играят ключова роля в процеса. Когато нещата се объркат, последствията могат да бъдат значителни.

Ето някои типични примери за небрежност на медицински сестри:

 • Липса на оценка и наблюдение на състоянието на пациента
 • Пропуск да се уведомят другите служители за предупредителни знаци или промени в състоянието
 • Грешки в рецептите за лекарства
 • Неточности в бележките и здравните картони
 • Грешно изпълнение на указанията на служител на по-висока длъжност

Ако сте пострадали в резултат на някое от горните или от нещо друго, което смятате за грешка или пропуск от страна на медицинския персонал, Ви препоръчваме да потърсите правна консултация. Дори ако не сте сигурни дали се касае за небрежност, ние можем да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай и да Ви дадем някои разяснения.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност на медицински сестри?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим детайлите на преживяното от Вас.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, което може да Ви се полага поради небрежност на медицински сестри.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност на медицинските сестри?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

050-Prescription-Error-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за грешка при предписване на лекарство

Ако Ви е била издадена неправилна рецепта или такава с неточни указания, например относно дозировката, може да пострадате сериозно. Съответно може да имате право да поискате обезщетение, ако сте претърпели нараняване, заболяване или усложнения на съществуващ здравословен проблем.

Ние можем да Ви предоставим професионалния правен съвет, от който се нуждаете, и винаги се стремим да направим процедурата възможно най-ясна и опростена за Вас. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително грешка при предписването на лекарство. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат грешки при предписването на лекарства?

Грешки с предписаните лекарства се случват всъщност много често в Обединеното кралство и годишно се издават милиони неправилни рецепти. За щастие рядко се стига до катастрофални последици и според изчисленията над 70% от грешките са без медицинско значение и следователно относително безвредни.

Лекарствата се предписват от общопрактикуващ или болничен лекар и след това се отпускат от аптека. На всеки от тези два етапа има възможност за грешка:

 • Грешки при предписването – например предписване на грешно лекарство или дозировка, пропусната проверка за алергии или несъвместимост с текущо приемани лекарства или издаване на периодична рецепта без рутинен преглед
 • Грешки при отпускането – например даване на лекарството на друг човек, неточно етикетиране или избор на грешна дозировка.

Независимо кой е виновен за грешката, вината няма да бъде Ваша, ако получите грешно лекарство. Неблагоприятните последици от това обаче ще засегнат именно Вас.

 

Какво обезщетение мога да получа за грешка при предписването на лекарство?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробностите. Основните съображения са относно естеството и тежестта на евентуалните здравословни проблеми, от които страдате в краткосрочен и дългосрочен план.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението за сгрешената рецепта, което може да Ви се полага.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за грешка в предписването на лекарство?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

036-Fatal-Injury-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при фатална лекарска грешка

Ако сте загубили любим човек или близък член на семейството поради фатална лекарска грешка, може да имате право да поискате обезщетение за загубата си. Разбира се, никаква сума пари не може да компенсира загубената връзка с този човек. Въпреки това много опечалени семейства намират утеха в установяването на всички факти по случая и във възможността да се помогне на други хора да избегнат същата съдба в бъдеще. Освен обезщетение може да се търси и официално извинение от доставчиците на здравни услуги.

Процедурата може да Ви се стори стресираща, но ние се стремим да я направим максимално ясна и опростена за Вас. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително фатална грешка. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне фатална лекарска грешка?

Всяка медицинска процедура крие известен риск и е неизбежно някои от тях да имат фатален изход. За съжаление обаче в много редки случаи се стига до загуба на живот, която е можело да бъде избегната. Ако това се случи с някой от членовете на Вашето семейство, може да имате право да поискате обезщетение.

За тази цел е необходимо да се докаже наличие на небрежност. Лекарите и здравните заведения са длъжни да оказват необходимите грижи на всички пациенти, за да гарантират лекуването им по безопасен и професионален начин. Неизпълнението на това задължение обикновено е резултат от грешка (като неправилна диагноза или лечение) или пропуск (като неизвършване на необходимите изследвания или тестове) от страна на лекаря.

Ето някои често срещани примери:

 • Неточна или закъсняла диагноза
 • Грешки при операции
 • Неправилно предписване на лекарства

 

Кой може да иска обезщетение за фатална лекарска грешка?

Кръгът на лицата, които могат да искат обезщетение след фатална лекарска грешка, е ограничен. Ищци могат да бъдат:

 • Членовете на най-тясното семейство, като съпруг или дете на починалия
 • Партньорът на починалия, който е живял с него на съпружески начала в продължение на най-малко две години преди смъртта му
 • Други членове на семейството като братя и сестри, лели, чичовци, племенници или братовчеди
 • Осиновени деца или друго лице, считано от починалия за дете в семейството му
 • Наследниците по завещание на починалия може да предявят иск чрез изпълнителите на завещанието

 

Какво обезщетение мога да получа за фатална лекарска грешка?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим всички подробности. При необходимо ще привлечем независими медицински специалисти, които да съдействат за Вашия иск за обезщетение.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е проявена небрежността при лечението?
 • Друг ли е виновен за настъпилата смърт?
 • Смъртта в пряк резултат на инцидента ли е настъпила?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за фатална лекарска грешка?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

048-Care-Home-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност в дом за медико-социални грижи

Ако Вие или член на семейството сте получили нараняване или сте се разболели в резултат на небрежност при процедура в дом за медико-социални грижи, може да имате право да поискате обезщетение. Обитателите на домовете за грижи могат да бъдат много уязвими и да се нуждаят от специализирани грижи и засилено внимание.

Ръководителите и персоналът на домовете за грижи дължат полагане на внимателни грижи за своите обитатели и последствията от неизпълнението на това тяхно задължение могат да бъдат тежки. Ако смятате, че Вие или член на семейството сте пострадали от небрежно изпълнени процедури в дом за грижи, ние можем да Ви дадем специализираните правни съвети, от които се нуждаете. Наша грижа е да направим процедурата по иска максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително срещу домове за медико-социални грижи. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност в дом за медико-социални грижи?

Небрежността обикновено се изразява в грешка (като прилагане на неправилно лечение или лекарство) или пропуск (като пропускане на прием на лекарства или на проверка на състоянието на обитател на дома) от страна на персонала на дома за грижи.

За щастие това се случва много рядко в домовете за грижи, но когато все пак се случи, професионалните правни съвети могат да Ви помогнат да получите обезщетението, което Ви се полага. Това от своя страна може да помогне за предпазване на други хора от подобни инциденти в бъдеще.

Вероятните последици от небрежност могат да бъдат:

 • Счупени кости или фрактури
 • Декубитални рани или язви
 • Неточни или непълни здравни картони
 • Неправилни инструкции за персонала
 • Неправилна диагноза на заболявания
 • Умишлено малтретиране от страна персонала

Силно Ви препоръчваме да се свържете с нас за съвет, ако Вие или член на семейството сте пострадали от някое от гореизброените или от нещо друго, което смятате, че съставлява небрежност в дома за грижи.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност в дома за медико-социални грижи?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно Вашия иск.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради небрежност в дома за грижи.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • Злополуката или моментът, в който за първи път научихте за наличието на небрежност в дома за грижи през последните три години ли е настъпил/а?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Вие или член на семейството Ви пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност в дом за медико-социални грижи?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

047-Anaesthetic-Negligence-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност при прилагането на упойка

Ако сте подложени на сериозна медицинска процедура, упойката (анестезията) може да Ви помогне да преминете през нея безопасно и без болка. При повечето процедури използването на упойка е безопасно и не причинява нежелани реакции. Ако обаче нещо се обърка, последствията може да са сериозни и съответно да имате право да поискате обезщетение.

Ние можем да Ви предоставим правния съвет, от който се нуждаете за предявяване на иска, като направим процедурата възможно най-ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително при прилагане на упойка. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат исковете за небрежност при прилагане на упойка?

Преди да Ви бъде приложена упойката е важно да се извърши щателно проучване, за да се гарантира безопасността и ефективността на процедурата. Докато сте под упойка, някои показатели, като например кръвното Ви налягане, също трябва да се наблюдават през цялото време, за да са сигурни лекарите, че сте в безопасност.

Небрежност може да възникне при редица различни обстоятелства, като например:

 • Събуждане по време на процедурата, което може да бъде физически болезнено и много стресиращо. Известни са случаи на причиняване на ПТСР (посттравматично стресово разстройство).
 • Инжектирането на упойка в нервите или гръбначния стълб може да причини парализа или други увреждания
 • Пропускът да се следи внимателно кръвното налягане на пациент под упойка може да причини инсулти или мозъчни увреждания

За съжаление, както показват горните примери, е много вероятно настъпилите злополуки поради небрежност при прилагането на упойка да бъдат сериозни. В  някои случаи могат да бъдат дори фатални и ако сте загубили близък човек или член на семейството, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение за Вашата загуба.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност при прилагането на упойка?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно Вашия иск.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради небрежност при прилагането на упойка.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност при прилагането на упойка?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

046-Orthopaedic-Injury-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при ортопедични наранявания

Ако ортопедичното нараняване не се лекува правилно, това може да влоши много състоянието Ви. Периодът на възстановяването може да се удължи или, още по-лошо, може да стане невъзможно да се възстановите напълно. Ако смятате, че проявена небрежност в лечението е засегнала неблагоприятно възстановяването Ви от такова нараняване, може да имате право да поискате обезщетение. Ние се стремим да направим процедурата максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително при ортопедични наранявания. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат ортопедичните наранявания?

Ортопедичните наранявания се състоят в счупвания и фрактури на кости, както и увреждания на поддържащата ги система от мускули, връзки и сухожилия. Тези наранявания могат да засегнат подвижността Ви и често изискват внимателно планиран режим на лечение и рехабилитация, за да можете да се върнете към нормалното си състояние.

Причината за такива наранявания обикновено е злополука, например пътнотранспортно произшествие или злополука на работното място, като подхлъзване, препъване или падане. В някои крайни случаи обаче нараняването може да възникне дори при извършване на медицинска процедура за третиране на друг проблем.

Често срещаните случаи се отнасят до:

 • Операции за смяна на стави, например тазобедрена, коленна или лакътна
 • Неефективно лечение на скъсани връзки
 • Операции на буниони, след които пръстите на краката не са изравнени
 • Пропуснати фрактури поради неизвършване на рентгеново изследване

 

Как може да се отрази на ортопедичното нараняване проявата на небрежност?

При медицинското лечение небрежността се състои в грешка (например прилагане на неправилно лечение) или пропуск (неизвършване на необходимите изследвания или рентгенови снимки) от страна на лекаря. Лекарят е длъжен да извърши всички действия, които разумно биха се очаквали от медицински специалист със съответната специалност.

Ортопедичните травми далеч не са прости наранявания, тъй като костите, ставите, мускулите, връзките и сухожилията изпълняват определена функция при движение и за пълно възстановяване е необходим холистичен подход към лечението и рехабилитацията. Независимо от това, медицинският специалист е длъжен да полага грижи за всички пациенти, за да бъдат защитени от рисковете и да могат да се възстановят напълно.

Тази дължима грижа заставя лекаря да вземе предвид всички аспекти на нараняването и анамнезата Ви, преди да започне каквото и да е лечение. В противен случай може да е налице проява на небрежност. При ортопедичните наранявания най-честите форми на небрежност са поставяне на неправилна диагноза, пропуснати фрактури, неизвършване на рентгенови изследвания и използване на неправилни компоненти за ставни протези.

Ако сте пострадали от такава или друга форма на небрежност, свързана с ортопедично нараняване, е силно препоръчително да се свържете с нас за правен съвет.

 

Какво обезщетение мога да получа за ортопедично нараняване?

Размерът на обезщетението, което може да получите, зависи много от конкретните обстоятелства на Вашия случай и степента на проявената небрежност. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяното от Вас нараняване.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението за претърпяно ортопедично нараняване, което може да Ви се полага.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за ортопедично нараняване?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

044-Eye-Surgery-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение след очни операции

Лазерната очна хирургия е все по-разпространена и достъпна в днешно време и всяка година хиляди хора се подлагат на такава операция в Обединеното кралство. За щастие по-голямата част от процедурите завършват успешно, но когато се объркат, последствията могат да бъдат много стресиращи и в някои случаи животопроменящи.

Те могат да се изразяват в сериозни проблеми със зрението, включително постоянна или краткотрайна загуба на зрение, както и инфекции, замъглено или двойно виждане, чувствителност към светлина или прекомерно сухи или сълзящи очи.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително при очни операции. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност при очни операции?

Небрежността се изразява в грешка (като например извършване на неправилна процедура) или пропуск (като например пропуск да се зададат определени въпроси или да извършат рутинни изследвания) от страна на лекаря и неговия персонал.

Небрежност може да възникне на почти всеки етап от процедурата – от първоначалната консултация до възстановяването Ви от операцията и състоянието на зрението Ви след процедурата. Ето някои типични примери:

 • Несъбиране на достатъчно информация за текущите лекарски предписания и състоянието на очите Ви
 • Пропуск да се даде адекватно предупреждение за съответните рискове и потенциалните нежелани реакции преди получаване на съгласието Ви за операцията
 • Увреждане на очите Ви по време на операцията поради неправилно изпълнение на процедурата
 • Неправилно лечение или незабелязване на инфекции или други проблеми след операцията

Ако смятате, че сте пострадали от някой от изброените по-горе случаи на небрежност или че зрението Ви не е нормално след процедурата, или имате някаква друга причина да смятате, че очният хирург е проявил небрежност, свържете се с нас, за да обсъдим Вашите притеснения. Ние ще разгледаме всички факти и ще Ви уведомим дали според нас имате право да търсите обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробностите на Вашия случай.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради лекарска небрежност.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е извършена операцията или настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за претърпените увреждания?
 • Претърпели ли сте увреждане или засягане на зрението в резултат на операцията?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност при очна операция?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

043-Cancer-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за неправилна диагноза на рак

Ако сте пострадали от заболяване или са възникнали ненужни рискoве за Вашето здраве в резултат на неправилна диагноза на рак, може да имате право на обезщетение за лекарска небрежност. Ако ракът не се диагностицира и лекува навреме, той може да се разпространи в други части на тялото. Това може да доведе до вторични тумори или дори до други сериозни здравословни проблеми в резултат на отслабената имунна система.

Независимо дали Вие самите сте били диагностицирани погрешно или сте загубили член на семейството или друг близък човек, ние можем да Ви помогнем с установяването на фактите и с преценката дали имате право да поискате обезщетение. Ние се стремим да направим процедурата възможно най-ясна и опростена, защото знаем, че това може да е стресиращо преживяване за Вас. Въпреки това получаването на обезщетението, което Ви се полага, както и намирането на отговори за това как е възникнала неправилната диагноза, може да Ви даде известно успокоение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително неправилна диагноза на рак. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне неправилната диагноза на рак?

Всеки случай на раково заболяване е различен и е важно да се отбележи, че ракът е сериозно заболяване, за съжаление често и фатално, дори когато е диагностициран и лекуван навреме. При мнозинството от пациентите с рак диагнозата е поставена правилно и не е налице небрежност в лечението.

Ако обаче смятате, че туморът не е бил забелязан своевременно, че са пропуснати съвсем явни симптоми или че лечението е било неадекватно или закъсняло, може да имате право на обезщетение. Небрежност може да е била проявена на всеки етап от процеса на диагностициране или лечение на рака.

Например може като първа стъпка да сте посетили Вашия общопрактикуващ лекар. Когато симптомите Ви са станали по-ясно изразени или по-тежки, може да сте били насочени към лекар-специалист, например онколог. Някои форми на рак могат да започнат с относително леки симптоми като умора, загуба на тегло или гадене, така че е нормално да не се проявят веднага.

Ако обаче симптомите продължат или дори се влошат, би следвало лекарите да проведат изследвания за изключване на определени причинители и за поставяне на навременна диагноза, с цел предотвратяване на по-нататъшни усложнения. Ние можем да обсъдим с Вас конкретните обстоятелства на Вашия случай и да преценим дали сте получили адекватни медицински грижи с оглед на описаните от Вас симптоми.

 

Какво обезщетение мога да получа за неправилна диагноза на рак?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробностите.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението за неправилна диагноза, което може да Ви се полага.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • Моментът на поставяне на неправилната диагноза (или моментът, в който сте разбрали за нея) през последните три години ли е бил?
 • Друг ли е виновен за неправилната диагноза?
 • Пострадали ли сте, включително от развиване на ненужни усложнения, в резултат на неправилната диагноза?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име. В случаите на неправилна диагноза ключов фактор е трудността да се определи точно кога е възникнала неправилната диагноза или първата грешка. Това прави още по-важно навременното търсене на съвет.

 

Как да предявя иск за обезщетение за неправилна диагноза на рак?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

042-Sepsis-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение при сепсис

Ако сте пострадали от сепсис след медицинска или хирургична процедура, може да имате право да поискате обезщетение за претърпяното страдание. Сепсисът е много сериозно състояние, което може да причини смърт много скоро след инфекцията. В други случаи пациентите могат да загубят крайници или да получат увреждане на органи или тъкани. Ние можем да Ви помогнем да предявите иск за заболяване или нараняване, което сте претърпели в резултат на сепсис.

Ако сте загубили близък човек или член на семейството поради сепсис, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение и да потърсите отговори за начина на възникването на сепсиса. Това може да бъде стресиращо преживяване, но ние ще Ви окажем подкрепа, като го направим възможно най-опростено за Вас и Ви помогнем да планирате живота си след загубата.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително в случай на сепсис. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне сепсисът?

Сепсисът е известен още като септицемия – състояние, което може да причини органна недостатъчност и дори смърт, ако не бъде диагностицирано и лекувано незабавно. При сепсис имунната система на тялото Ви реагира изключително бурно на инфекции и освобождава химикали в кръвния поток, които могат да причинят тежко възпаление, намаляващо притока на кръв към органите и други части на тялото.

За да бъде лекуван ефикасно, сепсисът трябва да бъде открит много рано – обикновено в рамките на един час след развитието му, преди да причини сериозно увреждане. Трудността идва от това, че симптомите могат да изглеждат относително безобидни и да наподобяват наблюдаваните при други, по-малко опасни състояния. Тези симптоми включват втрисане, изпотяване, мускулни крампи, ускорен пулс, затруднено дишане и обща дезориентация.

За съжаление около един на всеки трима души, развили сепсис, умира, а други страдат от дълготрайни последици, като например загуба на крайник. Съвсем разбираемо е, че болниците подхождат с все по-голямо внимание, когато става въпрос за сепсис, благодарение на кампаниите за публичност и осведоменост относно изключително тежките последици от заболяването.

 

Как може да се прояви небрежност при диагностицирането и лечението на сепсис?

Както при всеки случай на лекарска небрежност и в този случай тя може да възникне поради грешка (като неправилни или опасни процедури) или пропуск (като неизвършено изследване за сепсис или незабелязан явен признак на сепсис) от страна на хирургическия екип. Всяка инвазивна хирургия носи известен риск от инфекции, включително сепсис.

Ако сте с по-слаба имунна система, може да сте изложени на по-висок риск от развиване на сепсис. Например сепсис настъпва по-често при много младите и възрастните пациенти, както и при тези със заболявания като ХИВ и с анамнеза за химиотерапия на рак.

Ако медицинският персонал не е извършил адекватна оценка преди операцията, пропуснал е признаци на сепсис по време или след операцията или не е бил достатъчно бдителен след процедурата, може да има възможност да се претендира небрежност.

 

Какво обезщетение мога да получа при развиване на сепсис?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробностите на Вашия случай.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради развиването на сепсис.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за развиване на сепсис?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

039-Cosmetic-Surgery-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при нараняване от естетична хирургия

Популярността на естетичната хирургия продължава да нараства. Макар и повечето от здравните заведения за естетична хирургия да са благонадеждни, потенциалните последици от небрежно извършени процедури могат да бъдат значителни и дълготрайни. Възможно е да претърпите нараняване или заболяване, или да се нуждаете от допълнителни коригиращи процедури.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали поради небрежност. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как възникват проблемите с естетичната хирургия?

Естетичната хирургия може да бъде сложна и в много случаи инвазивна. Предварително трябва да се направи задълбочено проучване, за да се гарантира, че отговаряте на условията за съответната процедура. След като процедурата започне, лекарят трябва да гарантира, че няма да пострадате от инфекция и други усложнения.

Въпреки че регулаторни органи като CQC (Комисията за качество на здравните грижи) изискват някои практикуващи медици да бъдат регистрирани при тях, това не се отнася за всички процедури. През февруари 2022 г. бяха обявени планове за бъдещо регулиране на дейността на практикуващите медици, прилагащи ботокс и дермални филъри, с оглед на нарастващия брой пациенти, съобщаващи за сериозни проблеми с такива процедури.

Както при всяка форма на хирургия, на пациентите се дължи определена грижа за осигуряване на безопасността и сигурността им на всички етапи от хирургичната процедура. Неполагането на тази дължима грижа може да доведе както до физически, така и до емоционални проблеми за пациента, което потенциално му дава правото да поиска обезщетение.

 

За какъв вид нараняване след небрежно извършена естетична хирургия мога да търся обезщетение?

Естетичната хирургия се извършва под множество форми и всяка от тях носи своите потенциални рискове за пациента. Въпреки че възможните последици са твърде много за изброяване, ако сте претърпели например нараняване, обезобразяване, заболяване или усложнение в резултат на някоя форма на естетична хирургия, може да има възможност за търсене на обезщетение.

Горещо Ви препоръчваме да се свържете с нас за професионален правен съвет, за да определим дали имате право да подадете иск за обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е извършена процедурата?
 • Друг ли е виновен за заболяването или нараняването?
 • Претърпели ли сте нараняване или заболяване в резултат на процедурата?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение във връзка с естетична хирургия?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

038-Accident-Emergency-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност на спешното отделение

Ако сте претърпели нараняване или заболяване в резултат на небрежност от страна на медиците от спешното отделение, може да имате право на обезщетение. Ние можем да Ви помогнем за установяване на всички факти и обстоятелства и да преценим дали разполагате с основателен иск. Въпреки че процедурата по предявяване на искове може понякога да бъде стресираща, целта ни е винаги да я правим възможно най-ясна и лесна за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали поради лекарска небрежност. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да се прояви небрежност при процедури в спешното отделение?

За щастие лекарската небрежност е рядко явление, но когато все пак се прояви, тя може да причини наранявания или заболявания, които е можело да бъдат избегнати. Наличието на небрежност обикновено означава, че е имало грешка (например неправилно лечение) или пропуск (пропускане на симптом или неизвършване на важен тест) от страна на лекаря.

Спешните отделения могат да бъдат много натоварени с пациенти, които трябва да бъдат диагностицирани и лекувани незабавно. Това оказва значителен натиск върху медиците да придвижват пациентите възможно най-бързо през процедурите. Въпреки това те са длъжни да осигурят на всички пациенти правилното лечение по своевременен и отговорен начин.

Ако смятате, че сте пострадали в резултат на небрежност на спешното отделение, имате пълното право да потърсите обезщетение. Получаването на обезщетение не само че може да Ви помогне за по-лесно преодоляване на разнообразните негативни последици за Вас – то може освен това да предотврати подобни инциденти с други хора в бъдеще.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно приложените Ви процедури.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние ще Ви съдействаме за всестранна оценка на бъдещи Ви нужди. Някои от последиците от приложените Ви процедури може да са краткосрочни, докато други може да са за цял живот, така че е важно да имате цялостно разбиране за нуждите си на всеки бъдещ етап. Така ще можем да гарантираме, че размерът на обезщетението, който ще опитаме да постигнем за Вас, ще бъде изцяло съобразен с тези нужди.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката или е било приложено лечението?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката или лечението?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение при небрежност на спешното отделение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

052-Dental-Negligence-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при зъболекарска небрежност

Ако сте преминали дентална процедура, която Ви е причинила заболяване или нараняване, влошила е съществуващо състояние или не е идентифицирала сериозен проблем, може да имате право на обезщетение. Ние се стремим да направим процедурата максимално ясна и опростена за Вас и съдействаме за определяне на размера на обезщетението, на което имате право.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително на зъболекаря. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне зъболекарската небрежност?

Когато получавате лечение от зъболекар, той е длъжен да положи грижи да бъдете лекувани безопасно и ефективно. При нарушение на това задължение поради грешка (като например прилагане на неправилно лечение) или пропуск (като например пропускане на явен симптом или ненадлежна проверка на здравния Ви картон преди лечението), може да имате право да поискате обезщетение.

Исковете срещу зъболекаря могат имат следните основания:

 • Пропусната или закъсняла диагноза на проблеми като периодонтит (заболяване на венците)
 • Неправилно извършени козметични дентални процедури като избелване на зъби, поставяне на фасети и корони
 • Увреждане на нерв след изваждане на зъб
 • Лечение или изваждане на грешен зъб
 • Неуспешно лечение, което налага извършване на коригиращо лечение
 • Неправилно поставяне на импланти

 

Какво обезщетение мога да получа за зъболекарска небрежност?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно приложената Ви процедура и потенциалния Ви иск.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Последваща дентална процедура за коригиране на грешките
 • Пътни разходи

Размерът на обезщетението много зависи от силата на изпитваната болката и дългосрочната прогноза. Зъбната болка може лесно да стане толкова силна, че да не можете да работите, докато проблемът не бъде разрешен. Болката често засяга тежко и личния живот – например може Ви пречи да спите.

Освен това ще проучим Вашата медицинска и дентална история, за да определим доколко проблемът е бил причинен (или влошен) от процедурата, извършена от Вашия зъболекар. На тази основа ще можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, което може да Ви се полага поради небрежност на Вашия зъболекар.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е извършена процедурата?
 • Друг ли е виновен за нараняването или заболяването?
 • Пострадали ли сте в резултат на процедурата?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за зъболекарска небрежност?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

birth-injury-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за нараняване при раждане

Раждането на дете е едно от събитията, при които най-много разчитате на грижите и уменията на медицинския персонал. Когато получаваните грижи не отговарят на очаквания стандарт, това може да доведе до сериозни последствия за Вас, за детето Ви или дори и за двама Ви.

За щастие повечето бебета се раждат здрави и без да са застрашени, но ако нещата се объркат, може евентуално да получите обезщетение. Ние се стремим да направим тази трудна и мъчителна процедура възможно най-ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително при нараняване на майката и/или детето при раждане. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат нараняванията при раждане?

При раждането могат да настъпят множество различни видове наранявания, някои от които за съжаление могат да са фатални. По време на раждането както майката, така и бебето трябва да бъдат внимателно наблюдавани, за да се открият признаци на потенциален риск за здравето им и за безопасно раждане.

Ето някои примери за наранявания, които могат да възникнат при раждане:

 • Наранявания на майката, които могат да причинят трайни увреждания като инконтиненция
 • Загуба на кислород, която може да доведе до сериозни неврологични увреждания като церебрална парализа
 • Парализа на Erb, която причинява неправилно изместване на раменете на бебето
 • Раждане на мъртво бебе след 24-та гестационна седмица
 • ПТСР (посттравматично стресово разстройство) – може да бъде изпитано от майката след изключително трудно раждане, дори когато бебето е успешно родено

Всяко нараняване при раждане може да причини сериозен стрес, особено такова, което води до загуба на бебето или сериозно увреждане. На много семейства им се налага да търсят обезщетение, за да покрият разходите за необходимите специализирани грижи. Освен това намират известна утеха от това, че са разбрали къде са се объркали нещата, получили са официално извинение за проявената спрямо тях небрежност и са помогнали за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

 

Какво обезщетение мога да получа за нараняване при раждане?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно Вашия иск. Въпреки че никаква сума пари не може да компенсира загубата на бебе, е справедливо да бъдете обезщетени за многостранните негативни последици за живота Ви.

 

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради лекарска небрежност.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Вие или Вашето бебе пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване при раждане?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

045-Medical-Misdiagnosis-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при неправилна медицинска диагноза

При някои заболявания неправилната медицинска диагноза може да има сериозни последствия, ако доведе до неправилно лечение или закъсняло прилагане на правилното лечение. Ако Ви е била поставена неправилна или закъсняла диагноза на здравословен проблем, ние можем да Ви помогнем да установите дали имате право да поискате обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително неправилно поставена диагноза. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да се стигне до неправилна медицинска диагноза?

Неправилната медицинска диагноза означава, че лекарят е диагностицирал неправилно медицинската причина за един или повече симптоми, съобщени от пациента. Следва все пак да отбележим, че в много случаи, особено при леките здравословни проблеми, може да няма никакви последици от поставянето на неправилна диагноза или същите да са съвсем незначителни.

Също така е възможно дадено заболяване да бъде неправилно диагностицирано дори когато лекарите са извършили всичко необходимо. Такава възможност съществува винаги при редките заболявания или при симптоми, които са общи за множество различни заболявания.

Лекарите не разполагат с неограничени ресурси за изследване на пациентите за всяко възможно заболяване. Въпреки това те трябва да предприемат всички разумни стъпки и да се запознаят подробно с анамнезата на пациента.

Неправилната диагноза може да се изразява в:

 • Забавяне на лечението в резултат на закъсняла диагноза
 • Пълна липса на диагноза
 • Неправилна диагноза, водеща до неправилно лечение или операция
 • Психологическа вреда от поставянето на неправилна диагноза

За да поискате обезщетение, трябва да докажете небрежност от страна на лекарите, под чиито грижи сте били. Ако лекарите са предприели всички разумни действия, за да Ви поставят правилна диагноза, може да се окаже, че не е налице проява на небрежност.

Ако обаче са били пропуснати важни симптоми, не са били зададени подходящи въпроси или имате текущи заболявания, които не са взети под внимание при диагностицирането Ви, може да сте пострадали от небрежност в лечението.

 

Какви могат да бъдат последиците от неправилната медицинска диагноза?

Цялостното отражение на последиците зависи от редица фактори, особено от естеството и степента на заболяването Ви и от текущото Ви здравословно състояние.

Като пациент може да Ви е трудно да осъзнаете напълно как Ви е повлияла диагнозата. Ако действително сте имали заболяване, здравословното Ви състояние вероятно е щяло така или иначе да се влоши донякъде. Искът за обезщетение ще трябва да разграничи страданието, което сте изпитали, от това, което може би все пак сте щели да изпитате, дори ако заболяването е било диагностицирано по-рано и лекувано правилно.

Ние винаги се снабдяваме с медицински свидетелства в подкрепа на подобни искове. Ако би било от полза за иска Ви, може освен това да ангажираме независими медицински експерти, които да съдействат за установяване на последиците за Вашето здраве от неправилно поставената диагноза.

Ако сте загубили член на семейството или друг близък човек в резултат на сериозно сгрешена диагноза, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение за загубата и да намерите отговорите на неяснотите около небрежно приложеното лечение.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност при поставянето на диагноза?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробностите на неправилно поставената Ви диагноза.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради лекарска небрежност.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е била поставена неправилната медицинска диагноза?
 • Друг ли е виновен за неправилната диагноза?
 • Пострадало ли е здравето Ви в резултат на неправилната диагноза или лечението?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за неправилна диагноза?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

operation-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за небрежност при операции

Ако сте претърпели нараняване или заболяване в резултат на претърпяна операция, може да имате право на обезщетение. Всяка операция носи определен риск, но ако сте пострадали от сериозни нежелани реакции, които не са Ви били обяснени преди процедурата, хирургът или медицинският персонал може да са проявили небрежност при извършването на процедурата.

Наличието на небрежност означава, че хирургът или медицинският персонал е допуснал грешка (например неправилно лечение) или пропуск (например неизвършване на рутинни тестове) при проведеното лечение. Това може да се е случило по време на хирургичната процедура, но също и при подготовката за нея или в периода на възстановяване.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали поради лекарска небрежност, включително при операции. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност при операция?

Има много начини, по които може да възникне небрежност, в зависимост от естеството на процедурата. Други фактори от значение за риска от небрежност са наличието на подходящ медицински персонал, опитът на хирурга и неговия екип с такъв вид процедури и Вашето текущо здравословно състояние.

Ето някои примери за небрежност при операции:

 • Неочаквани или необичайно тежки белези
 • Увреждане на нервите, водещо до намалена подвижност
 • Оставени в тялото хирургически предмети
 • Сгрешена област на третиране
 • Претърпени инфекции
 • Усложнения след прилагането на упойка

Това са само някои от най-често срещаните случаи на небрежност при операции. Ако сте пострадали по начин, който не е сред изброените по-горе – особено ако касае нещо, което не Ви е било разяснено преди операцията, свържете се с нас, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност при операция?

Размерът на обезщетението, което може да получите, зависи до голяма степен от нивото на страдание, причинените неудобства и претърпените парични загуби. Ако някоя от тези последици е дългосрочна, като например продължителна неработоспособност, има възможност за присъждане на по-голямо обезщетение.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние ще обсъдим случая с Вас, за да установим как точно сте пострадали от хирургическата процедура и дали имате право да поискате обезщетение. След това ще можем да Ви помогнем с определянето на размера обезщетението, което трябва да поискате.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име. Успехът на иска за обезщетение за небрежност може да зависи от най-малките подробности, така че като се свържете с нас навреме, Вие гарантирате, че тези подробности ще бъдат сравнително свежи в съзнанието Ви.

 

Каква е процедурата на искането на обезщетение за небрежност при операции?

Тъй като всеки случай е различен, процедурата по предявяване на иска ще бъде индивидуална, но все пак има някои стандартни протоколи, които трябва да следваме, преди да можете да предявите иск. Освен това ще трябва да се снабдим с медицински свидетелства в подкрепа на Вашия иск, а в някои случаи може да ангажираме специализирани становища на независими медицински експерти.

След първоначалния ни разговор с Вас ще можем да Ви дадем много повече подробности за вероятното развитие и провеждане на процедурата по Вашия иск.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност при операция?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

040-GP-Negligence-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност от страна на общопрактикуващия лекар

Консултацията с Вашия ОПЛ (Общопрактикуващ лекар – обикновено това е Вашият местен лекар) често е първата стъпка в лечението на повечето заболявания. Ако заболяването Ви е по-сериозно, Вие разчитате на Вашия ОПЛ да направи правилната преценка възможно най-рано и да Ви насочи към съответните специалисти, дори и само за да се изключи вероятността от по-сериозно заболяване.

Въпреки че задачата на общопрактикуващия лекар е достатъчно трудна, той все пак трябва да полага дължимата грижа за предписване на безопасно и подходящо лечение. В противен случай може да се стигне до заболяване, нараняване или усложнения на текущото състояние. Ако това се случи, може да имате право да поискате обезщетение. Ние се стремим да направим процедурата максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове при лекарска небрежност, включително срещу ОПЛ. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност от страна на ОПЛ?

Както при всяка форма на лекарска небрежност, небрежността на общопрактикуващия лекар обикновено се изразява в грешка (като предписване на неправилно лечение или лекарство) или пропуск (като пропускане на важен признак или симптом по време на лечението).

Последиците за Вас могат да са от различно естество, в зависимост от тежестта на Вашето заболяване. По-долу посочваме някои от типичните начини, по които един ОПЛ може да прояви небрежност при лечението:

 • Неправилно диагностициране на Вашия проблем
 • Неиздаване на направление за лечение от специалист
 • Закъсняло направление, което води до усложнения или влошаване на Вашето здравословно състояние
 • Недостатъчни тестове или изследвания
 • Пренебрегване на значим фактор от Вашата анамнеза

Това са някои от най-често срещаните прояви на небрежност от страна на ОПЛ. Ако сте претърпели нараняване или заболяване в резултат на тези или други грешки или пропуски, които са Ви попречили да получите правилното лечение навреме, може да имате право на обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност от страна на ОПЛ?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради проявата на небрежност от страна на Вашия ОПЛ.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност от страна на ОПЛ?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

036-Fatal-Injury-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при фатални наранявания

Ако сте загубили близък човек или член на семейството в резултат на фатална злополука, може да имате възможност да поискате обезщетение, ако е бил виновен някой друг. При такива обстоятелства искането на обезщетение може да бъде много стресиращо начинание, но ние се стремим да направим процедурата възможно най-ясна и лесна, за да Ви помогнем да получите обезщетението, което Ви се полага.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали при злополуки, включително с фатален изход. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

За какъв вид фатални наранявания мога да търся обезщетение?

Най-общо казано, ако е имало злополука с фатален изход, за която вината изглежда поне отчасти да е на друг, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет с оглед на получаване на обезщетение. Смъртта може да е настъпила мигновено или Вашият близък може да е живял кратко време след злополуката и да е получавал специализирани грижи. Ние можем да Ви помогнем и в двата случая с преценката дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Ето някои неизчерпателни примери за фатални злополуки:

 • Тежко пътнотранспортно произшествие
 • Злополуки с пешеходци
 • Злополуки с велосипедисти
 • Злополуки на работното място
 • Лекарска небрежност
 • Престъпни деяния, например нападение

При фатална злополука обикновено се води разследване за установяване на причината за смъртта и чия е вината за злополуката. Заключенията на съдебния лекар при разследването имат голямо значение за хода и резултата от иска за обезщетение.

Членовете на семейството имат право да присъстват лично или чрез представител по време на действията по разследването и да задават въпроси относно злополуката. Обвиняемите (лицата, които вероятно са отговорни за злополуката) често присъстват заедно със своите защитници.

 

Мога ли да предявя иск за обезщетение за фатална злополука?

За да поискате обезщетение след фатална злополука, трябва да сте получавали издръжка от починалия в качеството на съпруг, дете или партньор на семейни начала. Ако не попадате в нито една от тези категории, тогава може да сте наследник по завещание и така да имате право да предявите иск като наследник (самостоятелно или заедно с други наследници).

 

Какво обезщетение мога да искам за фаталната злополука?

Обезщетението, което бихте могли да получите, може да е в най-различен размер и затова Ви съветваме настоятелно да потърсите правна консултация при първа възможност. Може да имате право както на законоустановени плащания за загубата на близкия Ви човек, така и на някои частни обезщетения.

Обезщетението, което може да получите, зависи, наред с други неща, от следните обстоятелства:

 • Кой предявява иска – можете да го предявите самостоятелно, ако сте били съпруг или партньор на семейни начала с починалия, или като част от кръга на наследниците.
 • Кой е отговорен за злополуката – това може да е фирма или организация, или физическо лице, причинило нараняване чрез престъпно деяние.
 • Каква е била зависимостта Ви от починалия – дали сте разчитали на доходите му и дали е извършвал определени дейности в дома.

Следва да се подчертае дебело, че всеки иск при фатална злополука е уникален по естеството си, така че Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим подробно обстоятелствата на Вашия случай, веднага щом се почувствате способни за това.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години (за престъпления – две години) ли се е случила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради давностните срокове е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за фатална злополука?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Spinal-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при нараняване на гръбначния стълб

Нараняването на гръбначния стълб може да има дългосрочни последици за множество различни аспекти на Вашето здраве и живот през предстоящите години. Предявяването на иск за обезщетение може да изглежда стресиращо начинание, но ние правим процедурата възможно най-ясна и опростена, за да Ви помогнем да получите обезщетение в полагащия Ви се размер.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали при злополуки, включително претърпели нараняване на гръбначния стълб. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят наранявания на гръбначния стълб?

Нараняванията на гръбначния стълб могат да възникнат по редица начини, включително:

 • Тежко пътнотранспортно произшествие
 • Подхлъзване, препъване и падане – особено от височина
 • Лекарска небрежност
 • Спортни травми, например при конна езда или планинско колоездене
 • Използване на дефектни продукти
 • Наранявания от престъпни деяния, например при нападение

При спортните травми е по-трудно да се установи чужда вина. В другите случаи обаче вината за причинените Ви наранявания често е на някой друг. Ние можем да Ви посочим срещу кое лице е най-целесъобразно да предявите иска си за обезщетение за гръбначната травма, след кратък първоначален разговор относно обстоятелствата на Вашето нараняване.

 

Как могат да засегнат живота ми нараняванията на гръбначния стълб?

Има много начини, по които нараняването на гръбначния стълб може да засегне живота Ви както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. За съжаление, в някои по-крайни случаи то може причини временна или трайна парализа на части от тялото, което може да Ви направи неспособни да ходите.

Други възможни последици:

 • Проблеми с контрола на пикочния мехур
 • Изтръпване и мравучкане
 • Болки в гърба и шията
 • Намалена чувствителност на ръцете и краката
 • Трудности при ходене и извършване на други движения
 • Неестествено положение на главата

Освен че са физически болезнени, тези последици могат да бъдат и силно стресиращи в емоционален план. Те биха могли да окажат значително влияние и върху живота на други хора, като Вашите близки и роднини, и могат да доведат до нужда от специализирани грижи.

Ние ще обсъдим с Вас всички тези аспекти на нараняването, за да гарантираме, че ще бъдат взети изцяло предвид при предявяването на Вашия иск за обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Необходими адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години (за престъпления – две години) ли се е случила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради давностните срокове е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване на гръбначния стълб?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Head-injury-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при наранявания на мозъка или главата

Нараняването на мозъка или главата може да има много сериозни последици за остатъка от живота Ви. Ако Вие или Ваш близък сте претърпели такова нараняване, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение. Понякога процедурата може да бъде стресираща и обезсърчителна, но ние се стремим да я направим възможно най-ясна и лесна, за да Ви помогнем да получите обезщетението, което заслужавате.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали от злополуки, включително наранявани на мозъка или главата. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят нараняванията на мозъка и главата?

Има много начини, по които могат да настъпят наранявания на главата или мозъка. Ако нараняванията са с дългосрочни последици, причината вероятно е била тежък инцидент, при който често е имало въздействие на голяма сила.

В сравнение с телесните наранявания, нараняванията на мозъка могат да бъдат много по-трудни за откриване и цялостните им последици могат да се проявят много по-късно. Нараняванията на мозъка могат да възникнат по начин, който не е непосредствено очевиден, например ако мозъкът се размести при екстремно ускорение или забавяне или ако главата се движи с усукващо движение.

Инцидентите, които могат да причинят нараняване на мозъка, могат да са:

 • Тежко пътнотранспортно произшествие
 • Злополука на работното място, като например удар от падащи предмети
 • Падане от височина
 • Лекарска небрежност или изцяло погрешна медицинска диагноза
 • Престъпно деяние като нападение или тежка телесна повреда

Това са само някои от по-често срещаните причини за възникване на нараняване на мозъка или главата. Предвид сериозния характер на тези причини, е вероятно нараняването на главата или мозъка да е било придружено от други тежки увреждания, като счупване на кости или дори ампутация на крайници.

Каквато и да е степента на нараняванията, ние можем да предоставим специализирания правен съвет, от който се нуждаете, за да планирате живота си след нараняването и да поискате обезщетение в адекватен размер за Вашите бъдещи нужди.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

При голяма част от телесните наранявания ранното лечение може да бъде от решаващо значение за възстановяването и това е особено вярно за мозъчните травми. Ние се стремим да осигурим предварителни плащания, когато е възможно, за да разполагате със средства за необходимото неотложно лечение.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години (за престъпления – две години) ли се е случила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради давностните срокове е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване на мозъка или главата?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

033-Amputation-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при ампутации

Загубата на крайник в резултат на ампутация би повлияла съществено на начина Ви на живот. Ако нараняването е било причинено от злополука, може да имате право на обезщетение. Ние правим процедурата възможно най-ясна и лесна и с наша помощ искът Ви ще отразява най-пълно Вашите бъдещи нужди.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали при злополуки на работното място, включително претърпелите тежки увреждания като ампутации. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да бъдат причинени ампутациите?

Има много начини, по които могат да бъдат причинени ампутации. Когато причината е злополука или лекарска небрежност, обикновено злополуката или заболяването са били тежки, като например:

 • Тежко пътнотранспортно произшествие
 • Злополука на работното място, състояща се в претърпяване на силен удар или заклещване
 • Падане от височина
 • Сепсис или изцяло погрешна медицинска диагноза
 • Престъпно деяние като нападение или тежка телесна повреда

Тъй като ампутациите обикновено са причинени от тежка злополука или заболяване, е вероятно да сте претърпели и други наранявания, като счупване на кости или тежки порязвания и натъртвания. Някои от Вашите наранявания може да са сравнително краткотрайни, докато ампутацията и вероятно някое от другите Ви наранявания ще дава отражения до края на живота Ви. Поради това трябва да обмислите много внимателно как да планирате Вашата рехабилитация, медицински грижи и начин на живот.

Ние ще Ви съдействаме за оценката на пълната степен на Вашите наранявания и нужди на различните бъдещи етапи. Имаме дългогодишен опит с оказването на помощ на тежко пострадали клиенти и можем да Ви помогнем да определите от какви рехабилитационни грижи и ресурси ще се нуждаете в бъдеще. Съответно можем да Ви съдействаме и за предявяването на иск за обезщетение, за да можете да посрещнете тези бъдещи нужди.

 

Срещу кого мога да предявя иска си след претърпяна ампутация?

Вашият иск най-вероятно ще бъде покрит от застраховка и ще се предяви срещу лицето или организацията, отговорни за злополуката или нараняването. Например:

 • При пътнотранспортно произшествие искът вероятно ще бъде предявен срещу застрахователя на този водач, който се счита за виновен за произшествието.
 • При лекарска небрежност или погрешна диагноза искът Ви може да е срещу съответното държавно или частно лечебно заведение.
 • При наранявания на работното място искът ще бъде насочен срещу застрахователя на работодателя, при който е сключена застраховката „Отговорност на работодателя”.
 • Ако сте пострадали на обществено място, вероятно ще можете да предявите иск срещу застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност“ на организацията или лицата, отговорни за обекта.
 • Ако сте били нападнати или сте претърпели наранявания от престъпно деяние, може да се наложи да предявите иска срещу CICA (Органа по обезщетения за наранявания от престъпления).

Ние можем да Ви посъветваме срещу кого е най-добре да насочите иска си за обезщетение въз основа на първоначалното обсъждане на Вашия случай.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години (за престъпления – две години) ли се е случила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради давностните срокове е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение при ампутация?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

019-Office-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки в офис

Ако сте пострадали от злополука, настъпила при работа в офис, може да имате право на обезщетение. Вашият работодател или другите служители може да са проявили небрежност и с това да са причинили или допринесли за Вашето нараняване. Макар че претендирането на обезщетение от работодателя Ви може да изглежда като сложна задача, ние можем да Ви дадем необходимия съвет, за да стане процедурата максимално лесна и без стрес за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-различни злополуки, включително при работа в офис. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките и нараняванията при работа в офис?

Офисите са сред работните места с по-нисък риск, когато става дума за злополуки на работното място. Въпреки това в тях все пак се случва да настъпят злополуки, като причините за това могат да бъдат:

 • Подхлъзване, препъване и падане, които могат да бъдат причинени от лоша поддръжка или провлачени кабели
 • Травма от пренапрягане при еднообразни и повтарящи се движения, ако не e извършена подходяща оценка на риска
 • Неизправното оборудване може да причини токов удар, изгаряния и други наранявания
 • Навяхвания и разтежения от вдигане на тежки предмети
 • Наранявания при удар от падащи предмети

Вашият работодател е длъжен да осигури въвеждането на ясни и ефективни процедури за здраве и безопасност. Ако не са взети правилните мерки, това може да показва пропуски в управлението на дейността. Опитът ни показва, че това е съществен фактор, допринасящ за злополуките на работното място.

Въпреки че работната среда на офиса обикновено съдържа много нисък риск, липсата на подходящи процедури или инструктажи за персонала може съставлява небрежност от страна на работодателя и да обоснове Вашия иск за обезщетение.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука в офиса мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Стига нараняванията да са резултат от злополуката, а не от предшестващо състояние, те могат да имат значение за Вашия иск. За съжаление в някои случаи злополуките на работното място могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството от злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука в офиса?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

018-Falls-From-Height-at-Work-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при падане от височина

Падането от височина може да доведе до тежки наранявания. Искането на обезщетение може да изглежда като сложна задача, но с наша помощ процедурата става максимално лесна и разбираема за Вас. Ако сте паднали при извършване на работа, това може да се дължи на небрежност от страна на Вашия работодател или пряк възложител, или дори на Вашите колеги или другите работници.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място, включително от падане от височина. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да се случат паданията от височина?

Падането от височина може да стане по множество различни причини, от които най-често срещаните са:

 • Подхлъзване, препъване и падане, особено при лошо време
 • Неизправно или липсващо предпазно оборудване
 • Непълни инструктажи и процедури за здраве и безопасност

Както при всяка злополука на работното място, рискът от такива злополуки може да бъде намален значително с подходящи процедури и обучения. Ако не са взети правилните мерки, това може да показва пропуски в управлението на дейността. Опитът ни показва, че това е съществен фактор, допринасящ за злополуките на работното място.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука при падане от височина мога да търся обезщетение?

Можете да искате обезщетение за почти всеки вид нараняване. Рискът да пострадате сериозно при падане от височина е съвсем реален. Можете да търсите обезщетение за почти всякакъв вид нараняване, стига да е причинено от злополуката, а не от предшестващо заболяване.

Ние имаме опит с помагането на клиенти с най-различни наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи падането от височина може да има фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството от злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване от падане от височина?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

017-Scaffolding-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки от работа на скеле

Ако сте пострадали в резултат на използването на скеле на строителен обект, ние можем да Ви помогнем да установите дали имате право да поискате обезщетение. Може да сте работили върху скелето или на друго място на обекта. Дори ако сте били просто минувач или съсед на обекта, ако сте пострадали в резултат на използването на скелето, пак можете да поискате обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място, включително на работници в строителния и редица други сектори. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Работата Ви като строителен работник може да е като самостоятелно заето лице или като подизпълнител. Ако обаче сте наети директно от главния изпълнител, можете да предявите иск срещу работодателя си.

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките при работа със скеле?

Скелето обикновено се използва, когато се извършва значителен обем работа на височина за продължителен период от време. В много отношения използването на скеле може да бъде по-безопасно и по-подходящо от използването на стълба, но то носи и някои специфични рискове, като например:

 • Подхлъзване, препъване и падане върху скелето, особено при лошо време.
 • Предмети, падащи от скелето, като материали, инструменти и отпадъци

Както при всяка злополука на работното място, рискът от такива злополуки може да бъде намален значително с подходящи процедури и обучения. Поради риска от много сериозни наранявания, Службата по здраве и безопасност (HSE) е издала конкретни указания за безопасно използване на скелета. Ако не са взети правилните мерки, това може да показва пропуски в управлението на дейността. Опитът ни показва, че това е съществен фактор, допринасящ за повечето видове злополуки на работното място, включително свързаните с работа на скеле.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука от работа на скеле мога да търся обезщетение?

Можете да искате обезщетение за почти всеки вид нараняване. Тъй като скелето служи за височинни работи и има опасност от падане на предмети от височина, съществува съвсем реален риск причинените наранявания да бъдат тежки.

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи злополуките от работа на скеле могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството от злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука от работа на скеле?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

016-Forklift-Truck-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки с мотокари

Ако сте пострадали от злополука с мотокар, може да имате право на обезщетение. Вашият работодател или другите работници може да са проявили небрежност, изразяваща се в неправилна експлоатация на мотокара или неспазване на правилните процедури и инструктажите за здраве и безопасност.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките с мотокари на работното място?

Мотокарите са често използвани в складове и дистрибуторски центрове, както и в производствени и търговски предприятия. Злополуките с мотокари са най-често под формата на:

 • Сблъсъци с работници, докато мотокарът се движи из помещението
 • Щети по сградата или оборудването, което от своя страна може да нарани работниците
 • Преобръщане на мотокара поради прекомерно натоварване, особено ако товарите са наредени на голяма височина
 • Падащи товари от мотокара или от складовите стелажи

Както при всяка злополука на работното място, рискът от такива злополуки може да бъде намален значително с подходящи процедури и обучения. Ако не са взети правилните мерки, това може да означава пропуски в управлението на дейността. Опитът ни показва, че това е съществен фактор, допринасящ за злополуките на работното място.

В много случаи мотокарът може да се използва за спешни задачи, като например подготвяне на продукти за изпращане или превоз на суровини, за да не се прекъсва производството. Дори и времето да е ограничено, трябва да се спазват надлежните процедури и изискванията за здраве и безопасност. Всеки компромис с тези изисквания увеличава риска от злополука.

 

За какъв вид  нараняване в резултат на злополука с мотокар мога да търся обезщетение?

Тъй като злополуките с мотокар могат да настъпят по множество различни начини, от тях може да последва почти всяка форма на нараняване. Като се има предвид, че тук става дума за употреба на превозно средство и опасност от падащи предмети, съществува относително висок риск претъпените наранявания да бъдат тежки.

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи злополуките с мотокар могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството от злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука с мотокар?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

015-Electric-Shock-Injury-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки от токов удар

Ако сте пострадали от токов удар по време на работа, е възможно да имате право на обезщетение. Работодателят Ви или другите работници може да са проявили небрежност или да не са поддържали оборудването изправно и обезопасено. Ако случаят е такъв, е много вероятно това да е причинило или допринесло за увреждането Ви.

Като при всяка трудова злополука, това може да засегне качеството на Вашия живот и препитанието Ви, а може и да има дългосрочни последици. Ако сте претърпели такова увреждане, свържете се с нас, за да обсъдим конкретните обстоятелства на Вашия случай и да преценим дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки като пътници. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при трудова злополука. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Вашият иск за обезщетение не би следвало да ощети финансово работодателя Ви. Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките от токов удар на работното място?

Токовите удари са като цяло по-вероятни при работа, извършвана с мощни машини, но могат да възникнат и при почти всяка друга работа. Дори и при нискорисковата работа в офис се извършва работа с електрически уреди, като например компютри и ИТ оборудване.

Както при всяка трудова злополука, токовите удари са по-вероятни, ако оборудването не се поддържа добре, обучението не е адекватно или процедурите не се спазват и актуализират редовно. Пропуските в тези области показват лошо управление, което според нашия опит е може би най-честият фактор, допринасящ за трудови злополуки.

 

Какви може да са последиците за мен от токов удар?

Токовият удар може да бъде изключително стресиращ и опасен в краткосрочен план, а също така може да причини и дългосрочни здравословни проблеми. Ето някои примери:

 • Сърдечен арест, аритмия и други сърдечни проблеми
 • Тежки изгаряния
 • Мускулни спазми и увреждане на нервната система
 • Фрактури
 • Затруднено дишане

Освен това токовите удари могат да имат фатален изход. Ако сте загубили член на семейството или любим човек от токов удар на работното място, ние можем да Ви съдействаме да потърсите обезщетение от неговия работодател.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за увреждането, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от увреждането:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Получили ли сте увреждане в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за увреждане от токов удар?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

014-Farm-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки в селското стопанство

Ако сте пострадали при работа във ферма или друго селскостопанско предприятие, е възможно да имате право на обезщетение. Вашият работодател или другите работници може да са проявили небрежност и с това да са причинили или допринесли за Вашето нараняване.

Като при всяка злополука на работното място, това може да засегне качеството на Вашия живот и препитанието Ви, а може и да има дългосрочни последици. Ако сте претърпели такова нараняване, свържете се с нас, за да обсъдим конкретните обстоятелства на Вашия случай и да преценим дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът е предимно на страната на наетото лице и предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Вашият иск за обезщетение не би следвало да ощети финансово работодателя Ви. Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките във ферми?

Работата във ферма може да изисква продължителен работен ден, често използване на мощни машини и понякога извършване на монотонна и тежка физическа работа. Сезонните пикове в натовареността на работниците и необходимостта да се свършат множество различни работи при всякакви метеорологични условия безспорно увеличават риска от настъпване на злополуки.

Вашият работодател има грижата да осигури безопасно работно място и условия на труд. Освен това работните процедури трябва редовно да се преглеждат и актуализират, а може да се наложи и да Ви бъде предоставено обучение.

Ако работодателят Ви не полага тази дължима грижа, може да успеете да докажете небрежност от негова страна и с основание да поискате обезщетение. Опитът ни показва, че неполагането на тази дължима грижа е най-честият фактор, допринасящ за злополуките на работното място. Много от настъпилите злополуки е можело да бъдат избегнати при прилагане на по-добри работни практики и процедури.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука във ферма мога да търся обезщетение?

На работното място, включително в селскостопанските предприятия, могат да настъпят множество различни видове наранявания с различна степен на вероятност, в зависимост от естеството на работните задачи. Ето някои примери:

 • Падане от височина
 • Изгаряния и опарвания
 • Порязвания и одрасквания
 • Наранявания на гърба
 • Наранявания на главата
 • Подхлъзвания и препъвания

Този списък не е изчерпателен, така че дори и да сте претърпели различен вид нараняване на работното място, пак е препоръчително да потърсите правен съвет, ако смятате, че работодателят или колегите Ви са били отговорни по някакъв начин за нараняването.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука във ферма?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

012-Warehouse-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки в складове

Ако сте пострадали при работа в склад или дистрибуторски център, е възможно да имате право на обезщетение. Вашият работодател или другите работници може да са проявили небрежност и с това да са причинили или допринесли за нараняването Ви.

Като при всяка злополука на работното място, това може да засегне качеството на Вашия живот и препитанието Ви, а може и да има дългосрочни последици. Ако сте претърпели такова нараняване, свържете се с нас, за да обсъдим конкретните обстоятелства на Вашия случай и да преценим дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Вашият иск за обезщетение не би следвало да ощети финансово работодателя Ви. Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките в складове?

Работата в склад може да изисква изпълнение на задачите за кратко време, за да се спазят крайните срокове за доставка, и да е съпътствана от вдигане на тежки товари и извършване на повтарящи се движения. Като добавим и постоянно движещите се из помещенията мотокари, с които се преместват продукти от височина, става ясно че има реална необходимост от следване на добрите практики за здраве и безопасност.

Вашият работодател има грижата да осигури безопасно работно място и условия на труд. Освен това работните процедури трябва редовно да се преглеждат и актуализират, а може да се наложи и да Ви бъде предоставено обучение.

Ако работодателят Ви не полага тази дължима грижа, може да успеете да докажете небрежност от негова страна и с основание да поискате обезщетение.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука в склад мога да търся обезщетение?

На работното място могат да настъпят различни видове наранявания с различна степен на вероятност, в зависимост от естеството на работните задачи. Ето някои примери:

 • Падане от височина
 • Изгаряния и опарвания
 • Порязвания и одрасквания
 • Наранявания на гърба
 • Наранявания на главата
 • Подхлъзвания и препъвания

Този списък не е изчерпателен, така че дори и да сте претърпели различен вид нараняване на работното място, пак е препоръчително да потърсите правен съвет, ако смятате, че работодателят или колегите Ви са били отговорни по някакъв начин за нараняването.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука в склад?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

013-Factory-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки във фабрики

Ако сте пострадали при работа във фабрика или производствено предприятие, е възможно да имате право на обезщетение. Вашият работодател или другите работници може да са проявили небрежност и с това да са причинили или допринесли за Вашето нараняване.

Като при всяка злополука на работното място, това може да засегне качеството на Вашия живот и препитанието Ви, а може и да има дългосрочни последици. Ако сте претърпели такова нараняване, свържете се с нас, за да обсъдим конкретните обстоятелства на Вашия случай и да преценим дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Вашият иск за обезщетение не би следвало да ощети финансово работодателя Ви. Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките във фабрики?

Има много начини, по които могат да настъпят злополуки във фабрики. По-сериозните рискове за Вас могат да бъдат от различно естество в зависимост от това каква работа извършвате, в какво се състои производственият процес и дали служебните Ви задължения включват използване на машини. Например, ако работите с химикали, горещи повърхности или шумни машини, рисковете от злополука може да са по-високи.

Опитът ни показва обаче, че един от най-често срещаните фактори, допринасящи за злополуките на работното място, е самото отношение към работата, както и начина, по който се управлява. Вашият работодател има грижата да осигури безопасно работно място и условия на труд. Освен това работните процедури трябва редовно да се преглеждат и актуализират, а може да се наложи и да Ви бъде предоставено обучение.

Ако работодателят Ви не полага тази дължима грижа, може да успеете да докажете небрежност от негова страна и с основание да поискате обезщетение.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука във фабрика мога да търся обезщетение?

В производствените предприятия могат да настъпят различни видове наранявания с различна степен на вероятност, в зависимост от естеството на работните задачи. Ето някои примери:

 • Падане от височина
 • Изгаряния и опарвания
 • Порязвания и одрасквания
 • Наранявания на гърба
 • Наранявания на главата
 • Подхлъзвания и препъвания

Този списък не е изчерпателен, така че дори и да сте претърпели различен вид нараняване на работното място, пак е препоръчително да потърсите правен съвет, ако смятате, че работодателят или колегите Ви са били отговорни по някакъв начин за нараняването.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука във фабрика?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Construction-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки на строителен обект

Ако работите на строителен обект и сте претърпели увреждане по време на работа, е възможно да имате право да поискате обезщетение. Вашият работодател, другите работници или подизпълнителите може да са проявили небрежност и с това да са причинили или допринесли за Вашето увреждане.

Като при всяка трудова злополука, това може да засегне качеството на Вашия живот и препитанието Ви, а може и да има дългосрочни последици. Ако сте пострадали на строителен обект, свържете се с нас, за да обсъдим конкретните обстоятелства на Вашия случай и да преценим дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки като пътници. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Работата Ви като строителен работник може да е за работодател, като самостоятелно заето лице или като подизпълнител. Ако сте пряко наето лице по трудов договор, е възможно да изпитвате опасения от предявяването на иск срещу Вашия работодател. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Вашият иск за обезщетение не би следвало да ощети финансово работодателя Ви. Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуки на строителни обекти?

Строителството може да се състои от сложни работи, изпълнявани от множество различни занаятчии, работещи едновременно на обекта. Като добавим към това кратките срокове за изпълнение и дългия работен ден, се оказва че злополуките могат да настъпят дори и на добре управлявани обекти. Ако работата Ви включва използване на машини или химикали, или е съпътствана от други рискови фактори, като например работа на височина, това увеличава риска от настъпване на злополука и утежняване на последиците от нея.

Вашият работодател или пряк възложител е длъжен да предприеме разумни мерки за предотвратяване на риска от увреждане. Тези мерки могат да включват внедряване и прилагане на практики за безопасни условия на труд, осигуряване на защитно оборудване и облекло или дори предоставяне на подходящо обучение.

Всички процедури трябва да Ви бъдат добре обяснени и да се преразглеждат редовно, за да се гарантира безопасността на всички работници на обекта. Ние можем да Ви съдействаме да прецените дали Вашият работодател или пряк възложител е изпълнил задълженията си към Вас и дали е предприел разумни мерки за осигуряване на безопасна работна среда.

 

За какъв вид увреждане в резултат на злополука на строителен обект мога да търся обезщетение?

На строителните обекти могат да настъпят различни видове увреждания с различна степен на вероятност, в зависимост от естеството на работните задачи. Ето някои примери:

 • Падане от височина
 • Изгаряния и опарвания
 • Порязвания и одрасквания
 • Наранявания на гърба
 • Наранявания на главата
 • Подхлъзвания и препъвания

Този списък не е изчерпателен, така че дори и да сте претърпели различен вид увреждане на работното място, пак е препоръчително да потърсите правен съвет, ако смятате, че работодателят или колегите Ви са били отговорни по някакъв начин за Вашето увреждане.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за увреждането, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от увреждането:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Получили ли сте увреждане в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука на строителен обект?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-1270-420

Услуги за бизнеса

Ако имате нужда от правен съвет за Вашия бизнес, ние можем да Ви помогнем с широк кръг от въпроси, свързани с бизнес правото. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пребиваващи в Обединеното кралство. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

По какви въпроси мога да получа съвет?

Основните правни области, по които предоставяме консултации, включват:

 • Търговски имоти
 • Трудово право
 • Спорове по договори
 • Покупка или продажба на бизнес

 

Как мога да получа правен съвет от LITKRAFT?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме предварително за хонорарите ни, преди да решите дали да работите с нас.

Terms-and-Conditions-scaled-aspect-ratio-1270-420

Услуги за Вас

Ако имате нужда от правен съвет, ние можем да Ви помогнем с широк кръг от лични правни въпроси. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пребиваващи в Обединеното кралство. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

По какви въпроси мога да получа съвет?

Основните правни области, по които предоставяме консултации, включват:

 • Телесни наранявания
 • Прехвърляне на жилищни имоти
 • Имотни спорове и съдебни дела
 • Завещания, тръстове и наследства
 • Граждански съдебен процес, включително Събиране на дългове

 

Как мога да получа правен съвет от LITKRAFT?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме предварително за хонорарите ни, преди да решите дали да работите с нас.

046-Orthopaedic-Injury-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за искове при телесни наранявания

Предявяването на иск за обезщетение за нараняване може да изглежда сложно и стресиращо начинание. С наша помощ обаче тази процедура става лесна, ясна и разбираема за Вас. Нашите опитни специалисти по телесни наранявания ще Ви съдействат да планирате живота си след злополуката.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели телесни наранявания. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да бъде причинено телесно нараняване?

Телесното нараняване може да възникне по най-различни начини. Ако е причинено по вина на някой друг, тогава може да имате право на обезщетение. Нараняванията, за които бихте имали възможност да търсите обезщетение, могат да възникнат от:

 • Пътнотранспортни произшествия (при които пострадалият може да е бил в автомобил, на мотоциклет, на велосипед или пеша)
 • Трудови злополуки (включително на строителни обекти, във ферми, фабрики и други)
 • Подхлъзване, препъване и падане (включително злополуки в магазини, търговски центрове и други обществени места)
 • Медицинска небрежност (включително погрешно поставена диагноза, небрежност от страна на личния лекар и други)
 • Наранявания през отпуска (включително злополуки при екскурзии, в хотела или в басейна)
 • Наранявания от престъпни посегателства (например при нападения от хора или ухапвания от кучета)

Ако сте претърпели нараняване, което не е сред изброените по-горе, свържете се с нас, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Помагали сме на ищци с най-различни наранявания и можем да Ви насочим към най-добрия за Вас курс на действие.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно причините за претърпяното от Вас нараняване.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи и разходи за предписани лекарства
 • Имуществени щети, например по Вашето превозно средство
 • Пътни разходи, направени във връзка със злополуката, например за наемане на превоз
 • Разходи за частни здравни грижи и рехабилитация

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

058-Package-Holiday-Injury-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при нараняване по време на пакетна почивка

Ако сте претърпели нараняване или заболяване по време на пакетна почивка, може да имате право на обезщетение. Заболяванията или нараняванията в чужбина могат да бъдат още по-стресиращи, отколкото у дома, а и почивката бездруго вече Ви е струвала значителна сума. Макар че Вашата туристическа застраховка може да Ви помогне да възстановите някои или всички разходи за почивката, тя няма да Ви компенсира за причиненото страдание, а ние можем да Ви помогнем именно с това.

Нашите правни специалисти могат да Ви помогнат в процеса на искане за обезщетение. Те ще поискат от Вас цялата информация, която им е необходима за задействане на иска, и ще работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска. Хонорарът им ще бъде приспаднат от окончателното обезщетение, ако искът е успешен.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици в помощ на клиентите с най-разнообразни искове при наранявания и други правни въпроси.

 

Как може да възникне заболяване или нараняване по време на пакетна почивка?

Има много начини, по които може да настъпи злополука или заболяване по време на пакетна почивка. Може да получите хранително отравяне или да се подхлъзнете и паднете в хотела или стаята си. Ако може да се счита, че е налице небрежност и същата е допринесла за Вашето заболяване или нараняване, може да разполагате с основателен иск за обезщетение.

Ако сте претърпели хранително отравяне, коремен тиф или други инфекции, те може да са засегнали и други хора по същото време. Това може да улесни иска, особено ако разполагате с имената и данните за контакт на хора, които са пострадали от същото заболяване.

Ако злополуката или заболяването са настъпили при ползване на основната услуга, предлагана от туроператора – например в хотел или по време на екскурзия, резервирани чрез туроператора, вероятно ще можете да предявите иск срещу него. Ако сами сте си организирали екскурзията или сте пострадали извън мястото за настаняване, вероятно ще трябва да потърсите други начини за получаване на обезщетение.

 

Срещу кого мога да предявя иска си за обезщетение?

Когато става дума за пакетни почивки, обикновено препоръчваме искът да бъде предявен срещу туроператора. Това често е по-добрият вариант, отколкото да насочите иска срещу собственика на мястото за настаняване, дори и да сте пострадали именно там. Туроператорът е по-вероятно да бъде установен в Обединеното кралство, което прави делото за обезщетение много по-лесно за придвижване.

Ако обаче туроператорът не е установен в Обединеното кралство или по някаква причина смятаме, че можем да осигурим по-голямо обезщетение, като предявим иск срещу хотела в собствената му държава, ще преценим дали да постъпим именно по този начин. Ако предявим иска срещу туроператора, той на свой ред може да заведе отделен иск срещу собственика на хотела, за да възстанови разходите си. Нашата основна грижа обаче е да Ви осигурим възможно най-бързо и лесно полагаемото обезщетение.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпило заболяването или нараняването?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Препоръчваме Ви да се свържете с нас възможно най-скоро, тъй като в някои държави давностните срокове може да са по-кратки от три години. Освен това е обичайно решаването на спорове да отнема повече от година, а би било по-лесно за Вас да си спомните подробностите докато събитията са все още свежи в съзнанието Ви.

 

Как да предявя иск за обезщетение инцидент по време на пакетна почивка?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

023-Defective-Product-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за нараняване от дефектен продукт

Когато купувате продукт, трябва да можете да разчитате, че същият е безопасен за употреба. Законът за защита на потребителите от 1987 г. предвижда защита при смърт, нараняване и щети върху движимо и недвижимо имуществото в резултат на употреба на продукт. Ако сте претърпели нараняване при използване на продукт, който не е бил безопасен за употреба, ние можем да Ви помогнем с установяването на фактите и с преценката дали имате право на обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали от злополуки, включително от дефектни продукти. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да бъдат причинени нараняванията от дефектен продукт?

Искът за нараняване от дефектен продукт може да възникне по множество различни начини, тъй като може да бъде предявен за почти всякакви продукти. Тук се включват дори и хранителните продукти (макар че хранителното отравяне може да бъде по-трудно за доказване, тъй като продуктът трябва да се съхранява и готви правилно).

Ако сте претърпели нараняване като пряка последица от правилна употреба на даден продукт, може да имате право на обезщетение. При искове относно дефектни продукти не е необходимо доказване на небрежност от страна на производителя или търговеца на дребно – трябва само да се докаже, че продуктът е бил дефектен и това е причината за претърпяното нараняване.

Най-често исковете се отнасят до:

 • Изгаряния и токови удари от дефектни електрически продукти, включително „бяла техника“
 • Пътнотранспортни произшествия, причинени от неизправни моторни превозни средства
 • Наранявания от дефектно фитнес оборудване
 • Дефектни медицински и дентални продукти, включително импланти, фасети и др.
 • Алергични реакции към некачествени козметични продукти

Този списък не е изчерпателен – ако сте претърпели някаква форма на нараняване от употреба на продукт, който смятате за дефектен, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да потърсите професионален правен съвет.

 

За какъв вид наранявания от дефектни продукти мога да търся обезщетение?

Тъй като злополуките могат да настъпят по множество различни начини, те могат да причинят почти всяка форма на нараняване. Ние можем обаче да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление някои злополуки могат да имат фатален изход, така че ако сте загубили близък човек или член на семейството поради злополуката, ние можем да Ви насочим как да поискате обезщетение.

 

Срещу кого да предявя иска?

Можем да обсъдим с Вас случая и да Ви посъветваме срещу кого да бъде насочен иска. Повечето искове за обезщетение се предявяват срещу производителя на продукта. Понякога обаче е по-подходящо искът да е срещу търговеца на дребно – особено ако става дума за вносни стоки, които след това са Ви били продадени в Обединеното кралство.

Въз основа на първоначалното обсъждане на Вашия случай ще можем да препоръчаме най-добрия начин на действие и срещу кого да предявите иска.

 

Как се финансира обезщетението за дефектен продукт?

Производителите сключват застраховка за отговорност за продукта именно за да са защитени при подобни случаи, така че е обичайно дори и малките фирми да имат достъп до средства, за да Ви обезщетят изцяло за всякакви наранявания.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Тъй като всеки иск е различен, чрез обсъждане на обстоятелствата на Вашия случай ще можем да Ви помогнем да установите всички негативни последици от нараняването и да определим адекватен размер на обезщетението.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Някой друг (например производителят или продавачът на стоките) ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука с дефектен продукт?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

022-Dog-Bite-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при нараняване от ухапване от куче

Ако сте били ухапани от чуждо куче, може да имате възможност да предявите иск за обезщетение срещу собственика му. Нападението от куче може да причини сериозен стрес, а последиците от него – да съставляват сложна правна материя. Ние обаче се стремим да я направим възможно най-ясна, лесна и без напрежение за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали от злополуки, включително от ухапване от куче. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

При какви обстоятелства мога да искам обезщетение за нараняване от ухапване от куче?

Благодарение на Закона за опасните кучета от 1991 г. вече ще разполагате с по-голяма защита, ако бъдете нападнати от куче, което не е било държано под контрол от собственика му. Освен че забрани притежаването и развъждането на определен брой опасни породи, този закон задължи всички собственици на кучета да ги държат под непрекъснат контрол.

Нападенията от кучета могат да се случат в редица различни ситуации, като например:

 • На обществено място, особено когато кучето се разхожда свободно, а не на повод
 • Във Вашия собствен имот, ако кучето е избягало или е оставено без контрол
 • Когато правомерно посещавате имота на собственика (например, за да почукате на вратата му или да направите доставка)
 • Ако работите като ветеринарен лекар, фризьор на кучета или разхождате чужди кучета срещу заплащане

Ако кучето не е било държано на повод, ще бъде значително по-трудно за собственика му да твърди, че е го е държал под контрол. Ако вече е имало случаи на проява на агресия от кучето, сега законът задължава собственика му да предприеме допълнителни мерки, като например да му поставя намордник или да го води на специално обучение. Ако не е била предприета нито една от тези мерки, това увеличава шанса Ви да предявите успешен иск.

 

Какво трябва да направя, ако ме нападне куче?

Нападението от куче може да предизвика силен страх, което значително затруднява практичното мислене в разгара на ситуацията. Въпреки това, колкото повече от следните неща успеете да направите, толкова по-лесно ще бъде предявяването на иск за обезщетение срещу собственика на кучето:

 • Запишете името и данните за контакт на собственика на кучето и на очевидците, ако има такива
 • Снимайте кучето и неговия собственик, ако можете да го направите без да предизвикате конфронтация
 • Докладвайте инцидента на полицията възможно най-скоро
 • Направете снимки на претърпените наранявания – непосредствено след инцидента и в хода на развитието им
 • Запазете дрехите си или други лични вещи, които са били повредени при нападението
 • Отбележете датата, часа, мястото и обстоятелствата
 • Потърсете лекарска помощ, която може да включва инжекция срещу тетанус
 • Пазете разписките за всяко медицинско лечение

Дори и да не разполагате с никое от горните доказателства, пак си струва да говорите с адвокат, за да се прецени дали разполагате с основателен иск.

 

Кой плаща обезщетенията за наранявания от ухапване от куче?

Исковете за обезщетение за ухапване от куче могат да достигнат хиляди британски лири. В днешно време обаче застраховането на домашните любимци е достъпна и обичайна практика за собствениците им. Въпреки че повечето собственици сключват застраховка, за да се предпазят от големи, неочаквани разходи за ветеринарни грижи за домашния си любимец, застраховката обикновено съдържа и покритие на отговорността, която ще носят ако кучето им ухапе някого.

Ако не разполагат с такова покритие по застраховката за домашни любимци, все пак е възможно да имат покритие на гражданската отговорност като част от застраховката на имота им, което често би покрило отговорността им, ако кучето им Ви ухапе.

Ако бъдете нападнати от бездомно куче, може да имате право да претендирате, че нараняванията Ви са причинени от престъпление или да предявите иск срещу общината или организацията, отговаряща за района на нападението.

 

За какъв вид нараняване от ухапване от куче мога да търся обезщетение?

Исковете за обезщетение за ухапване от куче са обикновено по тарифа за различните степени на нараняване. Тарифата отчита тежестта на нараняването и видимостта на следите и белезите по кожата в дългосрочен план. Най-често срещаните видове наранявания са:

 • Порязвания, натъртвания и одрасквания
 • Инфекции в резултат на ухапвания и одрасквания
 • Трайни белези и видими следи по кожата
 • Психически разстройства като тревожност и страх от кучета

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за консултации с психолог, здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване от ухапване от куче?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

020-Beauty-Treatment-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за нараняване от козметични процедури

Ако сте пострадали от козметична процедура, може да имате право на обезщетение. Предлаганите козметични процедури стават все по-разнообразни и Вие като клиент би трябвало да получавате безопасни и професионални услуги.

Когато нещата се объркат, може да бъде много трудно да прецените как да постъпите. Ние можем да Ви помогнем да установите фактите и да прецените дали разполагате с основателен иск срещу студиото или лицето, извършило козметичната процедура.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-различни наранявания, включително на пострадалите от козметични процедури. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят наранявания от козметични процедури?

Предвид голямото разнообразие от налични козметични процедури нараняването може да настъпи по най-различни начини, ако нещата се объркат или процедурите не се изпълняват правилно. Секторът на услугите за красота не се регулира по същия начин, както е при много от практикуващите здравни и медицински специалисти, и съответно процедурите може да се извършват от хора без опит и образование.

Наред с проблема с неопитния персонал, някои процедури са сами по себе си рискови – особено тези, при които се прилагат химикали или по-инвазивни процедури, които могат да носят риск от инфекция.

По-долу са изброени само някои от нараняванията, които могат да настъпят:

 • Химически изгаряния или алергични реакции
 • Загуба на коса
 • Тежко изгаряне с образуване на мехури от лазерни процедури
 • Инфекции от нестерилизирано оборудване
 • Нараняване на очите и проблеми със зрението
 • Нараняване от дермални филъри
 • Отслабени лицеви мускули след процедура с ботокс

Ако сте претърпели някое от горните или друго нараняване след неправилна козметична процедура, свържете се с нас, за да обсъдим поверително обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да направя, ако претърпя нараняване от козметична процедура?

Ето някои прости стъпки, които можете да предприемете, за да обосновете по-добре иска си срещу козметика:

 • Помислете за посещение при личния си лекар, ако все още не сте го направили. Ако се чувствате зле или не можете да работите, или ако смятате, че нараняването може да се влоши без лечение, е препоръчително да потърсите лекарска помощ.
 • Запазете касовите бележки, картончетата за записан час, имейли или други доказателства за датата и часа на посещението Ви и естеството на процедурата. Така ще можете да докажете, че действително сте преминали през въпросната процедура.
 • Направете снимки на увредените места, които можете да споделите с нас. Добре разбираме, че това може да бъде смущаващо за Вас, но наистина може да е от полза за предявяването на иска. Ако разполагате със скорошни снимки от времето преди процедурата, това също може да помогне за доказване на степента на нараняванията.
 • Помислете внимателно дали да се подложите на коригираща процедура. Козметикът Ви може да е предложил коригираща процедура или пък може да си мислите, че имате нужда от такава в друго студио. Препоръчваме Ви обаче да потърсите правен съвет, преди да направите което и да е от двете, тъй като това може да усложни иска Ви в дългосрочен план.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяното от Вас нараняване.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Исковете за телесни наранявания трябва да бъдат предявени не повече от три години след събитието, причинило нараняването, така че е важно да се свържете с нас своевременно. След това можем да стартираме процедурата по предявяване на иска от Ваше име и да получим всички необходими подробности от Вас, докато са сравнително свежи в съзнанието Ви.

 

Как да предявя иск при нараняване от козметична процедура?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

027-Car-Accidents-in-France-aspect-ratio-1270-420

Искове при пътнотранспортни произшествия във Франция

Ако сте пострадали при пътнотранспортно произшествие (ПТП) във Франция, може да не знаете, че имате право да предявите иск за обезщетение по британското право. Ангажирането на британска адвокатска кантора може да направи процеса по-бърз и опростен, и същевременно спомага за осигуряване на адекватно обезщетение за Вашите наранявания.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-разнообразни злополуки. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Хонорар само при успешен изход

Освен че ще ползвате услугите на британска адвокатска кантора, ще имате и успокоението, че ще платите адвокатски хонорар само ако искът е успешен. Ако искът Ви е успешен, ние просто ще приспаднем нашия хонорар от полученото от Вас обезщетение. Ако искът Ви не е успешен, няма да ни платите нищо.

 

С какви доказателства за ПТП във Франция трябва да разполагате?

Колкото повече доказателства за произшествието можете да предоставите, толкова по-лесно ще ни бъде да водим делото за обезщетение:

 • Попълнен формуляр „“Constat Amiable D’Accident Automobile”. Този формуляр се използва във Франция за отбелязване на подробности за произшествието непосредствено след настъпването му, така че вероятно ще разполагате с такъв.
 • Медицински доклади или епикризи за лечение, което сте получили, докато все още сте били във Франция.
 • Снимки или видеозапис на превозното средство, щетите или мястото на произшествието.
 • Разписки за разходи, които сте направили като пряка последица от произшествието.
 • Отчет и доказателство за доходи, които сте загубили поради нараняването си.

 

С какво време разполагам за предявяване на иск?

Както при повечето искове за телесни наранявания, предявявани в Обединеното кралство, ще разполагате с три години от датата на злополуката. Френската система обаче е много различна – обикновено трябва да изчакате всички наранявания да се стабилизират и след това ще имате десет години за предявяване на иска.

Нашият съвет е просто да се свържете с нас за консултация при първа възможност. Ние можем да Ви посъветваме как да процедирате и чрез правната система на коя държава следва да предявите иска, за да Ви осигурим най-добрия шанс за успех.

 

Как се обработват исковете за ПТП във Франция?

Дори ако решим да предявим Вашия иск за обезщетение по британската правна система, има вероятност да включим в процеса и френски адвокат. В такъв случай френският адвокат ще работи с нас дистанционно по същия иск.

Няма да е необходимо да му плащате отделен хонорар и ще бъдете уведомени за участието му в хода на разглеждането на иска. Ще ангажираме френски адвокат само ако обстоятелствата на Вашия случай налагат оценката на Вашето обезщетение да бъде по френското право, а не по правото на Англия и Уелс.

 

Какво обезщетение мога да искам?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване от ПТП във Франция?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

NI-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при наранявания в Северна Ирландия

Ако сте претърпели нараняване в Северна Ирландия, можем да Ви предоставим необходимия специализиран правен съвет за претендиране на обезщетение. Ние се стремим да направим процедурата лесна, ясна и разбираема за Вас.

Процедурата е малко по-различна обаче в случая на наранявания, настъпили в Северна Ирландия. Тамошната правна система не позволява споразумения от типа „Няма успех – няма хонорар“, които са често срещани в останалата част на Обединеното кралство. Ако по наше мнение е най-добре искът Ви да бъде заведен в съдилищата на Северна Ирландия, ние ще потърсим съдействието на местна адвокатска кантора, за да гарантираме, че ще получите специализираните правни услуги, от които се нуждаете.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-различни наранявания. Независимо дали ще заведат иска Ви в съответния съд в Англия и Уелс или ще изберат да си партнират с адвокатска кантора в Северна Ирландия, те ще ви държат в течение за хода на делото.

 

Как могат да бъдат причинени нараняванията?

Има много начини, по които може да претърпите нараняване. Ако нараняването е било причинено по вина на някой друг, тогава може да имате право на обезщетение. Нараняванията, за които можете да търсите обезщетение, могат да възникнат от:

 • Пътнотранспортни произшествия (при които пострадалият може да е бил в автомобил, на мотоциклет, на велосипед или пеша)
 • Злополуки на работното място (включително на строителни обекти, ферми, фабрики и други)
 • Подхлъзване, препъване и падане (включително злополуки в магазини, търговски центрове и други обществени места)
 • Лекарска небрежност (включително погрешно поставена диагноза, небрежност от страна на личния лекар и други)
 • Наранявания през отпуска (включително злополуки при екскурзии, в хотела или в басейна)
 • Нараняване от престъпление (например при нападения от хора или ухапвания от кучета)

Ако сте претърпели нараняване, което не сред изброените по-горе, свържете се с нас, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Помагали сме на ищци с най-разнообразни наранявания и можем да Ви насочим към най-добрия за Вас начин на действие.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно причините за претърпяното от Вас нараняване.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи и разходи за предписани лекарства
 • Имуществени щети, например по Вашето превозно средство
 • Пътни разходи, направени във връзка със злополуката, например за наемане на превоз
 • Разходи за частни здравни грижи и рехабилитация

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

sCOTLAND-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при наранявания в Шотландия

Ако сте получили наранявания при злополука в Шотландия, може да имате право на обезщетение. Вашият иск може да бъде по-ефективен, ако го заведете в шотландските съдилища. Важно е обаче да знаете, че шотландската правна система е малко по-различна от тази на Англия и Уелс по отношение на исковете за наранявания.

Ние можем да Ви обясним разликите по ясен и разбираем начин и да Ви посъветваме по коя правна система да предявите иска, с оглед на обстоятелствата на Вашия случай. Нашите опитни специалисти по телесни наранявания ще обсъдят подробно с Вас злополуката и нараняванията Ви и ще Ви посъветват за най-добрия начин на действие. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици, за да помогне на клиенти с най-разнообразни наранявания да планират бъдещето си и да поискат полагащото им се обезщетение.

 

Как могат да бъдат причинени нараняванията?

Има много начини, по които може да претърпите нараняване. Ако нараняването е било причинено по вина на някой друг, тогава може да имате право на обезщетение. В това отношение шотландската правна система е много сходна със системата на Англия и Уелс. Нараняванията, за които можете да търсите обезщетение, могат да възникнат от:

 • Пътнотранспортни произшествия (при които пострадалият може да е бил в автомобил, на мотоциклет, на велосипед или пеша)
 • Злополуки на работното място (включително на строителни обекти, ферми, фабрики и други)
 • Подхлъзване, препъване и падане (включително злополуки в магазини, търговски центрове и други обществени места)
 • Лекарска небрежност (включително погрешно поставена диагноза, небрежност от страна на личния лекар и други)
 • Наранявания през отпуска (включително злополуки при екскурзии, в хотела или в басейна)
 • Наранявания от престъпление (например при нападения от хора или ухапвания от кучета)

Ако сте претърпели нараняване, което не е сред изброените по-горе, свържете се с нас, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Помагали сме на ищци с най-разнообразни наранявания и можем да Ви насочим към най-добрия за Вас начин на действие.

 

По какво се различава шотландската правна система?

Разликите са много малки, но е важно нещата да се направят по най-правилния начин. Успешният иск за обезщетение може да зависи от дребни, но важни детайли и ние ще се погрижим искът Ви да бъде подготвен и обработен ефикасно и в съответствие с шотландската правна система.

Основните разлики са:

 • И двете системи предвиждат тригодишен давностен срок от датата на нараняването или злополуката. В Англия трябва да подадете искова молба в този срок. В Шотландия обаче трябва освен това да връчите исковата молба на ответника в рамките на този тригодишен срок.
 • В Шотландия исковата молба се връчва лично на ответника (за разлика от системата на Англия и Уелс, където връчването може да стане чрез адвоката на ответника или на последния известен адрес на ответника).
 • В Англия и Уелс дете, пострадало от нараняване, може да предяви иска от свое име, когато навърши 18 години (като разполага с тригодишен срок за предявяване). В Шотландия обаче този срок започва да тече от навършването на 16 години.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно причините за претърпяното от Вас нараняване.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи и разходи за предписани лекарства
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Имуществени щети, например по Вашето превозно средство
 • Пътни разходи, направени във връзка със злополуката, например за наемане на превоз
 • Разходи за частни здравни грижи и рехабилитация

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

024-Criminal-Injuries-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за наранявания от престъпления

Ако сте станали жертва на престъпно деяние, като например нападение или причиняване на тежка телесна повреда, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение както за физическите наранявания, така и за психическата травма, която може да сте претърпели.

Последиците за психиката от преживяното нападение са често по-дълготрайни от физическите наранявания, така че съзнаваме напълно, че искането за обезщетение може да бъде мъчително за Вас и да Ви навява неприятни спомени. Ние се стремим обаче да направим процедурата колкото се може по-бърза, ясна и опростена за Вас, като същевременно правим всичко възможно да получите полагащото Ви се обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели нараняване от престъпни деяния. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

За какъв вид престъпни деяния мога да търся обезщетение?

По-долу са посочени някои от най-честите престъпления, във връзка с които CICA (Органа по обезщетения за наранявания от престъпления) получава искове:

 • Нападения, в т.ч. сексуални и въоръжени нападения, както и нападения с цел причиняване на телесна повреда
 • Домашно насилие, включително насилие над деца
 • Нападение на работното място
 • Грабеж
 • Тежка телесна повреда

Искът може да бъде предявен дори ако нападателят е неизвестен или не е бил задържан. В случай на престъпления с фатален изход е възможно да предявите иск поради загуба на близък човек или член на семейството.

 

Как се финансират обезщетенията за наранявания от престъпления?

Обезщетенията се финансират от CICA – агенция към Министерството на правосъдието, която предоставя обезщетения на лица, претърпели наранявания от престъпни деяния. CICA предоставя обезщетения в размер от 1000 до 500 000 британски лири.

Присъденото обезщетение се базира на тарифа за нараняванията, като за всеки вид нараняване е предвидена стандартна сума. Голяма част от ищците по тази схема са претърпели множество наранявания, засягащи различни части на тялото. При иск за обезщетение от CICA се вземат предвид сумите за трите най-значими наранявания.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

В сравнение с другите видове искове при нараняване, например срещу дадена организация или срещу работодателя Ви, исковете поради загуба на доходи и нужда от рехабилитация може да са по-ограничени по схемата на CICA.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Исковете за наранявания от престъпление имат малко по-различна уредба от други видове искове за телесни наранявания. Освен че обезщетението се финансира от CICA, има разлики и в изискванията към Вас като ищец и в давностния срок за предявяване на иска, например:

 • Трябва да сте невинна жертва на престъпление
 • Инцидентът трябва да е докладван на полицията
 • Инцидентът трябва да се е случил преди не повече от две години
 • Нараняванията Ви трябва да са включени в тарифата за нараняванията на CICA
 • Трябва да оказвате пълно съдействие на полицията и на CICA през целия процес
 • Ако сте били осъждани и не е настъпила реабилитация по право, това може да повлияе на възможността да предявите иск

Предвид по-краткия давностен срок и множеството нюанси на схемата на CICA, настоятелно Ви съветваме да се свържете с нас своевременно, за да обсъдим конкретните детайли на Вашия случай. След това ще можем да Ви дадем подходящия съвет и, ако има условия за това, да Ви помогнем с подаването на иска в CICA.

 

Как да подам иск за обезщетение в CICA?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще Ви дадем дата и час за обсъждане на обстоятелствата на Вашия случай.

021-Childrens-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при злополуки с деца

Леките инциденти, удари и натъртвания са напълно нормални за повечето деца. Ако обаче детето Ви претърпи по-сериозна злополука поради чужда небрежност, ние можем да Ви помогнем с преценката дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели нараняване в резултат на злополука. Това включва оказване на съдействие на родители за предявяване на иск, когато са пострадали децата им. Юристите ни работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат наранявания на деца?

Като изключим неизбежните падания, препъвания и леки рани, за щастие нараняванията на деца се случват рядко. Въпреки това, точно както на възрастните, на децата също се дължи определена грижа от страна на училищата, участниците в движението по пътищата, медиците и лицата, отговарящи за магазини, ресторанти и други обществени места.

Ако тази дължима грижа не е била положена, децата може да са били изложени на риск от нараняване. Най-честите причини за нараняване на деца са:

 • Злополуки в училище или на детска площадка
 • Пътнотранспортни произшествия
 • Наранявания в магазини и супермаркети
 • Лекарска небрежност

Ако детето Ви е пострадало при злополука от гореизброените или е претърпяло някакъв друг вид нараняване, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет, за да преценим дали разполагате с основателен иск.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременн