Меню

017-Scaffolding-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки от работа на скеле

017-Scaffolding-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за злополуки от работа на скеле

Ако сте пострадали в резултат на използването на скеле на строителен обект, ние можем да Ви помогнем да установите дали имате право да поискате обезщетение. Може да сте работили върху скелето или на друго място на обекта. Дори ако сте били просто минувач или съсед на обекта, ако сте пострадали в резултат на използването на скелето, пак можете да поискате обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място, включително на работници в строителния и редица други сектори. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Работата Ви като строителен работник може да е като самостоятелно заето лице или като подизпълнител. Ако обаче сте наети директно от главния изпълнител, можете да предявите иск срещу работодателя си.

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките при работа със скеле?

Скелето обикновено се използва, когато се извършва значителен обем работа на височина за продължителен период от време. В много отношения използването на скеле може да бъде по-безопасно и по-подходящо от използването на стълба, но то носи и някои специфични рискове, като например:

 • Подхлъзване, препъване и падане върху скелето, особено при лошо време.
 • Предмети, падащи от скелето, като материали, инструменти и отпадъци

Както при всяка злополука на работното място, рискът от такива злополуки може да бъде намален значително с подходящи процедури и обучения. Поради риска от много сериозни наранявания, Службата по здраве и безопасност (HSE) е издала конкретни указания за безопасно използване на скелета. Ако не са взети правилните мерки, това може да показва пропуски в управлението на дейността. Опитът ни показва, че това е съществен фактор, допринасящ за повечето видове злополуки на работното място, включително свързаните с работа на скеле.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука от работа на скеле мога да търся обезщетение?

Можете да искате обезщетение за почти всеки вид нараняване. Тъй като скелето служи за височинни работи и има опасност от падане на предмети от височина, съществува съвсем реален риск причинените наранявания да бъдат тежки.

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи злополуките от работа на скеле могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството от злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука от работа на скеле?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.