Меню

047-Anaesthetic-Negligence-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност при прилагането на упойка

047-Anaesthetic-Negligence-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при небрежност при прилагането на упойка

Ако сте подложени на сериозна медицинска процедура, упойката (анестезията) може да Ви помогне да преминете през нея безопасно и без болка. При повечето процедури използването на упойка е безопасно и не причинява нежелани реакции. Ако обаче нещо се обърка, последствията може да са сериозни и съответно да имате право да поискате обезщетение.

Ние можем да Ви предоставим правния съвет, от който се нуждаете за предявяване на иска, като направим процедурата възможно най-ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително при прилагане на упойка. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат исковете за небрежност при прилагане на упойка?

Преди да Ви бъде приложена упойката е важно да се извърши щателно проучване, за да се гарантира безопасността и ефективността на процедурата. Докато сте под упойка, някои показатели, като например кръвното Ви налягане, също трябва да се наблюдават през цялото време, за да са сигурни лекарите, че сте в безопасност.

Небрежност може да възникне при редица различни обстоятелства, като например:

 • Събуждане по време на процедурата, което може да бъде физически болезнено и много стресиращо. Известни са случаи на причиняване на ПТСР (посттравматично стресово разстройство).
 • Инжектирането на упойка в нервите или гръбначния стълб може да причини парализа или други увреждания
 • Пропускът да се следи внимателно кръвното налягане на пациент под упойка може да причини инсулти или мозъчни увреждания

За съжаление, както показват горните примери, е много вероятно настъпилите злополуки поради небрежност при прилагането на упойка да бъдат сериозни. В  някои случаи могат да бъдат дори фатални и ако сте загубили близък човек или член на семейството, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение за Вашата загуба.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност при прилагането на упойка?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно Вашия иск.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради небрежност при прилагането на упойка.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност при прилагането на упойка?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.