Меню

builder-disputes-scaled-aspect-ratio-1270-420

Спорове със строители

builder-dispute-scaled-aspect-ratio-500-350

Спорове със строители

Ако бъдете въвлечени в спор със строител, постигането на решение може да бъде много бавно, неприятно и стресиращо начинание. Вашият дом обикновено е най-ценният Ви актив, така че със сигурност бихте искали всеки строителен или ремонтен проект да върви възможно най-гладко и без забавяния. Ако нещата се объркат, професионалният съвет може да Ви даде увереност, че следвате надлежната правна процедура и че спорът ще бъде разрешен. Ние се стремим да направим процедурата максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително спорове.

 

Как могат да възникнат споровете?

Има много причини, поради които може да се стигне до спор със строителя. Някои строители, особено по-малките фирми, подхождат относително неформално към своята документация. Офертите и спецификациите им може да не дават достатъчно подробности за графика, използваните материали и качеството на завършеност.

Ето някои често срещани примери за строителни спорове:

 • Твърдения за просрочване на работата
 • Незавършване на работата
 • Разногласия относно качеството и стандарта на завършеност
 • Дефекти в работата, например течащ покрив
 • Неспазване на договорените планове или проекти
 • Оставяне на имота необезопасен или незащитен

Както показват горните примери, липсата на яснота и на документация може да причини или да задълбочи споровете със строителя. Важно е да получите възможно най-изчерпателна информация от Вашите строители, така че и двете страни да са наясно какво точно се очаква като резултат.

Освен това имате задължението да направите всичко възможно проектът върви гладко. Ако например промените решението си относно дребни детайли след започване на изпълнението на проекта, това може да окаже влияние върху работата. Трябва да се погрижите да оформите тези промени писмено и да ги съгласувате със строителя, така че да не могат да бъдат използвани срещу Вас в спора.

 

Как да действам при спор със строител?

Спорът със строителя може в крайна сметка да стигне до съда. Преди да се стигне до съд обаче имате възможност да предприемете редица действия, с които да опитате да избегнете съдебно дело, тъй като то в крайна сметка може да излезе по-скъпо както на Вас, така и на строителя.

 • Първо трябва да изразите своите притеснения пред строителя. Бъдете конкретни и обяснете с какво точно според Вас услугата не отговаря на очакванията Ви. Ако разполагате с писмени оферти или договор, позовете се на тях за примери за работи, които строителят изобщо не е извършил или ги е извършил, но не съгласно предвидения стандарт. Изложете притесненията си в писмена форма, в случай че по-късно възникне нужда от доказването им. Помислете дали да не включите снимки на дефектни работи в писмото си, за да дадете повече яснота на съображенията си. Дайте на строителя достатъчно време да отговори и да Ви обясни как планира да отстрани проблемите.
 • След това бихте могли да помислите за разговор с друг строител, особено ако Вашият отрича да е извършил нещо нередно. Може да сте разговаряли с друг строител за оферти преди началото на работата или пък сега да имате възможност да говорите с някоя местна строителна фирма. Ако успеете да осъществите контакт с такава, оттам могат да Ви дадат полезно второ мнение.
 • Ако строителят не връща отговор или е отхвърлил претенциите Ви, най-добре е да предявите официална рекламация. При това вече ще разполагате с повечето данни, тъй като ще можете да ползвате информацията от предишното си писмо. На този етап трябва да посочите, че сте се опитали неуспешно да разрешите спора в дух на разбирателство и съответно това второ писмо съставлява официална рекламация. Избройте евентуални загуби, разходи или затруднения, които сте понесли в резултат на дефектните работи на строителя.

Следването на горната процедура ще засили позициите Ви в спора и ако бъде заведено дело ще покаже на съда, че сте действали разумно и сте дали на строителя достатъчно възможност да отстрани недостатъците.

Освен да следвате горните стъпки, трябва също и да запазите всякаква друга документация, имейли или съобщения, с които разполагате, като например писмени оферти, анекси към договора или нещо друго, свързано с Вашия проект.

 

Как да получа правен съвет при спор със строител?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали ще можем да помогнем за решаване на спора, както и евентуално да дадем съвет относно следващите Ви действия.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.